Wykaz publikacji wybranego autora

Rajmund Oruba, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900600

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Adaptacja starych kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalinAdaptation of old reinforced concrete chimneys for discharging desulphurised flue gas / Leszek Hawro, Roman Smoleński, Rajmund ORUBA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 36–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odsiarczanie spalin, kominy żelbetowe, adaptacja

  keywords: adaptation, RC chimneys, Flue Gas Desulphurisation

2
 • Adaptacja starych kominów żelbetowych w elektrowniach do odprowadzania odsiarczonych spalin[Adaptation of old chimneys in power plants for carry out desulphurised flue gas] / Rajmund ORUBA, Leszek Hawro, Karol Antoniszyn // W: Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin [Dokument elektroniczny] : VII forum dyskusyjne : Tatrzańska Łomnica, 21–24 kwietnia 2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o., [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 83–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Classification of building structures located in industrial plants with regard to calculating property taxKwalifikacja obiektów budowlanych znajdujących się w zakładach przemysłowych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 1, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.1/geom.2014.8.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: klasyfikacja obiektów budowlanych, podatek od nieruchomości

  keywords: property tax, classification of building structures

5
 • Classification of building structures of mining plants with regard to calculating property taxKwalifikacja obiektów budowlanych zakładów górniczych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.27.pdf

 • słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, kwalifikacja obiektów budowlanych zakładów górniczych

  keywords: property tax, classification of building structures of mining plants

6
 • Effect of mining terrain gradient on safety of industrial reinforced concrete chimneys / Rajmund ORUBA // W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-053-2. — S. 270–276. — Bibliogr. s. 276, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Industrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activitiesOkreślenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 803–817. — Bibliogr. s. 816–817

 • keywords: reinforced concrete chimneys, safety, influence of mining exploitation

8
 • Konstrukcje kominów przemysłowych do odprowadzania odsiarczonych spalinStructures of industrial chimneys discharging desulfurised flue gas / Rajmund ORUBA // W: TECH-BUD'2017 : nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : III konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–17 listopada 2017 r. / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie. — Kraków : PZITB, [2017]. — ISBN10: 83-923401-8-3. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 176, Summ.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Measurements of deformations of inner structures of multi-flue industrial chimneys / PUNIACH Edyta, ORUBA Rajmund // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 317–324. — Bibliogr. s. 323–324, Abstr.

 • keywords: industrial chimneys, measurements of displacements and deformations

10
 • Methods of utilization of old chimneys in power plants for needs of flue gas desulphurisation plants / Rajmund ORUBA, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI // W: SGEM 2015 : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 18–24 June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection, environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-40-7. — S. 339–344. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • keywords: industrial chimneys, Flue Gas Desulphurisation FGD

11
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychMining eksploitation effect safety of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. Jerzego Hoły, Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 90. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; 19). — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Oddziaływanie środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychImpact of the industrial environment and mining exploitation on the safety of reinforced concrete industrial chimneys / Rajmund ORUBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 211). — Bibliogr. s. 169–[178], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-311-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Określenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowychEvaluation of resistance to mining influence of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Pomiary dynamiczne kominów żelbetowych mikrofalowym radarem interferometrycznym[The dynamic investigations of reinforced concrete chimneys using microwave radar interferometr] / Przemysław KURAS, Rajmund ORUBA, Rafał KOCIERZ // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 64–67. — Bibliogr. s. 67. — VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Problems associated with qualifying selected industrial structures in term of charging property taxProblemy związane z kwalifikacją wybranych budowli przemysłowych w aspekcie naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 33–44. — Bibliogr. s. 44, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, prawo budowlane, budowle przemysłowe

  keywords: property tax, construction law, industrial structures

16
 • Problemy odprowadzania mokrych spalin przez kominy[Problems of wet flue gas discharge trough the chimneys] / Rajmund ORUBA // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2017 nr 7–8, s. 98–102. — Bibliogr. s. 102. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Problemy związane z oceną stanu technicznego zasobników węglowychProblems relating to evaluation of the technical condition of coal bunkers / Aleksander WODYŃSKI, Rajmund ORUBA, Karol FIREK, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI, Tadeusz Piskorski // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 5, s. 108–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.. — „Budownictwo w energetyce” : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 15–18 maja 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Przykład modernizacji znacznie zużytego żelbetowego komina przemysłowego[The example of modernization of significantly worn reinforced concrete industrial chimneys] / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58. — VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalinAdaptation of the chimney H = 150 m for discharging wet flue gas / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Aleksander WODYŃSKI, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski, Piotr Woronicz, Leszek Hawro // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 50–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS

  keywords: industrial chimneys, wet flue gas, FRP

20
 • Rola kominów przemysłowych w inżynierii środowiskaThe role of industrial chimneys in environmental engineering / Rajmund ORUBA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2014 nr 5, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kominy przemysłowe, inżynieria środowiska

  keywords: industrial chimneys, environmental engineering

21
 • Stan awaryjny komina „mokrego” H=150 mAccidental condition of „wet” chimney H=150 / Rajmund ORUBA, Andrzej Grudzień, Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Karol FIREK // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2014 nr 5, s. 28–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kondensat spalin, komin mokry, stan awaryjny komina

  keywords: wet chimney, flue gas condensate, accidental condition of chimney

22
 • Stan awaryjny remontowanego komina żelbetowego o wysokości 120 mHazardous condition of a 120-metre reinforced concrete chimney undergoing repair / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Leszek Hawro // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 5, s. 44–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — „Budownictwo w energetyce” : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 15–18 maja 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Uszkodzenia ceramicznych przewodów spalin w kominach wieloprzewodowychDamage to ceramic flues in multiple-flue chimneys / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Marian Świerczek, Janusz Darłak // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 5, s. 48–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — „Budownictwo w energetyce” : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 15–18 maja 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wpływ instalacji odsiarczania spalin na rozwiązania techniczne żelbetowych kominów przemysłowych[Influence of the Flue Gas Desulfurization Systems (FGD) on structures of reinforced concrete industrial chimneys] / Rajmund ORUBA, Leszek Hawro // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 73–81. — Bibliogr. k. 80–81, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wpływ ubytków betonu kominów żelbetowych na ich częstotliwość drgań własnychInfluence of concrete losses of RC chimneys on their natural frequencies / Rajmund ORUBA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 48–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: korozja, komin żelbetowy, częstotliwość drgań własnych

  keywords: natural frequency, corrosion, RC chimneys