Wykaz publikacji wybranego autora

Romuald Ogrodnik, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3946794

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiskaAnalysis of the amount of investment expenditures used to protect the environment / Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, nakłady inwestycyjne

  keywords: mining industry, environmental protection, investment expenditures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An analysis of mining enterprise stakeholders using the AHP method / Romuald OGRODNIK // W: Information systems in management. 11, Data bases, distant learning, and Web solutions technologies / sci. eds. Piotr Jałowiecki, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski ; Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Department of Informatics. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacjiFactors motivating in mining enterprises to implementing eco-innovation / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, ekoinnowacje

  keywords: environmental protection, mining, eco-innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracownikówMining companies' corporate social responsibility strategies increasing employee satisfaction / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 644–645, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo górnicze, satysfakcja pracowników

  keywords: mining enterprise, employee satisfaction, Corporate Social Responsibility (CSR)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Environmental performance indicators of the hard coal mines / Romuald OGRODNIK // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 166

 • keywords: hard coal mine, environmental aspect, environmental performance, environmental performance indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwojuHard coal mining in the context of sustainable development / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 318). — ISBN: 978-83-7695-339-7. — S. 116–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, węgiel, przedsiębiorstwo górnicze, działalność innowacyjna

  keywords: sustainable development, coal, mining company, innovations activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.11

7
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym[Identification of environmental aspects as a base for the environmental management system in the mining company] / Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — S. 179–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznychThe study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

  keywords: CHAID method, box and whisker plot, sale seasonality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczychEcological innovations in mining companies / Romuald OGRODNIK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 3, s. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Summ., Streszcz., Rez.. — Artykuł zredagowano na podstawie referatu na XVIII Szkołę Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : Krynica 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem[Innovative solutions for the increase of enterprise competitiveness in the area of transport management] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 221–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Korzyści wynikające z implementacji zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwBenefits from the implementation of principles of corporate social responsibility / Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 117–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-HutniczejCreating the culture of safety on the example of activities in the AGH University of Science and Technology / Mariusz KAPUSTA, Zbigniew BURTAN, Romuald OGRODNIK // W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-131-3. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88–89

 • słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, wypadki, związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy

  keywords: safety culture, accidents, trade unions, social inspection work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwieMacroeconomic determinants of the health and safety services of an enterprise / Artur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo i higiena pracy, makroekonomia

  keywords: CSR, health and safety at work, macroeconomics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym[The method for stakeholder analysis as the innovative concept in the mining enterprise management] / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mining companies' activities in the context of a sustainable development policy / Romuald OGRODNIK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 89–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr.

 • keywords: hard coal, sustainable development, mining company, innovations activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Moduł wspomagania oceny istotności wpływu elementów makrootoczenia[Module supporting evaluation of essentiality of macroenvironment influence] / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. — ISBN: 978-83-923797-2-0. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości zastosowania systemu zarządzania treścią do budowy efektywnego serwisu internetowego przedsiębiorstwa[The possibility of use the content management system to building effective internet service for enterprises] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 152–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Narzędzia wspomagania implementacji strategii przedsiębiorstwa[Methods for supporting implementations of enterprise's strategies] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. — ISBN: 978-83-923797-2-0. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowiskoEvaluation of knowledge of coal mine workers on the influence of mining activities on the environment / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, wpływ na środowisko, aspekt środowiskowy, system zarządzania środowiskowego

  keywords: environmental impact, mining enterprise, environmental aspect, environmental management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ochrona środowiska. Cz. 1, Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczychProtection of the environment. Pt. 1, Planning for eco-innovation as an element of the corporate social responsibility of mining companies / Romuald OGRODNIK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2015 R. 66 nr 1, s. 44–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Określenie istotności elementów otoczenia ekonomicznego kopalń węgla kamiennego[Determining importance of the economical environment elements for hard coal mines] / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 232–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennegoThe environment of contemporary hard coal mining enterprises / Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 124–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych[Planning of eco-innovations as a part of the social responsibility of mining companies] / Romuald OGRODNIK // W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : SITG], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz.

 • słowa kluczowe: innowacje, ekoinnowacje, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Procedura planowania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie górniczymProcedure of planning eco-innovations in a mining enterprise / Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 126–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacje, ekoinnowacje, przedsiębiorstwo górnicze

  keywords: mining enterprise, innovations, eco-innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przesłanki podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa górniczeThe reasons to undertake innovative activities by mining companies / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 580–589. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 588-589, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacje, przemysł wydobywczy, górnictwo i wydobywanie, działalność innowacyjna

  keywords: mining industry, innovation, mining and exploitation, innovation activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: