Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Parzych, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900606

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • 3D Cadastre in Polish conditions / Piotr PARZYCH, Łukasz Śliwiński, Jarosław BYDŁOSZ // W: SDI & SIM 2013 : International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013 : Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013 : proceedings / eds. Yerach Doytsher, Bashkim Idrizi, Chryssy Potsiou. — Skopje : Alfa 94, 2013. — ISBN: 978-9989-936-43-2. — S. 13–21. — Bibliogr. s. 20, Summ.

 • keywords: 3D cadastre, ground and building cadastre, multidimensional cadastre

2
 • Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirementsAktualizacja danych dotyczących wód powierzchniowych płynących na podstawie wymogów dyrektywy INSPIRE / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.25.pdf

 • słowa kluczowe: bazy danych, dyrektywa INSPIRE, wody powierzchniowe

  keywords: databases, INSPIRE Directive, surface waters

3
 • Administracyjna aktualizacja operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntówAdministrative update of soil classification / Piotr PARZYCH, Ernest Rymarczyk, Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2014 nr II/2, s. 533–544. — Bibliogr. s. 543, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustawodawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów

  keywords: legislation, soil classification, land administration

4
 • Administracyjna aktualizacja operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntówAdministrative update of soil classification / Piotr PARZYCH, Ernest Rynmarczyk, Aleksandra SZABAT-PRĘCIKOWSKA // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 52–53. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustawodawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów

  keywords: legislation, soil classification, land administration

5
 • Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjneThe analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes / Anita KWARTNIK-PRUC, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 169–179. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-56-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analysis of additional economic parameters necessary to grant a loan to local government units based on real estate market analysis / Janusz DĄBROWSKI, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM2013 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Environmental economics ; Education and accreditation ; Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-05-6. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — J. Dąbrowski - dod. afiliacja: State University of Technology and Economics in Jarosław

 • keywords: global attributes, real estate market environment

7
 • Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example / Agnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • keywords: land use plan, profile of town, urban arrangement, land development

8
 • Fiscal impact of selected legislative solutions in Poland on sustainable development in the context of the real estate market analysis / Janusz Dąbrowski, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM 2010 : 10\textsuperscript{th} international Multidisciplinary Scientific Geoconference : 20–26 June, 2010, Bulgaria : conference proceedings, Vol. 2. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2010. — ISBN: 978-954-91818-1-4 ; ISBN10: 954-91818-1-2. — S. 1165–1172. — Bibliogr. s. 1172, Abstr.. — W bazie Web of Science seria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, ISSN 1314-2704. — Janusz Dąbrowski – afiliacja: The Bronisław Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jarosław

 • keywords: sustainable development, analysis of the real estate market, tax laws

9
 • Foreword / Piotr PARZYCH // Geomatics, Landmanagement and Landscape ; ISSN 2300-1496. — 2016 no. 2, s. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • GIS & geodesy : [monograph] / sci. ed: Piotr PARZYCH ; aut.: Biłozor Andrzej [et al.], CICHOCIŃSKI Piotr [et al.], HANUS Paweł [et al.], KRZYŻEK Robert, PARZYCH Piotr [et al.]. — Croatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 78 s.. — Bibliogr. s. 71–76. — ISBN: 978-953-6129-41-6. — Toż W: GIS ODYSSEY 2014 [Dokument elektroniczny] : scientific conference : Croatia 1st–5th of September 2014, Crikvenica & Krk : monographs 1–6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n., 2014]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Opis część. wg CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Influence of public roads development on the cadastral data / Ernest Rymarczyk, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny] : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 4\textsuperscript{th} to 8\textsuperscript{th} of September 2017, Trento – Vattaro, Italy : conference proceedings / eds. Tomasz Adamczyk, Ewa Dębińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2017]. — 1 dysk optyczny. — (Conference Proceedings (GIS Odyssey. CD-ROM) ; ISSN 2459-7627). — Opis część wg okł.. — S. 323–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr.

 • keywords: development, public roads, cadastral data

12
 • Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych : praca zbiorowa[Directions of Polish cadastre developments in the context of worldwide solutions] / pod red. nauk. Marcina Karabina ; aut. Agnieszka Cienciała, [et al.], Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ, [et al.]. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. — 101 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ; t. 5). — Bibliogr. s. 95–101. — ISBN: 978-83-7814-502-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Modele estymacji wartości katastralnej nieruchomościModels of real estate cadastral value estimation / Piotr PARZYCH // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku : [monografia] / pod red. nauk. Adama Nalepki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — ISBN: 978-83-62511-80-8. — S. 391–398. — Bibliogr. s. 398, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Modele estymacji wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnychEstimation models of the market of cadastral value of urbanized, agricultural and forest estates / Piotr PARZYCH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 126, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 195). — Bibliogr. s. 125–[127], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Możliwości pokonania ograniczeń rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi GISPossibilities of the register of real estates prices and values restrictions overcoming applying GIS tools / Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI, Piotr PARZYCH // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2010 vol. 31 no. 2B, s. 229–244. — Bibliogr. s. 242–243, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennejPossibilities of using prices and values register for real estates data for spatial economy purposes / Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI, Piotr PARZYCH // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ; ISSN 1644-0749. — 2010 vol. 9 nr 1, s. 5–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Niewykorzystany potencjał scalania i wymiany gruntów w modernizacji katastru nieruchomościUntapped potential of reparcelling and exchange of land in the modernization of the real estate cadastre / Marcin Grabowski, Agnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 41–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: scalanie i wymiana gruntów, modernizacja ewidencji gruntów

  keywords: reparcelling and exchange of land, modernization of the real estate cadastre

20
 • Niewykorzystany potencjał scalania i wymiany gruntów w modernizacji katastru nieruchomościUntapped potential of reparcelling and exchange of land in the modernization of the real estate cadastre / Marcin Grabowski, Agnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr II/1, s. 445–455. — Bibliogr. s. 454–455, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modernizacja ewidencji gruntów, scalenie i wymiana gruntów

  keywords: reparcelling and exchange of land, modernization of the real estate cadastre

21
 • Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowychDesignation of cadastral boundaries position in the neighborhood of rivers, for tax purposes / Agnieszka BIEDA, Piotr PARZYCH // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2012 nr 80, s. 62–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Possibilities of third parties in real estate management in the light of the INSPIRE directive / [WÓJCIAK E., PARZYCH P.] // W: INSPIRE conference 2016 [Dokument elektroniczny] : Infrastructure for Spatial Information in Europe : Barcelona, 26th–30th September. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : s. n.], [2016]. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/mfPDRP [2016-11-29]. — Nazwiska autorów przejęte ze spisu treści

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Praktyczne aspekty ustanawiania odrębnej własności lokaliThe practical aspects of separate flats ownership / Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 nr 4, s. 23–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-61564-36-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Prawne aspekty funkcjonowania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa SpołecznegoThe legal aspects of dwelling premises functioning in the resources of Societies of Collective Housing (TBS) / Jarosław BYDŁOSZ, Anna Kołodziej, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 nr 3, s. 111–122. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-36-2. — ISBN 978-83-61564-36-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Prawny i fiskalny aspekt posiadania garażyThe legal and fiscal aspect of parking places ownership / Jarosław BYDŁOSZ, Józef MAŚLANKA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 245–254. — Bibliogr. s. 252–254, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych