Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Olszewska, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • 1\textsuperscript{st} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Kraków : book of abstract / eds. Konrad ŚWIERCZEK, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — 23 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Correlation between oxygen stoichiometry and structure in electrochemically-oxidized $LnBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ (Ln: selected lanthanides) / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Correlation between oxygen stoichiometry, structure and transport properties of erectrochemically-oxidized Co-site substituted $LnBaCo_{2}O_{5+\delta}$ / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK, Bisham Poudel, Bogdan Dabrowski // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 582. — Bibliogr. s. 582

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Elektrochemicznie utleniane tlenki perowskitowe z grupy ${LnBaCo_{2-x}MnxO_{5+\delta}}$(Ln: La, Pr, Nd, Sm, Gd oraz Y) jako materiały katodowe do stałotlenkowych ogniw paliwowych[Electrochemically oxidized ${LnBaCo_{2-x}MnxO_{5+\delta}}$(Ln: La, Pr, Nd, Sm, Gd and Y) perovskite oxides as cathode materials for solid oxide fuel cells] / Anna OLSZEWSKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 109–110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Influence of oxygen content on transport properties of $LnBaCo_2O_{5+\delta}$ and $LnBaCo_{1.5}Mn_{0.5}O_{5+\delta}$ oxides / A. OLSZEWSKA, K. ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-30. — Bibliogr. s. P-30. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: conductivity, electrochemical oxidation

6
 • Korelacja pomiędzy strukturą krystaliczną a właściwościami transportowymi w warstwowych perowskitach $LnBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ utlenianych elektrochemicznieCorrelation beetwen crystal structure and transport properties in electrochemically oxidized layer-ordered $LnBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ perovskites / Anna OLSZEWSKA // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — s. 29

 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, niestechiometria, perowskity, elektrochemiczne utlenianie

7
 • Structure and transport properties of proton-conducting $BaSn_{0.5}In_{0.5}O_{2.75}$ and A-site substituted $Ba_{0.9}Ln_{0.1}Sn_{0.5}In_{0.5}O_{2.8}$ (Ln = La, Gd) oxides / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech SKUBIDA, Anna NIEMCZYK, Anna OLSZEWSKA, Kun ZHENG // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2017 vol. 307, s. 44-50. — Bibliogr. s. 49-50, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-25. — Dod. afiliacja autorów: Centrum Energetyki AGH. — tekst: https://goo.gl/3t8YVS

 • keywords: crystal structure, perovskites, proton conductivity, nonstoichiometry

8
 • Struktura, spiekalność i właściwości transportowe protonowo przewodzących ceramik $Ba_{1-x}Ln_x(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$ (Ln: wybrane lantanowce)Structure, sinterability and transport properties of $Ba_{1-x}Ln_x(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$(Ln: selected lanthanides) proton-conducting ceramics / Wojciech SKUBIDA, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK, Kacper Cichy, Dariusz ZIENTARA, Konrad ŚWIERCZEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 1, s. 18–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.

 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, perowskity, spiekalność, przewodnictwo protonowe

  keywords: crystal structure, protonic conductivity , sinterability, perowskites