Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Ojczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Delithiation of olivine – structured ${LiFe_{x}Mn_{1-x}PO_{4}}$ cathode materials : Mössbauer studies / J. MARZEC, W. OJCZYK, J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1, s. 69–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Deuterium NMR studies of $Mg_{2-x}Mn_{x}NiD_{z}$ (0 x 1) / Wojciech OJCZYK, Henryk FIGIEL, [etal.] // W: XXXIXPolish seminar on Nuclear magnetic resonance and its applications : Kraków, 30November – 1December2006 : report no.1982/AP : abstracts / Polish Academy of Sciences. The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics. [Kraków : IFJ PAN], [2006]. S.66–67. Toż. W: XXXIXSeminarium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 30listopada 1grudnia 2006 : program konferencji : książka abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Instytut Fizyki Jądrowej. — [Kraków : IFJ PAN, 2006]. — 1dysk optyczny. — Opis częśc.wg obwoluty. — S.1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt.przejęto zekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Streszczenia”)

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Electrical conductivity and reaction with lithium of $LiFe_{1-x}Mn_{x}PO_{4}$ olivine type cathode materials / J. MOLENDA, W. OJCZYK, J. MARZEC // W: Przewodniki szybkich jonów : X krajowe sympozjum = Fast ions conductors : X\textsuperscript{th} symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Electrical conductivity and reaction with lithium of $LiFe_{1-y}Mn_{y}PO{4}$ olivine-type cathode materials : short communication / J. MOLENDA, W. OJCZYK, J. MARZEC // Journal of Power Sources ; ISSN 0378-7753. — 2007 vol. 174 iss. 2, s. 689–694. — Bibliogr. s. 694, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-07-03. — 13th international meeting on Lithium batteries : Biarritz, France, June 18–23, 2006. — tekst: https://goo.gl/Xbxxjv

 • keywords: EIS, cyclic voltammetry, two-phase electrode reaction, intecalation, LiF(1-y)Mn(y)PO(4), phospho-olivines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jpowsour.2007.06.238

6
 • Electronic conduction and reaction with lithium of $LiFe_{1-x}Mn_{x}PO_{4}$ olivine type cathode materials / J. MOLENDA, W. OJCZYK // W: IMLB 2006 : International Meeting on Lithium Batteries : June 18–23, 2006 Biarritz, France : meeting abstracts. — [France : s. n.], [2006]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Intercalation reaction seen by Moessbauer spectroscopy / Jacek MARZEC // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35\textsuperscript{th} Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4\textsuperscript{th} – 7\textsuperscript{th}, 2006 : abstracts / RSC, Jagiellonian University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : UJ], [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P-25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Na płycie CD dod. prezentaja Power Point. — W prezentacji dod. aut.: Wojciech OJCZYK, Janina MOLENDA

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mechanism of deintercalation in $Li_{x}Mn_{y}Fe_{1-y}PO_{4}$ – a new cathode material for $Li$-ion batteries / Wojciech OJCZYK, Jacek MARZEC, Janina MOLENDA // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Reaction mechanism with lithium in $LiFe_{1-y}Mn_{y}PO_{4}$ cathode materials / W. OJCZYK, J. MARZEC, J. MOLENDA // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35\textsuperscript{th} Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4\textsuperscript{th} – 7\textsuperscript{th}, 2006 : abstracts / RSC, Jagiellonian University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : UJ], [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P-29. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Na płycie CD również prezentacja Power Point

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Structural and transport properties of $LiFe_{0.45}Mn_{0.55}PO_{4}$ as a cathode material in $Li$-ion batteries / W. OJCZYK, J. MARZEC, J. Dygas, F. Krok, R. S. Liu, J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1, s. 103–113. — Bibliogr. s. 113

 • keywords: cathode material, intercalation, lithium diffusion, Li-ion battery, LiMnyFe1-yPO4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Studies of selected synthesis procedures of the conducting $LiFePO_{4}$-based composite cathode materials for Li-ion batteries / W. OJCZYK, J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, W. ZAJĄC, M. Molenda, R. Dziembaj, J. MOLENDA // Journal of Power Sources ; ISSN 0378-7753. — 2007 vol. 173 iss. 1–2, s. 700–706. — Bibliogr. s. 706, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-05-21. — 10th Polish symposium on Systems with fast ionic transport : Augustow, Poland, September 13–17, 2006. — tekst: https://goo.gl/XtsWpk

 • keywords: LiFePO4, lithium battery, olivines, iron phosphides or carbophosphides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jpowsour.2007.05.055

12
 • Zarys technologii otrzymywania kompozytowych materiałów katodowych na bazie $LiFePO_{4}$Outline of preparation technology of the $LiFePO_{4}$ based copmposite cathode materials / W. OJCZYK, J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, W. ZAJĄC, M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, J. MOLENDA // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 389–400. — Bibliogr. s. 400, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: