Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Pawełczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Analiza uwarunkowań i koncepcja wielokierunkowej rewitalizacji kamieniołomu dolomitu w Siewierzu[Analysis of conditions and the concept of multidirectional revitalization of the dolomite quarry in Siewierz] / Katarzyna PAWEŁCZYK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-981-2. — S. 60–61. — Bibliogr. s. 61

  • słowa kluczowe: kamieniołom, rewitalizacja, górnictwo odkrywkowe, tereny poprzemysłowe

2
  • Analysis of conditions and the concept of multidirectional revitalization of the dolomite quarry in Siewierz / Katarzyna PAWEŁCZYK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 29 art. no. 00015, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/dy7dcR [2018-02-20]. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — XVII\textsuperscript{th} conference of PhD students and young scientists : Szklarska Poręba, Poland, May 23-26, 2017

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Rewitalizacja wyrobisk pogórniczych a łagodzenie i adaptacja do zmian klimatuRevitalization of post-mining excavations versus mitigation of and adaptation of climate change / Katarzyna PAWEŁCZYK // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

  • słowa kluczowe: rewitalizacja, zmiany klimatu, wyrobiska pogórnicze

    keywords: revitalization, climate change, post-mining excavations