Wykaz publikacji wybranego autora

Alojzy Morzyniec, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Ciało człowieka w starożytności w perspektywie filozoficzno-kulturowejThe human body in antiquity in the philosophical and cultural perspective / Alojzy MORZYNIEC // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 99–122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ciało w dziejach kultury : zarazy, wojna, głód i śmierćThe body in the history of culture : epidemic, war, famine and death / Alojzy MORZYNIEC // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 123–140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Desakralizacja życia, neoliberalna duchowość a kryzys finansowyDesacralization of life, neoliberal spirituality and financial crisis / Alojzy MORZYNIEC // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 853–863. — Bibliogr. s. 862–863, Summ.. — Dod. afiliacja Autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Globalizacja gospodarcza, kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna[Economic globalisation, financial crises and social justice] / Alojzy MORZYNIEC // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Socjologia. — 2010 nr 4, s. 40–57. — Bibliogr. s. 55–57, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60560-65-5. — Dod. afiliacja autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Moralne aspekty inżynierii genetycznej, a zwłaszcza zapłodnienia {\em in vitro}[The moral aspects of genetic engineering especially {\it in vitro} insemination] / Alojzy MORZYNIEC // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 122–133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rola religii we współczesnym świecie[A role of religion in the contemporary world] / Alojzy MORZYNIEC // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Socjologia. — 2010 nr 4, s. 58–82. — Bibliogr. s. 79–82, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60560-65-5. — Dod. afiliacja autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Świat wartości w perspektywie „Szoku przyszłości” Alvina Tofflera[The world of values in perspective of Alvin Toffler's “Future shock”] / Alojzy MORZYNIEC // W: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych : I ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : 22–23 kwietnia 2010, Kraków / Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii. Zespół Aksjologii i Filozofii Społecznej. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Terroryzm w medialnym obrazie świata / red. Krzysztof Liedel, Stanisław Mocka. — Warszawa, 2010 / Rec. Alojzy MORZYNIEC // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2010 t. 9, s. 151–161. — Bibliogr. s. 161. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2010-09/SH_2010_09_12.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ technologii na kulturę i formy organizacji społecznejThe influence of technology on culture and the forms of social organisation / Alojzy MORZYNIEC // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 121–140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Współczesne biotechnologie a dobro wspólne[Modern biotechnologies and the common good] / Alojzy MORZYNIEC // W: Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — ISBN: 978-83-7271-611-8. — S. 397–408

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zaufanie jako kapitał społecznyTrust as social capital / Alojzy MORZYNIEC, Monika Zapałowicz // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Socjologia. — 2009 nr 9, s. 35–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-60560-41-9. — Dod. ISBN 978-83-60560-41-9. — Dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: