Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Marzec, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506442382

PBN: 900443

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Application of 2-D forward seismic modelling for improved imaging of sub-salt rotliegend strata in Polish Basin / Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Łukasz Słonka, Kaja PIETSCH // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2013 vol. 83, s. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • keywords: Poland, salt and subsalt structures, salt diapirs, seismic methods, seismic modelling, Permian

2
3
 • Central Carpathians - North European plates suture zone in Poland / Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Monika KASPERSKA, Kamil CICHOSTĘPSKI, Jerzy DEC, Stanisław Lasocki, Janusz Mirek, Beata Orlecka-Sikora // W: 10\textsuperscript{th} ESSEWECA conference : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : 1\textsuperscript{st}–2\textsuperscript{nd} December 2016, Bratislava, Slovakia : abstract book / ed. by Michal Šujan. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2016. — ISBN: 978-80-223-4201-8. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 32. — J. Mirek - afiliacja: Instytut Geofizyki PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Combined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation / Jadwiga A. JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18\textsuperscript {th} – 19\textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Deep structure of the Pieniny Klippen Belt in Poland / Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Monika KASPERSKA, Jerzy DEC, Kamil CICHOSTĘPSKI, Stanisław Lasocki, Beata Orlecka-Sikora // W: CETEG 2016 : 14\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — ISBN: 978-80-223-4071-7. — S. 32. — Bibliogr. s. 32. — S. Lasocki, B. Orlecka-Sikora - afiliacja: Polish Academy of Sciences, Warsaw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Estymacja parametru NetPay w systemie Geographix Landmark Graphix Co.[NetPay attribute estimation in Geographix Landmark Graphix Co.] / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: XVI krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Toruń, 28–30 września 2011. — [Toruń : s. n.], [2011]. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7]. — Toż W: Landmark 2011 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [7]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki, Kraków. — Błędnie podano nazwisko: Magdalena Niepsój

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Gas chimney record in seismic and surface geochemical data – case study from the Carpathian Foredeep (SE Poland) / P. MARZEC, H. SECHAMN, K. PIETSCH, S. J. PORĘBSKI, P. GUZY, G. IZYDOR // W: Amsterdam'14 [Dokument elektroniczny] : experience the energy : 76\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition 2014 : 16–19 June 2014, Amsterdam RAI : proceedings / EAGE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], [2014]. — Dysk Flash. — Na s. tyt. dod.: ISSN 2214-4609. — e-ISBN: 9781632666949. — S. [1–5], Tu P08 01. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Lokalizacja przypuszczalnych stref akumulacji gazu na poziomie wapienia podstawowego w kopalni miedzi „Rudna”Location of probably gas concentration zones at the Zechstein limestone level in the copper mine “Rudna” / Jerzy DEC, Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH // W: XV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2912. — 1 dysk optyczny. — S. 56–67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.. — W spisie treści informacja: Przedruk z Przeglądu Górniczego nr 7/2012. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Spis treści)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Lokalizacja przypuszczalnych stref akumulacji gazu na poziomie wapienia podstawowego w kopalni miedzi „Rudna”Location of presumable gas accumulation zones at the basic limestone level in the “Rudna” copper mine / Jerzy DEC, Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 7, s. 72–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Rozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki[Spatial distribution of petrophysical parameters on the basis of laboratory results, well logging and seismics] / Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Maria BAŁA, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Michał Gruszczyk ; red. nauk. Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, 2013. — 128 s.. — Bibliogr. s. 127–128. — ISBN: 978-83-88927-36-2

12
 • Seismic image of the top of Jurassic structure under Polish Outer Carpathians in the zone southeast of Krakow / MARZEC P., PIETSCH K., GOLONKA J., Florek R. // W: XIX conference of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 23–26, 2010, Thessaloniki, Greece / eds. Christofides G., [et al.]. — Thessaloniki : [s. n.], 2010. — (Scientific Annals of the School of Geology ; spec. vol. 99). — ISBN: 978-960-9502-01-6. — S. 393–402. — Bibliogr. s. 402, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Seismic image of the top of Jurassic structure under Polish Outer Carpathians in the zone Southeast of Krakow / MARZEC P., PIETSCH K., GOLONKA J., Florek R. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 245. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Skalowanie informacji petrofizycznej uzyskanej na podstawie wyników badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmikiScaling petrophysical data from laboratory measurements, well logging and seismics / Jadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 365–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Spatial distribution of rock formation properties based on laboratory investigations, well logging and seismic results; case studiesRozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki; przykłady studialne / Jadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 94–96. — Tesk ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Structural interpretation of seismic data in Polish Outer Carpathians southwest and southeast of Krakow / PIETSCH K., GOLONKA J., MARZEC P., Florek R. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 309. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Structural interpretation of seismic data in Polish Outer Carpathians southwest and southeast of Krakow / PIETSCH K., GOLONKA J., MARZEC P., Florek R. // W: XIX conference of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 23–26, 2010, Thessaloniki, Greece / eds. Christofides G., [et al.]. — Thessaloniki : [s. n.], 2010. — (Scientific Annals of the School of Geology ; spec. vol. 99). — ISBN: 978-960-9502-01-6. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Structure and plate tectonic evolution of the Northern Outer Carpathians / Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC // W: Tectonics / ed. Damien Closson. — Rijeka: InTech, 2011. — ISBN: 978-953-307-545-7. — S. 65–92. — Bibliogr. s. 88–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Tectonics of the Lublin Basin and its impact on shale gas potential – results of seismic data interpretation / Piotr Krzywiec, Kaja PIETSCH, Jan GOLONKA, Paweł MARZEC, Mateusz Kufrasa // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18\textsuperscript {th} – 19\textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Tectonics of the western part of the Polish Outer Carpathians / Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Michał STEFANIUK, Paweł MARZEC, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Marek Cieszkowski // W: SlovTec 08 : 6\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia : proceedings and excursion guide / eds. Zoltán Németh, Dušan Plašienka. — Bratislava : State Geological Institute of Dionyz Stur, cop. 2008. — ISBN: 978-80-89343-01-0. — S. 37–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Tectonic position of the Paleozoic rocks - target for unconventional hydrocarbon in the Pomeranian Basin, Northern Poland / Monika KASPERSKA, Kaja PIETSCH, Jan GOLONKA, Pawel MARZEC, Kamil CICHOSTĘPSKI // W: AAPG European regional conference & exhibition : petroleum systems of Alpine–Mediterranean fold belts and basins : 19th–20th May, 2016 : Bucharest, Romania : abstract book. — [Romania : s. n.], [2016]. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Tektonika zachodniej części polskich Karpat fliszowych[Tectonics of the western part of Polish Flysch Carpathians] / Jan GOLONKA, Kaja PIETSCH, Michał STEFANIUK, Paweł MARZEC, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Marek Cieszkowski // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • The influence of seismic velocity distribution on the depth imaging of the sub-Zechstein horizons in areas affected by salt tectonics: a case study of NW Poland / Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Piotr Krzywiec // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2012 vol. 82 iss. 3, s. 263–277. — Bibliogr. s. 276–277, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_3_263_277.pdf

 • keywords: seismic imaging of sub-Zechstein boundaries, velocity models for Zechstein and Mesozoic, successions, halokinesis, Mid-Polish Swell