Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Milej, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909755

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Cieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonychHeat calculations in an induction machine in transient state / Waldemar MILEJ // W: SME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — Publikacja zawiera także dane na CD-ROMie. — S. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonychHeat calculations in an induction machine in transient state / Waldemar MILEJ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 11, s. 99–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, cieplne stany nieustalone, rezystancja uzwojenia

  keywords: induction motors, thermal transient state, coil resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Commutation torque ripple reduction in highspeed brushless DC motor / Tomasz DRABEK, Paweł DYBOWSKI, Jarosław KOZIK, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ, Michał RAD, Ewa Milczarek, Mieczysław Staszowski // W: SME 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 international symposium on Electrical machines : LIII Sympozjum Maszyn Elektrycznych : Naleczow, Poland, 18–21 June 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-0360-4. — e-ISBN: 978-1-5386-0359-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-27. — tekst: https://goo.gl/7rnU66

 • keywords: torque ripple, hysteresis controller, commutation, DC brushless

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISEM.2017.7993564

4
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego napędu wentylatora spalinDiagnostics of induction motor used as exhaust-fan drive / Paweł DYBOWSKI, Henryk KRAWIEC, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 253–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, maszyny elektryczne, badania diagnostyczne, niecentryczność

  keywords: diagnostics, induction motor, electrical machines, eccentricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojanaDiagnostics of the induction motor using available stator voltages / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2012 nr 2, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojanaDiagnostics of the induction motor using available stator voltages / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2013 R. 15 nr 3, s. 108–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modele o parametrach zmiennych maszyn indukcyjnych, ich własności i zastosowanie : rozprawa doktorska[Induction motor models with variable parameters, their properties and applications] / Waldemar MILEJ ; promotor: Wiesław Jażdżyński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Maszyn Elektrycznych. — Kraków : AGH, [2007]. — 119 k.. — Bibliogr. k. 114–119. — Dostęp również online: {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9765/full9765.pdf} [2017-02-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Obliczenia polowe zjawisk cieplnych w maszynie z magnesami trwałymiField calculations of thermal phenomena of the electrical machine permanent magnets / Waldemar MILEJ, Paweł DYBOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 6, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=68791

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Obliczenia polowe zjawisk cieplnych zachodzących w maszynie indukcyjnejField calculations of the thermal effect processing in an induction machine / Waldemar MILEJ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 195–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Praktyczne zastosowanie e-learningu w nauczaniu maszyn elektrycznychPractical using of e-learninig for teaching electrical machines / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych / Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 62. Seria: Studia i Materiały ; ISSN 1733-0718 ; nr 28). — S. 597–602. — Bibliogr. s. 602

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Układy elektromechaniczne i transformatory [Dokument elektroniczny] : obliczenia i zadania[Electromechanical systems and transformers : calculations and examples] / Paweł DYBOWSKI, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ, Witold RAMS, Jerzy SKWARCZYŃSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — 167 s. + programy. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0389). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na obwol. informacja: 2 część podręcznika J. Skwarczyńskiego i Z. Tertila

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ rozłożenia przewodów w żłobku stojana na nagrzewanie silnika indukcyjnegoInfluence distribution wires in the stator slot of winding heat the induction machine / Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2008 nr 80, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zjawiska cieplne w modelu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiThermal phenomena in the model of permanent magnet synchronous machine / Paweł DYBOWSKI, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2017 nr 2 (114), s. 63–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, obliczenia cieplne, rezystywność uzwojenia

  keywords: synchronous machine, resistivity of the coil, heat calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: