Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Ostręga, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506970219

PBN: 909502

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • 21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of selected revitalisation projects using the analytic hierarchy process / Anna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN // W: ISAHP 2013 : the 12\textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process : multi-criteria decision making : theme: Better world through better decision making : Kuala Lumpur, Malaysia, 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} June, 2013 : abstract book / eds. Rafikul Islam, [et al.]. — Malaysia : International Islamic University Malaysia ; bsure Solutions Sdn Bhd, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95

 • keywords: industrial heritage, post-industrial areas, spatial planning, revitalisation, AHP

3
 • ANP-SWOT approach to minimize environmental impacts due mining activities : [abstract] / Anna OSTRĘGA, Fabio de Felice, Antonell Petrillo // W: ISAHP2011 : 11\textsuperscript{th} International Symposium on the AHP : analytic hierarchy/network process : Sorrento, Naples, Italy June 15–18, 2011 : abstracts of the proceedings / eds. Fabio de Felice [et al.]. — [Pittsburgh : s. n.], [2011]. — (ISAHP Proceedings ; ISSN 1556-830X). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-88-906147-0-5. — S. 104, ISAHP_0207. — Pełny tekst W: ISAHP2011 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process for multicriteria decision making : XI symposium : 15–18 June, 2011 Sorrento, Naples, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh, PA : Creative Decision Foundation on behalf of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — (ISAHP Proceedings (CD/Flashdrive); ISSN 1556-830X). — ISBN 978-88-906147-0-5. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Applying the analytic hierarchy process in the mining activity for the purposes of its completion in accordance with the rules of sustainable development / Anna OSTRĘGA // W: Sustainable development: industrial practice, education & research : quaderni della XV Summer School “Francesco Turco” impianti industriali meccanici : Porto Giardino (Monopoli, Italy), September 14–18 2010 / eds. Salvatore Digiesi, [et al.]. — Bari : DIMEG Edizioni, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale, Politecnico di Bari, [2010]. — ISBN: 978-88-904625-1-1. — S. 38–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Co-operation between mining regions within the Interreg III C ProgrammeWspółpraca między regionami kopalnianymi w ramach programu Interreg III C / Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 375–388. — Bibliogr. s. 387, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2431/19-czaja-ostrega.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Działalność Koła Naukowego SKALNIK[The activities Special Interest Group ”Skalnik”] / Łukasz MACHNIAK, Anna OSTRĘGA // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miastMining heritage as the basis revitalisation of the towns / Anna OSTRĘGA // W: Górnictwo i geologia XI = Mining and geology XI / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 125. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 35). — S. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne dla rewitalizacjiThe heritage of the petroleum industry in the Gorlice County – the importance, state of preservation and guidelines for revitalization / Anna OSTRĘGA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 7, s. 88–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne rewitalizacjiThe heritage of the petroleum industry in Gorlice County – the importance, state of preservation and guidelines for revitalization / Anna OSTRĘGA // W: XV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2912. — 1 dysk optyczny. — S. 285–286. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz., Summ.. — W spisie treści informacja: Przedruk z Przeglądu Górniczego nr 7/2012. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Spis treści)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Geotechnical aspects of revitalisation of post-mining areas – an example of the adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian MuseumGeotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych – przykład adaptacji KWK „Katowice” na Nowe Muzeum Śląskie / Marek CAŁA, Anna OSTRĘGA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 361–374. — Bibliogr. s. 374

 • słowa kluczowe: teren pogórniczy, rewitalizacja, dziedzictwo przemysłowe, geotechniczne zabezpieczenia, Nowe Muzeum Śląskie

  keywords: post-mining area, revitalisation, industrial heritage, geotechnical protection, New Silesian Museum

11
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in DeutschlandGeotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.. — Bibliogr. s. 229–244. — ISBN: 978-83-7464-721-2. — Tekst niem.-pol.

12
 • Holistyczne podejście do rewitalizacji (po)górniczych regionów i rejonówA holistic approach to the revitalization of (post)mining regions and districts / Anna OSTRĘGA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 128–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo, region, piaski i żwiry, rekultywacja i rewitalizacja, holistyczny, subregion tarnowski

  keywords: mining, region, reclamation and revitalization, holistic, Tarnów sub-region, sands and gravels

13
 • Innowacje w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów - Pojezierze TarnowskieInnovations in the revitalization of a sand and gravel mining district - the Tarnów Lakeland / Anna OSTRĘGA, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 2, s. 104–109. — Bibliogr. s. 109, Summ.

 • keywords: architecture, revitalization, sand and gravel mines, natural and cultural heritage, Tarnów Lakeland

14
 • Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykładyModes of reclamation and redevelopment – manner of choice, classification and examples / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 445–461. — Bibliogr. s. 461, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_33.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zagospodarowanie, obszary pogórnicze, czynniki wyboru kierunku, klasyfikacja kierunków, metody wyboru kierunku

  keywords: reclamation, post-mining areas, redevelopment, factors, modes of reclamation, manner of choosing mode of reclamation

15
 • Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia „Kujawy”The reclamation concept and target redevelopment of the “Kujawy” limestone mine / Anna OSTRĘGA, Ryszard Uberman, Łukasz Stożek, Błażej Muzykiewicz // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 207–224. — Bibliogr. s. 223–224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Mining and reclamation in Poland / Ryszard UBERMAN, Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // W: 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress : 1.–3. September 2010, Dresden / Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH. — [Dresden : LMBV], [2010]. — Publikacja wydana w formie skoroszytu. — S. 1–26 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Mining waste management in the Baltic Sea Region : Min-Novation project / ed. Marek CAŁA ; aut.: Bert Allard, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, [et al.], Marek CAŁA, Marcin CHOLEWA, [et al.], Krzysztof GALOS, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.], Anna SZCZĘCH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 263, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0535). — Bibliogr. s. 241–255. — ISBN: 978-83-7464-673-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Możliwości atrakcyjnej rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych – przykłady z Polski i NiemiecPossibilities of attractive revitalization of post-mining areas – examples from Poland and Germany / Anna OSTRĘGA // W: Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy / red. Lucjan Gazda. — Chełm ; Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ; Wydawnictwo M, cop. 2016. — ISBN: 978-83-8043-090-7. — S. 192–209. — Bibliogr. s. 207–208, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, złoża kopalin, rewitalizacja, tereny poeksploatacyjne, przykłady polskie, przykłady niemieckie

  keywords: reclamation, mineral deposits, revitalization, post-mining sites, examples from Poland and Germany

19
 • Nowoczesne górnictwo i rewitalizacja motorem rozwoju regionów - aspekt środowiskowy, społeczny i gospodarczy[Modern mining and revitalisation as a driving force for regional development - environmental, social and economic aspects] / Anna OSTRĘGA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Łukasz HEREZY, Zuzanna ŁACNY, Marek CAŁA // W: II seminarium interdyscyplinarne pt. Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi : 28–29 września 2017, Sosnowiec : streszczenia referatów / red. Jarosław Badera. — [Sosnowiec : s. n.], [2017]. — S. 21. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Ocena możliwości spójnej rewitalizacji rejonów pogórniczych w Polsce na przykładzie projektu "Pojezierze Tarnowskie"[Assessment of the possibility of coherent revitalization of post-mining areas in Poland on the example of the "Tarnowskie Lake District"] / A. OSTRĘGA, A. Szewczyk-Świątek, W. Świątek // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Ocena możliwości spójnej rewitalizacji rejonów pogórniczych w Polsce na przykładzie projektu Pojezierze Tarnowskie : [streszczenie][Assessment of the possibility of cohesive revitalisation of post-mining regions in Poland based on the example of the Tarnowskie Lakeland project] / Anna OSTRĘGA, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 117–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Odnowa miast poprzez rewitalizację obszarów poprzemysłowych – przykłady i metodaThe renewal of cities through the regeneration of post-industrial areas – examples and method / Anna OSTRĘGA // W: Metody zarządzania odnową miast : praca zbiorowa = Methods for the management of city revitalisation / pod red. Piotra Kleczkowskiego. — Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2008. — ISBN: 978-83-88866-49-4. — S. 43–80. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczychOrganisational and financial models of revitalisation in mining regions / Anna OSTRĘGA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 205 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 279). — Bibliogr. s. 185–201, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-605-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóżLegal procedures concerning obtaining the licence for extraction of mineral deposits using open cast method / Rysard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 58–64. — Bibliogr. s. 64. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Prawne uwarunkowania ochrony dziedzictwa górniczego w procesie likwidacji, rekultywacji i rewitalizacjiLegal determinants of mining heritage protection in regard to the process of liquidation, reclamation and revitalization / Anna OSTRĘGA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 12, s. 52–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych