Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nagy, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9777-2258

ResearcherID: K-4825-2013

Scopus: brak

PBN: 901179

System Informacyjny AGH (SkOs)




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 105 publikacji Autora


1
 • Alternatywna metoda eksploatacji rud miedzi z wykorzystaniem technologii solution mining : streszczenieAn alternative method of copper recovery from ores with using a solution mining technology : abstract / Szubert Agnieszka, Ziętkowski Leszek, Młynarczyk Janusz, Jakubowicz Jan, Kirej Mariusz, NAGY Stanisław // W: Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, cop. 2017. — ISBN: 978-83-930353-3-5. — S. 289–290

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla (Deep CMB) na terenie Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoEconomic analysis of deep coalbed methane exploitation in Upper Silesian Coal Basin / Jacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY // W: Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla : konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie-Zdrój, 15–16 maja 2014. — [Jastrzębie-Zdrój] : AKNET-PRess, [2014]. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla (deep CBM)

  keywords: Monte Carlo simulation, deep CBM exploitation, economic analysis

3
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoEconomical analysis of methane extraction from deep coal seams in the Upper Silesia Coal Basin / Jacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 2, s. 26–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.. — Jacek Hendel, Katarzyna Cieślak, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Ines Badecka - afiliacja: International Centre for Decision Sciences and Forecasting, Progress & Business Foundation, Kraków

 • słowa kluczowe: analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla, symulacja Monte-Carlo

4
 • Analiza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji EuropejskiejLiberalization process analysis of the natural gas market in Czech Republic, Denmark, Germany and Slovakia versus the liberalization of the Polish natural gas market with references and requirements of the European Union policies and directives / Jakub SIEMEK, Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Andrzej Sikora, Marcin Krupa // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 445–455. — Bibliogr. s. 454, Streszcz., Summ.. — Jakub Siemek, Maciej Kaliski, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Andrzej Sikora – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza sceniaruszy wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce w latach 2015–2025, czyli konieczne badania i dalsze analizy[Analysis of scenarios of natural gas production from unconventional deposits in the years 2015-2025 or necessary research and further study] / Stanisław NAGY // W: Profesjonalne gazownictwo 2011/2012 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2012]. — S. 18–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Application of elearning course to enhance learning of hydrocarbons extraction from unconventional reservoirs / S. NAGY, J. SIEMEK, R. WIŚNIOWSKI // W: ICEER2016 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International Conference on Engineering Education and Research : 21–24 November 2016, Sydney, Australia / eds. Ataur Rahman, Vojislav Ilic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : School of Computing, Engineering and Mathematics, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-646-95724-1. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: engineering education, e-learning, students, online delivery, unconvetional gas extraction

7
 • Arguing for underground gas storage / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Teresa Bętkowska // The Polish Science Voice ; ISSN 1732-6133. — [2008] no. 17, s. 16–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Aspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych[Safety problems of $CO_{2}$ storage in geological brine structures] / Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // W: GAZTERM 2009 : „Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Assessing the geomechanical effects of $CO_{2}$ injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling / B. Orlic, M. Mazurowski, B. PAPIERNIK, S. NAGY // W: Eurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-138-00080-3. — S. 969–975. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 975, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — ISBN: 978-1-4822-2907-3. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Bezpieczne składowanie dwutlenku węgla w warstwach wodonośnych i złożach gazu ziemnegoSafe sequestration of carbon dioxide in aquifers & natural gas reservoirs / Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/1, s. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — Geologia, hydrogeologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i energetyki : II konferencja naukowo-techniczna : Kroczyce-Podlesice, 4–7 października 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Challenges for sustainable development: the case of shale gas exploitation in PolandWyzwania dla rozwoju zrównoważonego: przypadek eksploatacji gazu łupkowego w Polsce / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Paweł Siemek // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2013 vol. 8 no. 1, s. 91–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważona energia, gaz łupkowy, energetyka gazowa

  keywords: sustainable development, sustainable energy, oil shale, gaseous energy industry

12
 • Classic and geological-probabilistic methods of evaluation of shale gas, shale gas condensate and shale oil resources in Poland / Stanisław NAGY, Maciej J. KOTARBA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 17–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Combined heat and power systems in liquefied natural gas (LNG) regasification processes / Mariusz ŁACIAK, Stanisław NAGY, Tomasz WŁODEK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 1 dod.: CD, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Summ.

 • keywords: LNG, liquefied natural gas, unloading operation, thermodynamic processes, cryogenics, LNG terminal, combined heat and power systems

14
 • Confined phase envelope of gas-condensate system in shale rocksKrzywa nasycenia układów gazowo-kondensatowych w nanoporowych skałach / Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 4, s. 1005–1022. — Bibliogr. s. 1018–1022

 • słowa kluczowe: adsorpcja, gaz niekonwencjonalny, gaz z łupków, Blue Gas, gaz kondensatowy, kondensacja kapilarna, krzywa nasycenia

  keywords: shale gas, adsorption, unconventional natural gas, gas condensate, capillary condensation, phase envelope, nanopores, Blue Gas

15
 • Economic analysis of use of the early application $ CO_{2}$ and $ CO_{2}/N_{2}$-EOR technology in PolandAnaliza ekonomiczna technologii wtórnej eksploatacji złoża ropy naftowej z wykorzystaniem $CO_{2}$ oraz $CO_{2}/N_{2}$ w Polsce / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 iss. 1, s. 115–124. — Bibliogr. s. 124. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/531/543

 • słowa kluczowe: EOR, ekonomika, sekwestracja dwutlenku węgla, azot, zatłaczanie gazu, wtórne metody eksploatacji ropy naftowej

  keywords: EOR, economics, nitrogen carbon dioxide sequestration, gas injection, Enhanced Oil Recovery

16
 • Eksploatacja złóż gazu i przygotowanie gazu do transportu[Exploitation of gas deposits and preparation for transport] / Stanisław NAGY, Czesław RYBICKI, Czesława Ewa ROPA, Maria Magdalena Szafran, Stanisław Szafran, Jacek BLICHARSKI, Rafał SMULSKI // W: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — ISBN (całość) 978-83-934374-0-5. — ISBN: 978-83-934374-1-2. — S. 328–584. — Bibliogr. s. 572–584. — S. Szafran - afiliacja: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; M. M. Szafran - afiliacja: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Energy carriers use in the world: natural gas – conventional and unconventional gas resourcesWykorzystanie nośników energii w świecie: zasoby gazu ziemnego w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 283–312. — Bibliogr. s. 311–312

 • keywords: unconventional gas resources, technology acceptance by nurses, energy, natural gas, resources and reserves, conventional

18
 • Enhanced oil recovery with carbon dioxide & nitrogen injection – economical aspects / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 103–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Enhanced oil recovery with carbon dioxide & nitrogen injection – economical aspects / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Evaluation of environmental hazard during shale gas exploration process in Poland in the years 2012–2014Ocena zagrożenia środowiska podczas poszukiwań gazu łupkowego w Polsce w latach 2012–2014 / Monika Konieczyńska, Jan MACUDA, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2016 vol. 23 iss. 4, s. 571–581. — Bibliogr. s. 580–581, Abstr.

 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, environment, natural gas, noise, groundwater monitoring, fracturing fluid, exploration boreholes, spent fracturing fluid, unconvetional deposits, reserve groundwater resources

21
 • Ewolucja relacji gazowych pomiędzy Rosją, Unią Europejską i Polską[Evolution of gas relations between Russia, European Union and Poland] / Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2009 R. 83 nr 10, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Ewolucja relacji gazowych pomiędzy Rosją, Unią Europejską i Polską[Evolution in gas relation between Russia, European Union and Poland] / Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // W: GAZTERM 2010 : XIII konferencja : Międzyzdroje 17–19 maja 2010 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XIII Krajowej Konferencji Gazterm 2010. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • First Polish ${CO_{2}}$ storage research pilot program – national CCS policy / Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK, Łukasz KLIMKOWSKI // W: 2nd Conference on Exchange of experiences between Poland and Japan in the field of clean coal technologies : (high efficiency coal-fired power plant, IGCC, CCS and other innovate technologies) : 17–18 November 2011, Krakow, Poland : proceedings / AGH, JCOAL (Japan Coal Energy Center). — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 349–366

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Gaz łupkowy i zamknięty oraz ropa łupkowa dla Polski?[Shale and tight gas and shale oil for Poland?] / Stanisław NAGY, Maciej J. KOTARBA, Paweł Poprawa // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 13. — Bibliogr. s. 13. — Stanisław Nagy, Maciej J. Kotarba – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Paweł Poprawa – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Gaz ziemny i ropa naftowa – Polska i Unia Europejska, potrzeby, własne wydobycie i dostawy[Natural gas and oil – Poland and the European Union, needs, own output and supply] / Jakub SIEMEK, Stanisław RYCHLICKI, Zygmunt KOLENDA, Stanisław STRYCZEK, Stanisław NAGY // W: Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej : studium AGH / red. nauk. Kazimierz Jeleń, Marek Cała. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-252-1. — S. 47–98. — Bibliogr. s. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych