Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Ptaszyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909513
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Carbon dioxide concentration in mine workingsKoncentracja $CO_{2}$ w wyrobiskach górniczych / Bogusław PTASZYŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3, s. 47–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/Qx55wG

 • słowa kluczowe: atmosfera kopalniana, wypływ gazów

  keywords: mine atmosphere, gas outflows

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka przypływowa przewodu transportującego różne media[Flow characteristics of the pipe transporting different medium type] / Bogusław PTASZYŃSKI // W: Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych : 8 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN : Jaworze, 13–16 października 2015 r. : praca zbiorowa / pod red. Wacława Dziurzyńskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2015. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-94-2. — S. 231–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czasowe zaburzenia składu gazów atmosfery kopalnianejTemporary disturbance of mining air composition / Bogusław PTASZYŃSKI // W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4\textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 247–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Grupowe chłodzenie powietrza z odzyskiem ciepła w kopalni węgla kamiennego „Wujek”, Ruch „Śląsk”[Group air-conditioning with heat recovery in coal mine ”Wujek” Ruch ”Śląsk”] / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Zagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — ISBN: 978-83-61126-64-5. — S. 129–141. — Bibliogr. s. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wodyThe figure of merit of work of mine air compression refrigerator with evaporating water cooler / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 632–641. — Bibliogr. s. 640, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Models of air mixing in a mine workingModele mieszania powietrza w wyrobisku górniczym / Bogusław PTASZYŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 2, s. 53–62, [1]. — Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/UsWBt4

 • słowa kluczowe: model transportu masy, przepływ powietrza w wyrobiskach górniczych, funkcja przejściowa, funkcja ciężarowa

  keywords: mass transfer model, air flow in mine workings, transient function, weight function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowychHeat recovery in the ventilation systems with air recirculation in a presence of inner source of gaseous pollution / Bogusław PTASZYŃSKI, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 12, s. 524–530. — Bibliogr. s. 530, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odzyskiwanie ciepła, uzdatnianie powietrza, efektywność odzyskiwania, systemy wentylacji przemysłowej, źródło zanieczyszczenia gazowego

  keywords: heat recovery, air treatment, recover efficiency, industrial ventilation systems, source of gaseous pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2016.12.7

10
 • Parametry pracy dołowej instalacji chłodzenia powietrza w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, Ruch „Śląsk”[Working parameters of underground air-cooling installation in the hard coal mine "Wujek" Ruch "Slask"] / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Wybrane problemy eksploatacji pokładów węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń aerologicznych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014. — ISBN: 978-83-61126-81-2. — S. 132–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Poprawa warunków pracy w długich wyrobiskach ślepych w LW „Bogdanka” S. A.Improvement of working conditions in long blind drifts in the LW „Bogdanka” Group / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia = Current state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — ISBN: 978-83-7783-176-2. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porównanie statystycznych wskaźników oceny pracy chłodziarki TS-300BComparison of statistic indices of refrigerator evaluation work TS-300B / Bernard NOWAK, Marian BRANNY, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 203–211. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa 2010 : III konferencja naukowo-szkoleniowa : Jaworze, 10–12 marca 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Projektowanie kombinowanej wentylacji lutniowej w długich wyrobiskach ślepych[Project combined ventilation pipe of long blind excavations] / Bogusław PTASZYŃSKI, Zbigniew KUCZERA, Wiesław Banasiak // W: Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych : 8 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN : Jaworze, 13–16 października 2015 r. : praca zbiorowa / pod red. Wacława Dziurzyńskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2015. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-94-2. — S. 244–252. — Bibliogr. s. 251–252

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji $CO_{2}$Air recirculation in the room including an internal source of $CO_{2}$ emission / Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI, Rafał ŁUCZAK, Zbigniew KUCZERA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 10, s. 423–427. — Bibliogr. s. 427, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wentylacja, recyrkulacja, odzyskiwanie ciepła, źródło zanieczyszczenia gazowego, ditlenek węgla (CO2)

  keywords: ventilation, heat recovery, recirculation, source of gaseous pollution, carbon dioxide (CO2)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.10.7

15
16
17
 • Use of statistical methods to the work of local air cooling systems in excavationsWykorzystanie metod statystycznych do opisu pracy lokalnych systemów schładzania powietrza w wyrobiskach góniczych / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 4, s. 907–922. — Bibliogr. s. 922

 • keywords: mine air conditioning, mine compressor refrigerator with direct action, evaporative water cooler, local refrigeration systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ lokalizacji parownika chłodziarki powietrza zabudowanego w długich lutniociągach na warunki klimatyczne w wyrobiskach korytarzowychInfluence of location of air cooler evaporator builtin long pipes on the climatic conditions in dog / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Materiały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 1 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, [2013]. — S. 297–308. — Bibliogr. s. 308, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ lokalizacji parownika chłodziarki powietrza zabudowanego w długich lutniociągach na warunki klimatyczne w wyrobiskach korytarzowychInfluence of location of air cooler evaporator builtin long pipes on the climatic conditions in dog / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 3, s. 55–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ parametrów powietrza płynącego przez parownik oraz chłodnicę wyparną wody na moc chłodniczą chłodziarki TS-300B[Influence of air flowing through evaporator and evaporated type of water cooling capacity of TS-300B refrigerator] / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: GZN 2014 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie : Targanice k/Żywca, 4–7 listopada 2014 / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg okł.. — S. 25–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ parametrów powietrza płynącego przez parownik oraz chłodnicę wyparną wody na moc chłodniczą chłodziarki TS-300BThe impact of parameters of air flowing through the evaporator and the evaporating water cooler on the cooling power of the TS-300B cooler / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 12, s. 630–638. — Bibliogr. s. 638

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ parametrów ustalonego przepływu dwufazowego w szybie wentylacyjnym na parametry pracy wentylatora głównegoAn influence of the two-phase steady flow parameters in the upcast shaft on the parameters of main fan / Marian BRANNY, Bernard NOWAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 55–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ prędkości obrotowej wentylatorów zasadniczych na rozkład wydatku objętościowego chłodzonego powietrza w wyrobisku korytarzowym[An influence of principle fans' rotational speed on volume flow distribution of cooled air in the dog headings] / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Wybrane problemy eksploatacji pokładów węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń aerologicznych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014. — ISBN: 978-83-61126-81-2. — S. 141–147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Wpływ źródeł ciepła i wilgoci na stan zamglonego powietrza w podziemnych górniczych wyrobiskach korytarzowychInfluence of heat and moisture sources on haze condition of air in the undeground dog headings / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Bogusław PTASZYŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 3, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_04.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, aerologia górnicza, przepływy dwufazowe, powietrze zamglone

  keywords: mining aerology, two-phase flows, haze air, mine air-conditioning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: