Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Olszewska, dr hab.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8157-6671

ResearcherID: E-4109-2014

Scopus: 6701552984

PBN: 909976

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Application of carbon from Saccharose in Li-ion cells – a comparison of battery properties with different carbon content, containing modified nickel and copper lithium-titanium oxide $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ / Danuta OLSZEWSKA, Jakub NIEWIEDZIAŁ // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 493. — Bibliogr. s. 493

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • A role of carbon from saccharose in anode Li-ion cells / D. OLSZEWSKA, J. NIEWIEDZIAŁ // W: International research conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment [Dokument elektroniczny] : SEEME Conference 2017 : 26\textsuperscript{th}–28\textsuperscript{th} July 2017, Newcastle Upon Tyne, England : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wielka Brytania : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-16989-87-4. — S. 65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 65

 • keywords: storage, anode, Li-batteries

5
 • A role of sulphur dioxide adsorption on zeolite DESONOX catalysts as the factor influencing sulphur dioxide removal from exhaust gases / D. OLSZEWSKA, A. Marcewicz-Kuba // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2008 vol. 82 iss. 1–2, s. 199–204. — Bibliogr. s. 204. — 10th Polish-Ukrainian symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : Lviv, Ukraine, September 26-30, 2006

 • keywords: adsorption, zeolitc, sulphur dioxide

6
7
 • Comparison of micro- and nano- lithium-titanate spinel used as an electrode for lithium ion batteries / D. OLSZEWSKA, A. RUTKOWSKA // W: NANOSMAT-2016 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on Surface coatings and nanostructured materials : 6–9 September 2016, Aveiro, Portugal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [United Kingdom : NANOSMAT], [2016]. — dysk Flash. — S. 331–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 332

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Energetyka w Polsce – konkurencyjność gazu z węglem[Energetics in Poland – competitiveness of gas and coal] / D. Chrobok, D. OLSZEWSKA // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Hierarchically structured lithium titanate for ultrafast charging in long-life high capacity batteries / Mateusz ODZIOMEK, Frédéric Chaput, Anna RUTKOWSKA, Konrad ŚWIERCZEK, Danuta OLSZEWSKA, Maciej SITARZ, Frédéric Lerouge, Stephane Parola // Nature Communications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2041-1723. — 2017 vol. 8 art. no. 15636, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-27. — M. Odziomek – dod. afiliacja: Université de Lyon. — tekst: https://goo.gl/Wv0KtI

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Influence of catalysts based on montmorillonite modified with nickel on $SO{_2}$ emission from combusted gases : [streszczenie] / Danuta OLSZEWSKA, Agnieszka Marcewicz-Kuba // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Influence of doping with Cu and Ni on the structure and properties of $Li_{4}Ti_{5}O_{12}/C$ composite / Danuta OLSZEWSKA, Jakub NIEWIEDZIAŁ // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Influence of synthesis conditions on crystal structure and electrochemical properties of spinel $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ used as anode material for Li-batteries / Anna DROBNIAK, Danuta OLSZEWSKA, Wojciech ZAJĄC // W: SSI 20 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international conference on Solid State Ionics : June 14–19, 2015, Keystone, Colorado, USA : program guide. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2015]. — S. 137. — Tryb dostępu: http://www.mrs.org/ssi-20/ [2015-07-02]. — Bibliogr. s. 137. — Tekst dostepny w zakładce Program

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Integrated energy storage systems from solar panels for households / P. Kiełczykowska, M. Olszewski, D. OLSZEWSKA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-65. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: Li-ion batteries, storage, solar panel

14
 • Konkurencyjność gazu i węgla w polskiej energetyceThe competitiveness of gas and coal in Polish energetics / D. Chrobok, D. OLSZEWSKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 63–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, energetyka, gaz

  keywords: coal, gas, power

15
 • $Li_{3.85}Cu_{0.15}Ti_{5}O_{12}$ – anode for $Li-ion$ batteries / A. DROBNIAK, D. OLSZEWSKA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 49. — Bibliogr. s. 49. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: Li-ion batteries, anode, Li4Ti5O12

16
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ doped with copper as anode material for $Li-batteries$ / Anna DROBNIAK, Danuta OLSZEWSKA, Wojciech ZAJĄC // W: SSI 20 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international conference on Solid State Ionics : June 14–19, 2015, Keystone, Colorado, USA : program guide. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2015]. — S. 137. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mrs.org/ssi-20/ [2015-07-02]. — Bibliogr. s. 137. — Tekst dostępny w zakładce Program

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ doped with Cu as anode material for Li-batteries / D. OLSZEWSKA, A. DROBNIAK, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // W: ISSFIT-11 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : June 25–29, 2014, Gdańsk-Sobieszewo, Poland : abstract book / Gdańsk University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n], [2014]. — 1 dysk Flash. — S. 53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 53

 • keywords: anode, Li-batteries, Li4Ti5O12

18
 • $Li_4Ti_5O_{12}$ doped with nickel, copper and carbon - anode for for Li-ion batteries / D. OLSZEWSKA, J. NIEWIEDZIAŁ // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-33. — Bibliogr. s. P-33. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: Li-ion batteries, anode, Li4Ti5O12

19
 • $Li_4Ti_5O_{12}$ doped with nickel, tungsten and chlorine – anode material for Li-ion batteries / D. OLSZEWSKA, J. NIEWIEDZIAŁ // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-32. — Bibliogr. s. P-32. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: Li-ion batteries, anode, Li4Ti5O12

20
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ modified with saccharosse as anode material for lithium-ion batteries / D. OLSZEWSKA, A. DROBNIAK, W. ZAJĄC, K. ŚWIERCZEK, J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum : Zakopane, 4–7 grudnia 2013 : książka streszczeń i program / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. — Poznań : [s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73. — Bibliogr. s. 73. — D. Olszewska, A. Drobniak, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ modyfikowany jonami metali przejściowych jako materiał anodowy baterii litowych[$Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ modified by transition-metal ions as an anode material for lithium batteries] / A. DROBNIAK, D. OLSZEWSKA, W. ZAJĄC, K. ŚWIERCZEK, J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum : Zakopane, 4–7 grudnia 2013 : książka streszczeń i program / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. — Poznań : [s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 93. — Bibliogr. s. 93. — A. Drobniak, D. Olszewska, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ modyfikowany jonami miedzi jako anodowy materiał dla baterii litowych$Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ doped with Cu as anode material for Li-batteries / DROBNIAK A., OLSZEWSKA D., ZAJĄC W., ŚWIERCZEK K., MOLENDA J. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Materiały anodowe do baterii litowych[Anode materials for Li-batteries] / D. OLSZEWSKA, J. Niewiedział, A. DROBNIAK // W: Między nami jest chemia... : 59. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Poznań, 19–23 IX 2016 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-60988-23-7. — S. 180. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Materiały anodowe z dodatkami węglowymi do baterii litowych[Anode materials doped with carbon for Li-batteries] / D. OLSZEWSKA, J. Niewiedział // W: Między nami jest chemia... : 59. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Poznań, 19–23 IX 2016 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-60988-23-7. — S. 217. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Metody spektroskopowe w badaniach minerałów ilastych[Spectroscopic methods in the study of clay minerals] / D. OLSZEWSKA // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii. — Lublin : [UMCS WCH], 2010. — ISBN: 978-83-227-3050-8. — S. 547–553. — Bibliogr. s. 553, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych