Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Opiła, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913591

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
2
 • Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex : badanie \emph {in vitro}Comparative analysis of quality of root canal preparation using K3 and HyFlex rotary instruments : studies in vitro / Wojciech Wilkoński, Bartłomiej Karaś, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński, Janusz OPIŁA // Magazyn Stomatologiczny ; ISSN 1230-0888. — 2014 nr 1, s. 126–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: narzędzia rotacyjne, technika ,,crown-down'', opracowanie kanału korzeniowego

  keywords: rotary instruments, ''crown-down'' technique, root canal preparation

3
 • Analiza porównawcza opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych typu „S” za pomocą narzędzi rotacyjnych Mtwo i ProTaper oraz narzędzi recyprokalnych Reciproc i WaveOne – badanie \emph {in vitro}Comparative analysis of instrumentation of simulated curved S-shaped root canals using Mtwo & ProTaper rotary instruments and Reciproc & WaveOne reciprocating instruments – in vitro study / Wojciech Wilkoński, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński, Janusz OPIŁA // Magazyn Stomatologiczny ; ISSN 1230-0888. — 2013 nr 4, s. 138–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: narzędzia rotacyjne, technika ,,crown-down''

  keywords: narzędzia recyprokalne, rotary instruments, reciprocating instruments, ''crown-down'' technique

4
 • Anonymity vs personalization of web servicesAnonimowość a personalizacja usług internetowych / Janusz OPIŁA, Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI, Iwona SKALNA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Anonymity vs personalization of web services / Janusz OPIŁA, Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI, Iwona SKALNA // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Business data visualization using ScPovPlot3D, POV-Ray based toolkitWizualizacja danych biznesowych z wykorzystaniem opartego na programie POV-Ray pakietu ScPovPlot3D / Janusz OPIŁA // W: Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Rafał Niedbał ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 296). — ISBN: 978-83-7193-626-5. — S. 107–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ScPovPlot3D, wizualizacja danych, POV-Ray, raytracing

  keywords: ScPovPlot3D, data visualization, POV-Ray, raytracing

7
 • Informatyzacja tekstu prawa : perspektywy zastosowania języków znacznikowych[Informatization of the text of the law : the perspectives of using markup languages] / Wojciech Cyrul, Jerzy DUDA, Janusz OPIŁA, Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — 187, [1] s.. — Bibliogr. s. 181–[188]. — ISBN: 978-83-264-4582-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Interval arithmetic for irregularly distributed data visualisation by krigingArytmetyka przedziałowa dla wizualizacji danych nieregularnych metodą krigingu / Janusz OPIŁA, Iwona SKALNA, Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr., Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Interval based sensitivity analysis in input-output modelAnaliza wrażliwości modelu przepływów międzygałęziowych oparta na arytmetyce przedziałowej / Iwona SKALNA, Janusz OPIŁA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–22]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18–21], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Interval based sensitivity analysis in input-output modelAnaliza wrażliwości modelu przepływów międzygałęziowych oparta na arytmetyce przedziałowej / Iwona SKALNA, Janusz OPIŁA // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 29–51. — Bibliogr. s. 47–50, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kilka uwag o wizualizacji danych nieregularnych lub rozproszonychSome remarks on visualisation of irregular or dispersed data / J. OPIŁA // W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze – prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza. — Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2012. — (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1898-6706 ; t. 6). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60775-34-9. — S. 195–211. — Bibliogr. s. 210–211, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Metody numeryczne w prognozowaniu stanu środowiska na przykładzie czasowo dyskretnych procesów MarkowaNumerical methods in diagnosing state of environment on example of extended characteristic surface method / Janusz OPIŁA // W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze – prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza. — Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2010. — (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1898-6706 ; t. 4). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60775-22-6. — S. 145–160. — Bibliogr. s. 157–159, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Metody numeryczne w prognozowaniu stanu środowiska na przykładzie rozszerzonej metody powierzchni charakterystycznejNumerical methods in diagnosing state of environment on example of extended characteristic surface method / Janusz OPIŁA // W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze – prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego Garbacza. — Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, cop. 2009. — (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1898-6706 ; t. 3). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60775-14-1. — S. 269–277. — Bibliogr. s. 276–277, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Modele numeryczne w analizie stanu środowiska na przykładzie procesu MarkovaNumerical methods in diagnosing state of environment on example of time discrete Markov process / J. OPIŁA // W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze – prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza. — Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2011. — (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1898-6706 ; t. 5). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60775-30-1. — S. 161–180. — Bibliogr. s. 177–180, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Polichlorowane bifenyle, a sterydogeneza w łożysku i jajnikuThe impact of polichlorinated biphenyls on placental and ovarian steroidogenesis / Katarzyna Gosztyła, Magdalena Pulka, Tomasz Milewicz, Małgorzata Lurzyńska, Janusz OPIŁA, Ewa Stochmal, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Danuta Galicka-Latała, Józef Krzysiek // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2011 t. 68 nr 2, s. 119–123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Porównanie szczelności wypełnień z materiałów MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex oraz Biodentine w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka : badanie in vitroComparison of sealing ability of fillings made of the materials MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex and Biodentine in teeth with incomplete development of apex – in vitro study / Wojciech Wilkoński, Halina Kwapińska, Lidia Jamróz-Wilkońska, Piotr Mendel, Łukasz Suchodolski, Jerzy Krupiński, Janusz OPIŁA // Magazyn Stomatologiczny ; ISSN 1230-0888. — 2012 R. 22 nr 7–8, s. 90–95. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Problems with the storing and presentation of information / Janusz OPIŁA, Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI // W: Information technology and law / ed. Wojciech Cyrul. — Kraków : Jagiellonian University Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-233-3658-7. — S. 27–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Prognozowanie ostrzegawcze w mikroprzedsiębiorczości z zastosowaniem rozszerzonej metody powierzchni charakterystycznej na przykładzie gospodarstwa agroturystycznegoEmergency forecasting in micro-enterprise by characteristic surface method on example of agritouristic farm / Janusz OPIŁA, Cecylia Opiła, Jolanta Cichowska // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Prognozowanie wyniku finansowego gospodarstwa agroturystycznego metodą powierzchni charakterystycznejForecasting of financial results of agrotourism farms by employing characteristic surface model / Janusz OPIŁA, Cecylia Opiła, Jolanta Cichowska // W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze – prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego Garbacza. — Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, cop. 2008. — (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1898-6706 ; t. 2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60775-12-7. — S. 129–140. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Prototyping of visualization designs of 3D vector fields using POVRay rendering engine / J. OPIŁA // W: MIPRO 2016 [Dokument elektroniczny] : 39\textsuperscript{th} international convention : lampadem tradere : MIPRO - path to knowledge and innovation : May 30–June 03, 2016, Opatija, Croatia : proceedings / ed. by Petar Biljanović. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rijeka : MIPRO, cop. 2016. — Dysk optyczny. — (Mipro ; ISSN 1847-3938). — W bazie WoS ISBN: 978-953-233-088-5. — e-ISBN: 978-953-233-087-8. — S. 361–366. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 366, Abstr.. — W bazie WoS nr stron: 343–348

 • keywords: ScPovPlot3D, POVRay, visual data analysis, VTK, vector field visualization

21
 • Prototyping of visualization styles of 3D scalar fields using POV-Ray rendering engine / J. OPIŁA // W: MIPRO 2015 [Dokument elektroniczny] : 38\textsuperscript{th} international convention on Information and communication technology, electronics and microelectronics : May 25-29, 2015, Opatija, Croatia : proceedings / MIPRO Croatian Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rijeka : MIPRO, [2015]. — 1 Dysk Flash. — ISBN: 978-953-233-083-0 ; e-ISBN: 978-953-233-084-7. — ISSN 1847-3946. — S. 328–333. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 333, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-9-5323-3085-4 oraz zakres stron: 312–317

 • keywords: ScPovPlot3D, POVRay, pseudo-particles, scalar field visualization, visual data analysis

22
 • Remarks on visualization of fuzziness of cardiac data / J. OPIŁA, T. PEŁECH-PILICHOWSKI // W: MIPRO 2017 [Dokument elektroniczny] : 40\textsuperscript{th} jubilee international convention : May 22–26, 2017, Opatija, Croatia : proceedings = MIPRO 2017 : 40. jubilarni medunarodni skup : 22.–26. svibnja 2017. Opatija, Hrvatska : zbornik radova / ed. Petar Biljanović. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology. Electronics and Microelectronics – MIPRO, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — (MIPRO... (CD-ROM) ; ISSN 1847-3946). — W bazie Scopus ISBN: 978-953233092-2. — e-ISBN: 978-953-233-093-9. — S. 302–307. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Systemy motywacyjne a kreatywność pracownikaMotivating systems and employee creativity / Janusz OPIŁA, Cecylia Opiła // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [15–16], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Systemy motywacyjne a kreatywność pracownikaMotivating systems and employee creativity / Janusz OPIŁA, Cecylia Opiła // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 219–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wizualizacja danych wielokryterialnych w pakiecie ScPovPlot3DVisualization of multivariate data using ScPovPlot3D package / J. OPIŁA // W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze – prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza. — Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2014. — (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1898-6706 ; t. 7). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60775-39-4. — S. 189–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: analiza danych, wizualizacja danych, histogram, n-histogram, wykres hybrydowy, wykres wielokryterialny

  keywords: data analysis, data visualization, histogram, n-histogram, hybrid chart, multivariate chart