Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Posłuszny, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913600

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
 • Determinanty integracji pionowej w przemyśleDeterminants of vertical integration in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–18], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Determinanty integracji pionowej w przemyśleDeterminants of vertical integration in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 29–46. — Bibliogr. s. 44–46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dynamika zmian konkurencyjności międzynarodowej sektorów przemysłowych gospodarki polskiejDynamics of changes in international competitiveness of industrial sectors of the Polish economy / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Etykietowanie opon jako element programu zrównoważonej mobilności Unii EuropejskiejLabelling of tyres as a part of sustainable mobility policy in the European Union / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 318). — ISBN: 978-83-7695-339-7. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie ochroną środowiska, polityka transportowa, przemysł petrochemiczny, zrównoważona mobilność, hipoteza Portera

  keywords: natural environment management, transport policy, petrochemical industry, sustainable mobility, Porter hypothesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.19

6
 • Fragmentacja i jej wpływ na rozwój przemysłu chemicznego w PolsceFragmentation and its impact on the development of chemical industry in Poland / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 114–120. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Fragmentacja w przemyśle Polski na tle Europy CentralnejFragmentation of industrial production in Poland and Central Europe / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: fragmentacja, indeks Grubela-Lloyda, produkcja przemysłowa, handel zagraniczny, baza COMTRADE

  keywords: Poland, fragmentation, Grubel-Lloyd index, industrial production, Central Europe, Comtrade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Globalne łańcuchy wartości i specjalizacja pionowa w przemyśleGlobal value chains and vertical specialization in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, handel zagraniczny, specjalizacja pionowa, WIOD, TiVA

  keywords: fragmentation, vertical specialization, WIOT, TiVA, trade in intermediates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Globalne łańcuchy wartości i specjalizacja pionowa w przemyśleGlobal value chains and vertical specialization in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, handel zagraniczny, specjalizacja pionowa, WIOD, TiVA

  keywords: fragmentation, vertical specialization, WIOT, TiVA, trade in intermediates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hipoteza Portera: stan badań nad wpływem regulacji środowiskowych na konkurencyjność firm[The Porter hypothesis: review of current research about the relations beetwen environmental regulation and competitiveness of companies] / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-453-8. — S. 99–107. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłuInternational competitiveness as a measure of industry restructuring effectiveness / Krzysztof POSŁUSZNY // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 49–61. — Bibliogr. s. 59–61, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody oceny zrównoważonej działalności przedsiębiorstw przemysłowychMethods of the industrial enterprises sustainable business assessment / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony / red. tematyczni : Agnieszka Becla, Stanisław Czaja. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 491). — ISBN: 978-83-7695-687-9. — S. 332–339. — Bibliogr. s. 339, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, przemysł, CSR, sustainable value

  keywords: industry, CSR, sustainable value, sustainable development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.491.31

14
 • Odpowiedzialność środowiskowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej w warunkach kryzysuEnvironmental responsibility as a factor of competitive advantage during the financial crisis / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 225). — ISBN: 978-83-7695-127-0. — S. 325–335. — Bibliogr. s. 334–335, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Relacje cenowe na rynkach wybranych surowców petrochemicznychPrice relations between petrochemicals and crude oil / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Relacje cenowe na rynkach wybranych surowców petrochemicznychPrice relations between petrochemicals and crude oil / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 197–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • {\em Responsible Care} jako program samoregulacji w sektorze chemicznym„Responsible Care” as a selfregulating programme in chemical industry sector / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Strategie firm chemicznych wobec problemów środowiskowychStrategies of chemical companies in relation to environmental problems / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [14–15], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Strategie firm chemicznych wobec problemów środowiskowychStrategies of chemical companies in relation to environmental problems / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 147–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Tworzenie i dystrybucja wartości w sektorach przemysłowych gospodarki polskiej : streszczenieValue creation and distribution in industrial sectors of Polish economy : abstract / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, TiVA, struktura przemysłu, globalne łańcuchy wartości

  keywords: fragmentation, TiVA, global value chains, Leontief matrix, industry structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tworzenie i dystrybucja wartości w sektorach przemysłowych gospodarki polskiejValue creation and distribution in industrial sectors of Polish economy / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-901-8. — S. 65–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, TiVA, struktura przemysłu, globalne łańcuchy wartości

  keywords: fragmentation, TiVA, global value chains, Leontief matrix, industry structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wybrane metody analizy wpływu procesów fragmentacji na emisje środowiskoweChosen methods of analysis of fragmentation influence on the environmental emissions / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Rozwój trwały i zrównoważony / red. wydaw. Elżbieta Kożuchowska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 452). — ISBN: 978-83-7695-619-0. — S. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, handel zagraniczny, globalizacja, macierz Leontiefa, raje dla zanieczyszczeń

  keywords: globalization, fragmentation, international trade, Leontief matrix, pollution havens

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.452.17

23
24
 • Wybrane problemy projektowania strategicznej karty wyników w sektorze chemicznymSelected problems of the Balanced Scorecard implementation in chemical sector / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 207–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie koncepcji \emph {Sustainable Value} w analizie porównawczej przedsiębiorstwApplication of sustainable value in comparative analysis of companies / Krzysztof POSŁUSZNY // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 49/1 Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 1, s. 77–86. — Bibliogr. s. 84–85, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, przemysł chemiczny, efektywność ekologiczno-ekonomiczna

  keywords: sustainable development, chemical industry, eco-efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.49/1-07