Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Petri, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901111
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Alkalicznie aktywowane kompozytowe spoiwa mineralne : granica kontaktowa pomiędzy stalą a stwardniałym zaczynemAlkali activated composite mineral binders : interfacial transition zone steel-hardened cement paste / Marek PETRI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 R. 10 nr 3, s. 276–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Influence of cement and slag on the properties of alkali-activated fly ash pastes / Jan DEJA, Marek PETRI, Łukasz KOŁODZIEJ // W: Non-traditional cement & concrete III : proceedings of the international symposium : Brno, June, 10–12, 2008 / eds. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. — Brno : Brno University of Technology, 2008. — ISBN: 978-80-214-3642-8. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw lekkichAssessment of the possibility of production lightweight aggregate from fly ash / Marek PETRI, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 1099–1107. — Bibliogr. s. 1107, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowegoAssessment of the possibility of using calcareous fly ash to production autoclaved aerated concrete / Agnieszka RÓŻYCKA, Marek PETRI, Katarzyna Łaskawiec // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2013 nr 2, s. 42–43. — Bibliogr. s. 43. — Agnieszka Różycka, Marek Petri - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ocena zmian mikrostruktury stwardniałych mieszanin cementowo-żużlowo-popiołowych poddanych oddziaływaniu wybranych agresywnych środowisk chemicznychEvaluation of modification in the microstructure of hardened cement-slag-fly ash mixtures treated with selected aggressive chemical environments / Marek PETRI, Jan DEJA, Agata GAJEWICZ, Radosław MRÓZ // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 283–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatnego w złożu fluidalnym, jako podstawowy składnik spoiw alkalicznie aktywowanychFluidized fly ashes from burning brown coal, as a main component of alkali activated blended binders / Marek PETRI, Jan DEJA, Piotr Cencek // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 629–639. — Bibliogr. s. 639, Streszcz., Abstr.. — Marek Petri, Jan Deja – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Prefabrykowany beton architektoniczny zbrojony włóknem szklanym - możliwości kształtowania walorów estetycznych wyrobówArchitectural precast reinforced concrete with fiberglass - methods of shaping the aesthetics of the products / Łukasz Żyła, Magdalena Thiel, Marek PETRI // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 123–134. — Streszcz., Abstr.. — M. Petri - afiliacja: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Wpływ aktywatorów proszkowych na własności i mikrostrukturę alkalicznie aktywowanych kompozytowych spoiw mineralnychInfluence of solid activators on the properties and microstructures of alkali activated composite mineral binders / Marek PETRI, Marcin Siekierski, Agnieszka RÓŻYCKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2009 vol. 9 nr 2, s. 197–202. — Bibliogr. s. 201–202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wpływ dodatku bioaktywnych mikrocząstek srebra na właściwości użytkowe tynków mineralnychInfluence of addition of biologically active silver microparticles on properties of mineral mortars / Wojciech Spisak, Krystyna Czaja, Joanna Barton, Marek PETRI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja biologiczna, zaprawy tynkarskie, mikrocząstki srebra

  keywords: biocorrosion, mortar, silver microparticles

12
 • Wpływ rodzaju popiołu na mikrostrukturę i właściwości alkalicznie aktywowanych cementówInfluence of fly ash type on mictrostructure and properties alkali activated binders / Agnieszka RÓŻYCKA, Łukasz KOŁODZIEJ, Marek PETRI // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-04-9. — S. 617–627. — Bibliogr. s. 626–627, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Zaprawy cementowe zbrojone mieszanymi włóknami szklanymi, właściwości i przykłady stosowaniaCementitous mortars reinforced with the mixed glass fibers, properties and examples of application / Marek PETRI, Przemysław Spiesz // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-04-9. — S. 1015–1024. — Bibliogr. s. 1024, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych