Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Oprzędkiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8162-0011

ResearcherID: S-8755-2017

Scopus: 8541995700

PBN: 909775

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis for fractional order transfer function models with delay / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Wojciech MITKOWSKI // W: Theory and applications of non-integer order systems : 8th conference on Non-integer order calculus and its applications : [20–21 September 2016], Zakopane, Poland / eds. Artur Babiarz [et al.]. — [Switzerland] : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 407). — ISBN: 978-3-319-45473-3 ; e-ISBN: 978-3-319-45474-0. — S. 253–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

 • keywords: approximation, fractional order transfer function, Charef approximation, oustaloup's recursive approximation, time-delay systems

2
 • Accuracy estimation of digital fractional order PID controller / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: Theory and applications of non-integer order systems : 8th conference on Non-integer order calculus and its applications : [20–21 September 2016], Zakopane, Poland / eds. Artur Babiarz [et al.]. — [Switzerland] : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 407). — ISBN: 978-3-319-45473-3 ; e-ISBN: 978-3-319-45474-0. — S. 265–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.

 • keywords: digital fractional order PID controller, PSE approximation, CFE approximation

3
 • An accuracy estimation for a non integer order, discrete, state space model of heat transfer process / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Wojciech MITKOWSKI, Edyta Gawin // W: Automation 2017 : innovations in automation, robotics and measurment techniques : [15–17 March, Warsaw, Poland] / eds. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 550). — ISBN: 978-3-31954041-2 ; e-ISBN: 978-3-319-54042-9. — S. 86–98. — Bibliogr. s. 96–98, Abstr.

 • keywords: heat transfer process, PSE approximation, non integer order systems, discrete time systems

4
 • An application of non-integer-order calculus in modeling and control of dynamical systems / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • An estimation of accuracy of Charef approximation / Wojciech MITKOWSKI, Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: Theoretical developments and applications of non-integer order systems : 7th conference on Non-integer order calculus and its applications : Szczecin, Poland / eds. Stefan Domek, Paweł Dworak. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 357). — ISBN: 978-3-319-23038-2 ; e-ISBN: 978-3-319-23039-9. — S. 71–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • keywords: fractional order transfer function, Charef approximation

6
 • An estimation of accuracy of Oustaloup approximation / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Wojciech MITKOWSKI, Edyta Gawin // W: Challenges in automation, robotics and measurement techniques : proceedings of AUTOMATION-2016, March 2–4, 2016, Warsaw, Poland / eds. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 440). — ISBN: 978-3-319-29356-1 ; e-ISBN:  978-3-319-29357-8. — S. 299–307. — Bibliogr. s. 306–307, Abstr.

 • keywords: fractional order transfer function, Oustaloup approximation

7
 • Application of fractional order transfer functions to modeling of high – order systems / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Wojciech MITKOWSKI, Edyta Gawin // W: MMAR 2015 : 20\textsuperscript{th} international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 24–27 August 2015, Międzyzdroje, Poland : program, abstracts, proceedings (CD). — Szczecin : ZAPOL Sobczyk Sp. j., [2015] + CD. — Dod. ISBN: 978-1-4799-8701-6, 978-1-4799-8700-9. — ISBN: 978-83-7518-756-4. — S. 127. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1169–1174. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1173–1174, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Approximation method for a fractional order transfer function with zero and pole / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2014 vol. 24 no. 4, s. 409–425. — Bibliogr. s. 423–425

 • keywords: fractional order transfer function, Charef approximation, fractional order systems

9
 • A new algorithm for a CFE-approximated solution of a discrete-time noninteger-order state equation / K. OPRZĘDKIEWICZ, R. Stanisławski, E. Gawin, W. MITKOWSKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2017 vol. 65 no. 4, s. 429–437. — Bibliogr. s. 436–437, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08. — tekst: https://goo.gl/T6dqe6

 • keywords: fractional order calculus, discrete-time noninteger-order state equation, continuous fraction expansion, Al-Alaoui operator

10
 • A non integer order model of frequency speed control in AC motor / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Tomasz Kołacz // W: Challenges in automation, robotics and measurement techniques : proceedings of AUTOMATION-2016, March 2–4, 2016, Warsaw, Poland / eds. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 440). — ISBN: 978-3-319-29356-1 ; e-ISBN:  978-3-319-29357-8. — S. 287–298. — Bibliogr. s. 297–298, Abstr.

 • keywords: fractional order transfer function, Oustaloup approximation, AC motor, frequency speed control

11
 • A non integer order, state space model for one dimensional heat transfer process / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Edyta Gawin // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2016 vol. 26 no. 2, s. 261–275. — Bibliogr. s. 273–275. — tekst: http://goo.gl/YPf5gn

 • keywords: non-integer order systems, diffusion equation, Feller semigroups, infinite dimensional systems, heat transfer process

12
 • A robust suboptimal PD servo controller for an oriented PV systemOdporny suboptymalny regulator PD dla systemu orientowanych ogniw słonecznych / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 16 no. 1, s. 59–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/2012.16.1/automat.2012.16.1.59.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie odporne, systemy przedziałowe, orientowane ogniwa słoneczne

  keywords: robust control, oriented PV systems, interval systems

13
 • A sample time optimization problem in a digital control system / Wojciech MITKOWSKI, Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: System modeling and optimization : 23rd IFIP TC 7 conference : Cracow, Poland, July 23–27, 2007 : revised selected papers / eds. Adam Korytowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; New York : IFIP International Federation for Information Processing, cop. 2009. — (IFIP Advances in Information and Communication Technology ; ISSN 1868-4238 ; vol. 312). — ISBN: 978-3-642-04801-2 ; ISBN10: 3-642-04801-3. — S. 382–396. — Bibliogr. s. 396, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • A Strejc model-based, semi-fractional (SSF) transfer function modelModel transmitancyjny typu SSF bazujący na modelu Strejca / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 16 no. 2, s. 145–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/2012.16.2/automat.2012.16.2.145.pdf

 • słowa kluczowe: transmitancja ułamkowego rzędu, metoda najmniejszych kwadratów, aproksymacja Oustaloupa

  keywords: fractional order transfer function, least\=square method, Oustaloup approximation

15
 • A tuning of a fractional order PID controller with the use of particle swarm optimization method / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Klaudia Dziedzic // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10245). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59062-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59063-9. — S. 394–407. — Bibliogr. s. 406–407, Abstr.

 • keywords: temperature control, digital fractional order PID controller, CFE approximation, PSO method, ORA approximation

16
 • Control of an oriented PV system with the use of a discrete, robust, fractional order PID controller / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: Progress in automation, robotics and measuring techniques : control and automation / eds. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 350). — ISBN: 978-3-319-15795-5 ; e-ISBN: 978-3-319-15796-2. — S. 177–186. — Bibliogr. s. 185–186, Abstr.

 • keywords: robust control, minimal-energy control, fractional order PID, oriented PV system

17
 • Control Theory – association of mathematics and engineering / Wojciech MITKOWSKI, Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: 15th SEFI MWG Seminar & 8th Workshop GFC : Wismar, 20th–23rd June 2010 : informations programme and abstracts / Gottlob Frege Institute (GFC) of Hochschule Wismar (University of Wismar). — Wismar : Hochschule Wismar, Gottlob Frege Institute, cop. 2010. — (Wismarer Frege-Reihe. Wismar Frege Series ; ISSN 1862-1767). — Na okł. dod.: Special Edition no. 02/2010. — S. 40–41. — Pełny tekst W: 15th SEFI MWG Seminar and 8th Workshop GFC [Dokument elektroniczny] : mathematical education of engineers : 20th–23rd June 2010, Wismar/Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Gottlob Frege Institute (GFC) of Hochschule Wismar (University of Wismar). — Wismar : Hochschule Wismar, Gottlob Frege Institute, cop. 2010. — Dane na dysku Flash. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Dobór okresu próbkowania dla obiektów liniowych I i II rzędu z jednym zerem transmitancjiA sample time assign for linear 1st and 2nd order control plants with one zero in transfer function / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 2, s. 167–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-02/Auto01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Dyskretne sterowanie minimalnoenergetyczne obiektem II rzędu o niepewnych parametrachA discrete minimal energy control for 2'nd order uncertain-parameter plant / Wojciech MITKOWSKI, Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: KKA 2011 : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19–22.06.2011 r. : streszczenia referatów / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011. — ISBN: 978-83-88906-78-7. — S. 123–124. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w j. pol. W: KKA'2011 [Dokument elektroniczny] : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19–22.06.2011 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : PŚ, 2011. — Dane na dysku Flash. — S. 545–556. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 556, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Dyskretny system paraboliczny o niepewnych parametrachThe discrete uncertain-parameter parabolic system / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 9, s. 179–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dekompozycja widma, stabilność wykładnicza, systemy paraboliczne o niepewnych parametrach

  keywords: spectrum decomposition, exponential stability, uncertain – parameter parabolic systems

21
 • Fractional-order \(P2D^{\beta}\) controller for uncertain parameter DC motor / Wojciech MITKOWSKI, Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: Advances in the theory and applications of non-integer order systems : 5th conference on Non-integer order calculus and its applications : [4–5 July 2013], Cracow, Poland / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Jerzy Baranowski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2013. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 257). — ISBN: 978-3-319-00932-2 ; e-ISBN: 978-3-319-00933-9. — S. 249–259. — Bibliogr. s. 258–259, Abstr.

 • keywords: fractional order P2Dβ controller, uncertain parameter 2'nd order plant, DC motor, BIBO stability

22
 • Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznegoAn identification of interval model an elevation angle in oriented PV system / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 8, s. 243–247. — Bibliogr. s. 246–247, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy przedziałowe, orientowane ogniwa słoneczne, identyfikacja

  keywords: oriented PV systems, interval systems, identification

23
 • Implementacja algorytmów sterowania systemami o niepewnych parametrach na platformach PLCPLC implementation of control strategies for uncertain-parameter plants / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 531–538. — Bibliogr. s. 538, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto41.pdf

 • słowa kluczowe: systemy o niepewnych parametrach, sterowniki PLC, sterowanie cyfrowe

  keywords: uncertain-parameter systems, PLC, digital control

24
 • Inteligentne sterowanie nadrzędne zespołem orientowanych ogniw słonecznych[An intelligent master control for an oriented PV system] / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: KKA'2014 [Dokument elektroniczny] : XVIII Krajowa Konferencja Automatyki : 8–10 wrzesień 2014, Wrocław, Polska / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12–13. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Inteligentne sterowanie nadrzędne zespołem orientowanych ogniw słonecznych[An intelligent master control for an oriented PV system] / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // W: Aktualne problemy automatyki i robotyki : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Malinowskiego, Jerzego Józefczyka, Jerzego Świątka. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2014. — (Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 1640-8969 ; t. 20). — Zbiór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych podczas XVIII Krajowej Konferencji Automatyki – KKA'2014. — ISBN: 978-83-7837-040-6. — S. 591–602. — Bibliogr. s. 600–602

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych