Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Polczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • A-site composition as a factor tailoring disorder in $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_3$ solid electrolyte / W. ZAJĄC, T. POLCZYK, M. Pytel, P. Beer, A. Turek // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-61. — Bibliogr. s. P-61. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: perovskites, solid-state-batteries, LLTO, Li-ion conductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Inorganic oxides as electrolytes for lithium all-solid state batteries / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZRK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ jako elektrolit stały dla akumulatorów Li-ion$La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ as a solid electrolyte for Li-ion batteries / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przewodnik jonów $Li^{+} Li_{3x}La_{2/3-x}TiO_{3}$ – wpływ domieszek na właściwości elektrochemiczne materiałuLithium ion conductor $Li_{3x}La_{2/3-x}TiO_{3}$ – effect of substitution on materials electrochemical properties / Tomasz POLCZYK // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 18

 • słowa kluczowe: magnez, Li-ion, perowskit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Surface engineered $La_{2/3-X}Li_{3X}TiO_3$ perovskite for lithium solid-state batteries / T. POLCZYK, W. ZAJĄC, D. Przyczyna, A. Bombała, M. ZIĄBKA, K. ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-62. — Bibliogr. s. P-62. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: perovskites, solid-state-batteries, LLTO, surface engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonowe $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - ceramicznego przewodnika jonów litu o strukturze perowskituImpact of chemical composition on the sinterability and ionic conductivity of $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - perovskite structured ceramic conductor of lithium ions / POLCZYK T., ZAJĄC W., ŚWIERCZEK K. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonów litu w $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - ceramicznym elektrolicie stałym o strukturze perowskituEffect of chemical composition on sinterability and lithium-ion conductivity in $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ – perovskite-structure ceramic solid electrolyte / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 1, s. 28–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przewodnictwo jonowe, elektrolit stały, ogniwa litowe all-solid-state, La2/3-xLi3xTiO3, spiekanie reaktywne

  keywords: ionic conductivity, all-solid-state lithium-ion battery, solid electrolite, La2/3-xLi3xTiO3, reactive sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: