Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Piechota, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Ocena wartości współczynnika wzmocnienia górotworu stosowanego w klasyfikacji stropów w kopalniach LGOM dla różnych sposobów likwidacji zrobówEvaluation of rock mass reinforcement factor used in LGOM (Copper Region of Legnica and Głogów) mine roofs classification for various ways of cavities caused by extraction liquidation / Stanisław PIECHOTA, Marek CAŁA, Waldemar KORZENIOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 9, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Poziome wyrobiska udostępniające i przygotowawcze[Horizontal access and preparatory excavations] / Jan Butra, Witold Bugajski, Stanisław PIECHOTA, Krzysztof Gajoch // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 343–354. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOM : abstraktDevelopment of copper ore mining methods in LGOM region : abstract / Stanisław PIECHOTA // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 31–32. — Pełny tekst w Biuletynie PIG 2007 nr 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOMDevelopment of copper ore mining methods in LGOM region / Stanisław PIECHOTA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2007 nr 423, s. 23–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi = Geological, economic and social significance of the discovery of the copper deposits / pod red. nauk. Sławomira Oszczepalskiego ; PIG. — Warszawa : PIG, 2007

 • słowa kluczowe: systemy eksploatacji, obudowa wyrobisk i mechanizacja robót, sposób udostępnienia i przygotowania złóż, rudy miedzi w Polsce

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewiećdziesięcioletniej historii AGHDevelopment of deposit exploitation technology in underground mines and scientific activity of Underground Mining Department during ninety years history of AGH (Academy of Mining and Metallurgy) / Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Zbigniew RAK, Jacek SEPIAŁ, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 23–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Systemy eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego z podziałem na warstwyHard coal thick seams mining systems with horizontal slicing / Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 11–12, s. 35–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Systemy eksploatacji, sposoby urabiania oraz rodzaje obudowy wyrobisk[Mining methods, winning techniques and types of rock support] / Andrzej Janowski, Henryk Cieszkowski, Jan Dąbski, Andrzej Katulski, Stanisław PIECHOTA, Ryszard Żarski // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 374–403. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennegoMining methods with draw control used in hard coal mines / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 6, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli[Systems of the underground exploitation of hard coal deposit, ores and salt] / Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 303, [1] s., [1] k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0338). — Bibliogr. s. 297–[304]. — ISBN: 978-83-7464-234-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń[Technology of deposits exploitation and mines liquidation] / Stanisław PIECHOTA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 332, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0263). — Bibliogr. s. 329–[333]. — ISBN: 978-83-7464-131-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ rozwarstwienia stropu wyrobiska podziemnego na dynamiczne obciążenie obudowy kotwiowejUnderground working roof strata separation influence on dynamic load of roof bolting / Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 1, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: