Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kudełko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913559

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce[Analysis of coal reserves in Poland] / Mariusz KUDEŁKO // W: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Mariana Turka. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008. — ISBN: 978-83-61126-10-2. — S. 53–110. — Bibliogr. dla całej książki s. 343–[354]. — Pierwsza afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza wrażliwości sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła[Sensitivity analysis of the electricity and heat sector] / Mariusz KUDEŁKO, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, Marcin Malec. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015. — 134, [14] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 192). — Bibliogr. s. [135]. — ISBN: 978-83-62922-47-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Badania ankietowe rozwoju technologicznego górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2020 rokuSurvey study of the technological development of hard coal mining in Poland until the year 2020 / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — 2008 R. 128 nr 134–137, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Czynniki determinujące rozwój krajowego sektora energetycznego - analiza wrażliwościThe factors determining the development of the domestic energy sector - sensitivity analysis / Mariusz KUDEŁKO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2015 R. 13 nr 3 cz. 1, s. 255-274. — Bibliogr. s. 272–273, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny, analiza czułości

  keywords: mathematical modelling, sensitivity analysis, domestic energy sector development

6
 • Economic instruments as a way of introducing the concept of green economy into the energy marketInstrumenty ekonomiczne jako środek wdrażania koncepcji zrównoważonej gospodarki na rynku energii / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2013 nr 4, s. 90–96. — Bibliogr. s. 95–96, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, energetyka, instrumenty ekonomiczne

  keywords: energy policy, energy sector, economic instruments

7
 • Efektywność alokacyjna w teorii ochrony środowiskaThe efficiency of alocation in theory of environmental protection / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia = Management of resources of organisations – selected problems / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-72-1. — S. 335–355. — Bibliogr. s. 354–355, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Energy and environmental indicators as a source of information for decision makersEnergia i wskaźniki środowiskowe jako źródło informacji dla decydentów / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 3, s. 46–59. — Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, wskaźniki środowiskowe, wskaźniki energetyczne

9
 • EU emissions trading scheme for ${CO_{2}}$ / Mariusz KUDEŁKO // W: Sustainable production and consumption of mineral resources / eds. Corina Hebestreit, Joanna Kulczycka, Herbert Wirth ; EUROMINES – European Association of Mining Industries, MEERI, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Employers' Organization of Polska Miedź. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2011. — ISBN: 978-83-60195-84-0. — S. 175–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • External costs of power plants in Poland – results of the NEEDS projectKoszty zewnętrzne krajowych elektrowni zawodowych – wyniki projektu NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 4, s. 46–54. — Bibliogr. s. 53–54, Summ., Streszcz.

 • keywords: external costs, energy sector tools, internalisation

11
 • External cost of power generation – the NEEDS integrated projectKoszty zewnętrzne produkcji energii - projekt NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • External cost of power generation – the NEEDS Integrated ProjectKoszty zewnętrzne produkcji energii – projekt NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 123–131. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Foresight węglowy w Polsce – podstawowe priorytety krajowego sektora węgla kamiennegoCoal foresight in Poland – basic priorities of domestic hard coal sector / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 54–66. — bibliogr. s. 65–66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Instrumenty redukcji emisji $CO_{2}$ wynikające z protokołu z Kioto[Economic instruments for $CO_{2}$ reduction under the Kyoto Protocol] / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Instrumenty wspomagające politykę ochrony klimatu w opinii przedsiębiorcówInstruments supporting climate policy in the opinion of companies / Mariusz KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 55: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, s. 385–408. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych – ujęcie teoretyczne i empiryczneCorrecting negative externalities – theoretical and empirical approach / Mariusz KUDEŁKO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2016 R. 14 nr 3 cz. 1, s. 339–351. — Bibliogr. s. 349–350, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny, niekorzystne efekty zewnętrzne

  keywords: mathematical modelling, domestic energy sector, negative externalities

17
 • Methodology of optimisation of local energy infrastructure developmentMetodyka optymalizacji rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej / Zbigniew Juroszek, Mariusz KUDEŁKO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2013 no. 14, s. 71–88. — Bibliogr. s. 87–88, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MANAGERIAL/2013.14/manage.2013.14.71.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie systemów energetycznych, lokalna infrastruktura energetyczna, lokalne systemy energetyczne, planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych

  keywords: modeling of energy systems, local energy infrastructure, local energy systems, planning of development of local energy systems

18
 • Metodyka szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez producentów energiiMethodology of external cost estimation produced by energy producers / Mariusz KUDEŁKO // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 3, s. 22–32. — Bibliogr. s. 32, Streszczcz., Summ.

 • keywords: energy sector, external costs, ExternE

19
 • Ocena metod rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianychEstimate of method of distribution of entitlement for emission of greenhouse gas / Mariusz KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 351–361. — Bibliogr. s. 360, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Ocena zasadności budowy elektrowni systemowych wykorzystujących nowe złoża węgla brunatnegoAssessment of building of power plants using new lignite deposits – a systems approach / Mariusz KUDEŁKO // W: Polityka ekonomiczna / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 307). — ISBN: 978-83-7695-390-8. — S. 292–304. — Bibliogr. s. 303–304, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, elektrownie opalane węglem brunatnym, sektor energetyczny

  keywords: energy sector, external costs, lignite power plants

21
 • Prognozowanie dostaw węgla kamiennego dla gospodarki krajowej w perspektywie do 2020 rokuScenarios of hard coal supplies to the Polish economy up to 2020 / Mariusz KUDEŁKO // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 6, s. 26–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty[Entrepreneurship in context of global economy – selected aspects] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0605). — Bibliogr. s. 104–[110]. — ISBN: 978-83-7464-762-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Przegląd i analiza projektów foresight w obszarze przemysłu wydobywczego[Review and analysis of foresight projects in the coal industries] / Mariusz KUDEŁKO // W: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Mariana Turka. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008. — ISBN: 978-83-61126-10-2. — S. 20–38. — Bibliogr. dla całej książki s. 343–[354]. — Pierwsza afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Scenariusze rozwoju krajowego sektora węgla kamiennego do 2020 roku – \emph {foresight} technologiczny : praca zbiorowaScenarios of the Polish hard coal sector development up to 2020 – the technology \emph {foresight} / pod red. Mariusza KUDEŁKO ; aut.: Eugeniusz J. Sobczyk, Jacek Jarosz, Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek Kamiński, Tadeusz OLKUSKI, Urszula Lorenz ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – Kraków. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — 124 s., [15]. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 143). — Bibliogr. s. 122–124, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60195-16-1. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Selected implications of negative externalities – on the example of the Polish energy sector / Mariusz KUDEŁKO, Małgorzata Wejer // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2014 vol. 15 no. 2, s. 189–201. — Bibliogr. s. 200–201, Summ.

 • keywords: market failure, effective allocation of resources, negative and positive externalities, modelling of the Polish energy sector