Wykaz publikacji wybranego autora

Bernard Nowak, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909497

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • A verification of mathematical model of mine air compression refrigerator cooperating with the evaporative water coolerWeryfikacja matematycznego modelu górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza współpracującej z wyparną chłodnicą wody / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr Łuska // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 no. 3, s. 441–467. — Bibliogr. s. 467

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350, Cz. 1Experimental studies of the cooling capacity of the refrigerator TS-350. Pt. 1 / Bernard NOWAK, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 10, s. 428–433. — Bibliogr. s. 433, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, system wentylacji i klimatyzacji, moc chłodnicza

  keywords: statistical analysis, cooling capacity, ventilation and air-conditioning system

3
4
 • Eksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wodyExperimental researches on the performance of mining compression type of air refrigerators cooperating with evaporative water coolers / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 101–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Functional dependence of thermodynamic and thermokinetic parameters of refrigerants used in mine air refrigerators. Part 1, Refrigerant R407CZależności funkcyjne parametrów termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych stosowanych w górniczych chłodziarkach powietrza. Część 1, Czynnik chłodniczy R407C / Bernard NOWAK, Piotr ŻYCZKOWSKI, Rafał ŁUCZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 55–72. — Bibliogr. s. 71–72. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/945/733

 • słowa kluczowe: czynniki chłodnicze, R407C, parametry termodynamiczne i termokinetyczne

  keywords: refrigerants, R407C, thermodynamic and thermokinetic parameters

6
 • Grupowe chłodzenie powietrza z odzyskiem ciepła w kopalni węgla kamiennego „Wujek”, Ruch „Śląsk”[Group air-conditioning with heat recovery in coal mine ”Wujek” Ruch ”Śląsk”] / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Zagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — ISBN: 978-83-61126-64-5. — S. 129–141. — Bibliogr. s. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Heat power determination of DV-290 refigerator's evaporator on the basis of thermodynamic parameters of inlet airOkreślenie mocy cieplnej parownika chłodziarki DV-290 na podstawie parametrów termodynamicznych powietrza wlotowego / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 911–920. — Bibliogr. s. 920

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Indirect mine air-cooling by cooler of waterPośrednie chłodzenie powietrza kopalnianego chłodnicą wodną / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 59–70. — Bibliogr. s. 69–70, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.1/mining.2013.37.1.59.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, chłodziarka sprężarkowa, wodna chłodnica powietrza, czynnik chłodniczy R507

  keywords: air cooler of water, refrigerator, refrigerant R507, air-conditioning of mine

9
 • Kryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wodyThe figure of merit of work of mine air compression refrigerator with evaporating water cooler / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 632–641. — Bibliogr. s. 640, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kształt pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych wentylatorami wolnostrumieniowymi – symulacja numeryczna przy użyciu lepkościowych modeli turbulencjiAirflow patterns in blind headings with jet fans – numerical simulation with the use of viscosity models of turbulence / Marian BRANNY, Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 23–32. — Bibliogr. s. 31–31, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_02.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja odrębna, modele CFD, wentylatory wolnostrumieniowe

  keywords: CFD model, auxiliary ventilation, jet fans

11
 • Matematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wodyMathematical description of the mining compression refrigerator – evaporating water cooler operating system / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 155–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, chłodziarka sprężarkowa, chłodzenie powietrza, chłodnica wyparna, czynnik chłodniczy

  keywords: air cooling, mine air conditioning, compression refrigerator, evaporative cooler, refrigerant

12
 • Mathematical description of media parameters changes in the compresion refrigeratorOpis matematyczny zmian parametrów mediów w chłodziarce sprężarkowej / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 13–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Moc cieplna wymienników górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrzaThermal power of exchangers in mine compression refrigerator of air / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 79–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03/GG_2009_3_06.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, chłodziarka sprężarkowa, chłodzenie powietrza, moc wymienników ciepła

  keywords: air cooling, compression refrigerator, air conditioning in mines, thermal power of heat exchanger

14
15
 • Numerical simulation of airflow in blind headings ventilated with freestanding fans / Marian BRANNY, Bernard NOWAK // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 59–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Parametry powietrza w suchym odpylaczu filtracyjnymAir parameters in the dry filter dust collector / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 4, s. 75–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Parametry pracy dołowej instalacji chłodzenia powietrza w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, Ruch „Śląsk”[Working parameters of underground air-cooling installation in the hard coal mine "Wujek" Ruch "Slask"] / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Wybrane problemy eksploatacji pokładów węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń aerologicznych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014. — ISBN: 978-83-61126-81-2. — S. 132–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Poprawa warunków pracy w długich wyrobiskach ślepych w LW „Bogdanka” S. A.Improvement of working conditions in long blind drifts in the LW „Bogdanka” Group / Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia = Current state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — ISBN: 978-83-7783-176-2. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Porównanie statystycznych wskaźników oceny pracy chłodziarki TS-300BComparison of statistic indices of refrigerator evaluation work TS-300B / Bernard NOWAK, Marian BRANNY, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 203–211. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa 2010 : III konferencja naukowo-szkoleniowa : Jaworze, 10–12 marca 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Prognoza temperatury i wilgotności powietrza na wylocie parownika chłodziarki bezpośredniego działaniaAn air-temperature and air-humidity prognosis at an evaporator inlet of a direct-action refrigerator / Bernard NOWAK, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 4, s. 56–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, prognoza temperatury i wilgotności powietrza, moc cieplna chłodnicy

  keywords: air cooling, air-temperature and air-humidity prognosis, thermal power of cooler

21
 • Statystyczne modele mocy chłodniczej chłodziarki TS-350, Cz. 2Statistic models of cooling capacity in the refrigerator TS-350, Pt. 2 / Bernard NOWAK, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 11, s. 465–468. — Bibliogr. s. 468, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: regresja wieloraka, system wentylacji, moc chłodnicza parownika, estymacja nieliniowa

  keywords: multiple regression, ventilation system, cooling capacity of the evaporator, nonlinear estimation

22
23
 • Temperatura i wilgotność powietrza ochłodzonego za pomocą chłodziarki sprężarkowej TS-300Temperature and humidity of air cooled by TS-300 compression refrigerator / Bernard NOWAK, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 8, s. 330–334. — Bibliogr. s. 334, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: chłodziarka sprężarkowa, chłodzenie powietrza, prognozowanie temperatury

  keywords: air cooling, compression refrigerator, temperature's forecasting

24
 • Thermal power of the TS-300B refrigerator in the aspects of statistical researchMoc cieplna chłodziarki TS-300B w aspekcie badań statystycznych / Bernard NOWAK, Rafał ŁUCZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 715–728. — Bibliogr. s. 728

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, regresja wieloraka, lokalne systemy chłodnicze, chłodziarka bezpośredniego działania, moc cieplna parownika

  keywords: multiple regression, local cooling systems, direct action refrigerator, air conditioning in mines, evaporator thermal power

25
 • The effect of temperature glide of R407C refrigerant on the power of evaporator in air refrigeratorsWpływ poślizgu temperatury czynnika chłodniczego R407C na moc parownika chłodziarki powietrza / Bernard NOWAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1333–1346. — Bibliogr. s. 1345–1346

 • słowa kluczowe: czynnik chłodniczy R407C, poślizg temperatury, chłodziarka powietrza, parownik

  keywords: evaporator, R407C refrigerant, temperature glide, air refrigerator