Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Stanisław Orzechowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: C-1226-2013

Scopus: brak

PBN: 909779

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza drżenia[Tremor analysis] / Katarzyna CHMURZYŃSKA, Tomasz ORZECHOWSKI, Piotr RADKOWSKI // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 173–178. — Bibliogr. s. 178. — Tekst na dołączonym VCD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza drżenia[Tremor analysis] / Katarzyna CHMURZYŃSKA, Tomasz ORZECHOWSKI, Piotr RADKOWSKI // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 175–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Automatyczna ocena zaburzeń realizacji głosek w dyzartriiAutomatic assessment of distortions in isolated sounds in dysarthia disease / Tomasz ORZECHOWSKI, Katarzyna CHMURZYŃSKA, Piotr RADKOWSKI, Andrzej IZWORSKI // Speech and Language Technology = Technologia Mowy i Języka / Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1895-0434. — 2008 vol. 11, s. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Exploratory data analysis used in patient activity assessment / Tomasz ORZECHOWSKI, Andrzej IZWORSKI // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Inteligentny system telemedyczny do wsparcia diagnostyki badań ABRIntelligent telemedical system supporting the diagnosis of ABR examinations / Piotr STRZELCZYK, Ireneusz WOCHLIK, Andrzej IZWORSKI, Jarosław BUŁKA, Tomasz ORZECHOWSKI // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 Suppl. no. 1, s. 189–190. — Tekst pol.-ang.. — MCSB 2010 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych / Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : CMUJ, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Interdisciplinary platform for screening program management: an example of audiometric and ECG testing / Jarosław BUŁKA, Ireneusz WOCHLIK, Andrzej IZWORSKI, Tomasz ORZECHOWSKI, Piotr Pracuch // W: WMSCI 2011 : the 15\textsuperscript{th} World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics : July 19\textsuperscript{th}–July 22\textsuperscript{nd}, 2011, Orlando, Florida, USA : proceedings, Vol. 2 / eds. Nagib Callaos [et al.]. — [USA] : International Institute of Informatics and Systemics, cop. 2011. — ISBN 978-1-936338-28-3 (Collection). — ISBN: 978-1-936338-30-6. — S. 202–205. — Bibliogr. s. 205, Abstr.. — Toż W: IMSCI'11 ; WMSCI 2011 ; IMETI 2011 [Dokument elektroniczny] : the 5th International Multi-conference on Society, Cybernetics and Informatics ; the 15th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics ; the 4th International Multi-conference on Engineering and Technological Innovation : July 19th–July 22th, 2011 – Orlando, Florida, USA : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / International Institute of Informatics and Systemics. — [S. l.] : IIIS, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: WMSCI 2011, BMIC 2011, Cyber-medicine. E-Health. Tele-Health. Tele-Medicine. E-Medicine). — Abstr. — ISBN-13 978-1-936338-42-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Metody pomiaru i analizy sygnału drżenia i dysfunkcji ruchowych w chorobach neurodegeneracyjnychMethods of measurement and analysis of tremor signal and movement dysfunction in neurodegenerative diseases / Tomasz ORZECHOWSKI, Ireneusz WOCHLIK // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 116–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Przetwarzanie sygnałów ABR przy użyciu sieci neuronowych w zadaniach diagnostyki słuchu[Hearing diagnosis based on ABR signal processing utilizing artificial neural networks] / Piotr BANIA, Jarosław BUŁKA, Ireneusz WOCHLIK, Andrzej IZWORSKI, Tomasz ORZECHOWSKI // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 9, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Ryszard Tadeusiewicz [et al.]. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7837-024-6. — S. 95–104. — Bibliogr. s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Solutions for gesture control and personal authentication in inteligent building management systems / Tomasz ORZECHOWSKI, Tomasz Pachana, Andrzej IZWORSKI // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Wybrane zagadnienia analizy sygnałów, modelowania i sterowania w układach mechanicznych i biomechanicznych[Selected issues of signal analysis, modelling and control in mechanical and biomechanical systems] / red. Agata NAWROCKA ; aut.: HOLEWA Karolina, IZWORSKI Andrzej, Łatas Waldemar, NAWROCKA Agata, ORZECHOWSKI Tomasz St., Pachana Tomasz, PANEK Daria, STOJEK Jurek, ŚWIERKOSZ Agnieszka, WESÓŁ Jacek. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015. — 99 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64755-11-8

12
 • Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej[Selected issues of biomedical engineering] / red. Agata NAWROCKA ; BUŁKA Jarosław, Folwarczny Łukasz, IWANIEC Marek, IZWORSKI Andrzej, Mięsikowska Marzena, MOSKWA Szczepan, ORZECHOWSKI Tomasz St., Radziszewski Leszek, WESÓŁ Jacek, WOCHLIK Ireneusz. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2014. — 108 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64755-04-0

13
 • Wybrane zagadnienia z analizy sygnałów[Selected problems of signal analysis] / red. Agata NAWROCKA ; aut.: Andrzej Bąkowski, Józef Cismak, Andrzej IZWORSKI, Tomasz St. ORZECHOWSKI, Leszek Radziszewski, Zbigniew Skrobacki, Piotr SULIGA, Jacek Wydrych, Piotr Żach. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Automatyzacji Procesów, 2016. — 126 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ; 20). — Bibliogr. s. 118–123. — ISBN: 978-83-64755-22-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych