Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Osika, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903353
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger millsBadania odkształceń w nowym procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji / J. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1239–1251. — Bibliogr. s. 1251

 • keywords: finite element method, stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, deformation measurement, finite difference method

2
3
 • FEM analysis of new pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA // W: KU KDM 2012 : fifth ACC Cyfronet AGH user's conference : Zakopane, March 07–09, 2012 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-05-7. — S. 14–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji[Physical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Ocena jakości instalacyjnych rur miedzianych gatunku Cu-DHPAssessment of the quality of installation copper tubes of the kind Cu-DHP / Bożena BORYCZKO, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 743–748. — Bibliogr. s. 748. — Na okł. dod.: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, wymagania jakościowe, rury miedziane instalacyjne, narzędzia SPC

  keywords: research, quality, FMEA, copper tubes

6
 • Parametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacjiForce parameters acting in cold rolling of tubes on the new generation pilger mill / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 675–679. — Bibliogr. s. 679. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Prototypowy system pomiaru odkształceń w procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimnoThe prototype strain measurement system in the cold pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Marcin MROCZKOWSKI, Bożena BORYCZKO // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2013 z. 253, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30. — ISBN: 978-83-7814-098-6. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — FIMM 2013 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Sposób określania zdolności do dalszej przeróbki plastycznej wsadu z tulei odlewanej w sposób ciągły[Method for the determination of ability to further plastic working of charge - continuously cast sleeve] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Jan OSIKA. — Int.Cl.: B22D 2/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207583 B1 ; Udziel. 2010-08-11 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.374063 z dn. 2005-04-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207583B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Stereofotogrametryczna metoda wyznaczania pól przemieszczeń w walcowaniu pielgrzymowym rur na zimnoStereofotogrammetric method used in displacement field calculation in tube pilger cold rolling / Jan OSIKA, Daniel POCIECHA, Marzena Piwowarska // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 3, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142

 • słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, metoda stereofotogrametryczna, pole przemieszczeń, pole odkształceń

  keywords: stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, displacement field, deformation field

10
11
 • Wpływ stanu naprężenia na odkształcalność graniczną w nowym procesie pielgrzymowym walcowania rur na zimnoStrain state impact on formability in new cold pilger rolling process / Jan OSIKA, Daniel POCIECHA // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2014 vol. 25 nr 4, s. 317–331. — Bibliogr. s. 331, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: stan naprężenia, metoda KOBO, walcowanie pielgrzymowe, odkształcalność

  keywords: KOBO method, formability, strain state, cold pilger rolling

12
 • Wspomaganie projektowania produkcji i optymalizacja procesu wytwarzania rurProduction projecting support and tube manufacturing process optimization / Bożena BORYCZKO, Jan OSIKA, Marcin Rabczuk // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 11, s. 789–795. — Bibliogr. s. 795. — RURY'2010 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XVI konferencja naukowo-techniczna : 17–19 listopada 2010 r., Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wykorzystanie modelowania fizycznego i matematycznego do określenia odkształceń w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimnoPhysical modelling and numerical simulation of strain fields in the cold pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Marcin MROCZKOWSKI, Jan OSIKA, Bożena BORYCZKO // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2013 z. 253, s. 141–146. — Bibliogr. s. 146. — ISBN: 978-83-7814-098-6. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — FIMM 2013 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wyznaczanie pól odkształceń w procesie walcowania pielgrzymowego rur miedzianych i aluminiowychStrain field calculations in cold pilger aluminium and copper tubes rolling process / Heinz Palkowski, Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 11, s. 770–775. — Bibliogr. s. 774–775. — RURY'2010 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XVI konferencja naukowo-techniczna : 17–19 listopada 2010 r., Zakopane

 • słowa kluczowe: pomiar odkształceń, walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, optyczny system pomiarowy ARGUS

  keywords: strain measurement, cold tube pilger rolling, optical measurement system ARGUS

15
 • Zastosowanie modelowania fizycznego do wyznaczania pola odkształceń w procesie pielgrzymowego walcowania rur na zimno[Strain field determination in physical modelling of cold pilger tube rolling process] / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Heinz Palkowski // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 514–521. — Bibliogr. s. 521, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Zastosowanie walcowania planetarnego do wytwarzania instalacyjnych rur miedzianychApplication of planetary rolling for manufacturing copper water tubes / Antoni WOŹNICKI, Jan OSIKA, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 3, s. 133–136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych