Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Olesiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909501

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza odporności zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górnicząAnalysis of resistance of St. George Church in Rydułtowy from dynamic loading due to mining excavation / Marek CAŁA, Sebastian OLESIAK, Tadeusz Tatara, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 113–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/OfP8kS

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, odporność dynamiczna budynków, drgania powierzchniowe

  keywords: mining tremors, dynamic resistance of buildings, surface vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przyczyn uszkodzenia wału oporowego II kwatery składowiska odpadów komunalnych w ZakopanemFailure analysis of embankment of second chamber of municipal waste disposal in Zakopane / Sebastaian OLESIAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 311–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał StrumieńStability analysis of the Kanał Strumień river dikes / Jerzy FLISIAK, Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 255–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_24.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza stateczności wału przeciwpowodziowego Wisły w miejscowości SłupiecStability analysis of a levee on Vistula River near village Slupiec / Sebastian OLESIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2016 R. 37 nr 2, s. 79–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza stateczności zboczy drugiej kwatery nowego składowiska odpadów komunalnych w ZakopanemSlope stability analyses of second chamber of the new municipal waste disposal in Zakopane / Marek CAŁA, Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 57–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/1X1mvQ

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, analiza stateczności, geotechnika, gootechniczne badania polowe

  keywords: laboratory investigations, stability analysis, geotechnical engineering, geotechnical site characterisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Evaluation of undrained shear strength of Miocene clay from the Weight Sounding Test (WST)Ocena wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST / Sebastian OLESIAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 367–384. — Bibliogr. s. 384. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1016/760

 • słowa kluczowe: geotechnika, górnictwo surowców ilastych, sonda wkręcana WST, sonda obrotowa FVT, wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu

  keywords: geotechnical engineering, undrained shear strength, weight sounding test WST, clay material mining, field vane test FVT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0028

7
 • Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie KrakowaCalibration of Weight Sounding Test (WST) in investigations of upper Miocene clay in Carpathian Foredeep on Krakow area / Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 463–470. — Bibliogr. s. 469–470, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_47.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koncepcja przebiegu trasy turystycznej w warunkach geologiczno-górniczych dawnych kamieniołomów Kadzielni w KielcachConception of tourist track's rout in geological-mining conditions of abandoned quarry Kadzielnia in Kielce / Zenon DUDA, Sebastian OLESIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 427–440. — Bibliogr. s. 439–440, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metoda wyznaczania wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów górnomioceńskich rejonu Krakowa na podstawie badań sondą wkręcaną WSTThe method of estimating of selected strength properties of upper Miocene clay in Carpathian Foredeep near Kraków with weight sounding test (WST) / Marek CAŁA, Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 139–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_10.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy : [abstrakt][Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers : abstract] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań iłów mioceńskich w rejonie Krakowa[On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST)] / Sebastian OLESIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie KrakowaThe possibilities of using Weight Sounding Test (WST) equipment for testing of selected cohesive in Krakow area / Sebastian OLESIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2013 R. 34 nr 6, s. 534–539. — Bibliogr. s. 539

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WSTEvaluation liquidity index of Miocene clay on the basis of investigation weight sounding test WST / Sebastian OLESIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2014 R. 35 nr 2, s. 112–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST[Evaluation selected strength properties of Miocene clay on the basis of investigation weight sounding test WST] / Sebastian OLESIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2015 R. 36 nr 1, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST) / Sebastian OLESIAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.

 • keywords: geotechnical engineering, geotechnical site characterization, undrained shear strength, soil laboratory investigation, weight sounding test WST

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sgem-2014-0009

16
 • Problemy analizy stateczności wałów przeciwpowodziowych na przykładzie wału rzeki Wisły w Krakowie w rejonie ulicy Wioślarskiej[Problems of stability analysis of embankments on the example of the shaft of the Vistula river in Krakow, in the Wioślarska Street area] / Sebastian OLESIAK // Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie ; ISSN 0510-4262. — 2013 nr 1, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przyczyny powstania osuwiska w miejscowości Gaj i propozycja jego zabezpieczeniaLandslide activity in Gaj near Cracow and a proposition of stabilization / Sebastian OLESIAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 519–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Składowisko odpadów komunalnych w Zakopanem – od awarii do zamknięcia I kwateryThe municipal wastes disposal in Zakopane – from breakdown to closure of the first chamber / Sebastian OLESIAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 325–333. — Bibliogr. s. 332–333, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sonda wykręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckichSwedish Weight Sounding (SWS) in investigations of Miocene krakowskie clay / Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 501–507. — Bibliogr. s. 507, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_50.pdf

 • słowa kluczowe: geotechnika, geotechniczne badania polowe, geotechniczne badania laboratoryjne

  keywords: geotechnical engineering, geotechnical site characterisation, geotechnical laboratory investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckichApplication SWS probe in measurement of Miocene krakowieckie clay / Sebastian OLESIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 467–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: