Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Mikulski, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Application of wavelet-Fourier analysis into drawing-shaft reinforcement diagnosticsZastosowanie analizy falkowej-Fouriera w diagnostyce zbrojenia szybowego / Wojciech BATKO, Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej MIKULSKI // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 1, s. 127–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/17ZAjP

 • słowa kluczowe: diagnostyka, analiza niestacjonarna, transformata falkowa-Fouriera

  keywords: diagnostics, non-stationary analysis, wavelet-Fourier transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A new method of pit-shaft reinforcement evaluation with the application of pulse testNowa metoda oceny stanu zbrojenia szybowego kopalni z wykorzystaniem testu impulsowego / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2006 nr 4, s. 171–178. — Bibliogr. s. 177, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zbrojenie szybowe kopalni, test impulsowy, stan konstrukcji

  keywords: structure condition, pulse test, pit-shaft reinforcement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metodyka oceny stanu elementów konstrukcji zbrojenia szybowegoMethod for state assessment of mine shaft reinforcement elements / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2007 z. 45, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • New method of diagnostic of steel reinforcement in mining shaft / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI, Witold CIOCH // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 97. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : poster session / eds. Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „OSTOJA”, 2008. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — Na okł.: Kraków, Poland 11.09.2008. — ISBN: 978-83-921582-6-4. — S. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowa metoda oceny stanu zbrojenia szybowego z wykorzystaniem testu impulsowego[A new method of pit-shaft reinforcement evaluation with the application of pulse test] / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN ISSN 1640-4351 ; nr 41). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The new method diagnostics of steelwork in pit shaft / W. BATKO, A. MIKULSKI, W. CIOCH // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie czasowo-częstotliwościowych metod przetwarzania sygnałów pomiarowych w algorytmach oceny stanu prowadników szybowych[Usage of time-frequency methods for signal processing in algorithms for shaft lift sliders technical state estimation] / Wojciech BATKO, Andrzej MIKULSKI // W: TRANSPORT SZYBOWY 2007 : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 17–19.09.2007 r., T. 2 / red. merytoryczna: Andrzej Meder, Adam Klich ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, ZINT Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, [2007]. — ISBN: 978-83-60708-12-5. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: