Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Bała, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900359

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs / K. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK // W: Vienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : Wiley], [2016]. — Dysk Flash. — Na dysku Flash dod.: workshop proceedings. — eISBN 978-94-6282-186-6. — e-ISBN: 978-94-6282-185-9. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field / M. J. BAŁA , K. WITEK // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P223. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Badanie wpływu anizotropii i zailenia na prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzeczych oraz innych parametrów sprężystych skał klastycznychStudy of the effects of anisotropy and shaliness on velocities of longitudinal and shear waves and other elestic parameters of clastic rocks / Maria BAŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 559–566. — Bibliogr. s. 565–566, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_65.pdf

 • słowa kluczowe: anizotropia, zailenie, moduły sprężystości, fala podłużna, fala poprzeczna

  keywords: anisotropy, shaliness, longitudinal wave, shear wave, elastic modules

5
 • Badanie wpływu własności anizotropowych mioceńskich skał piaskowcowo-ilastych na prędkości fal oraz oporności rejestrowane w otworach[Investigation of effects of anisotropy properties of sandy-shale Miocene formations on velocities of waves and apparent resistivities measurement in boreholes] / Maria BAŁA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badwaczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 651–655. — Bibliogr. s. 654–655, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Calculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians / BAŁA M., WITEK K. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 37. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Calculation of radiogenic heat of Zechstein and Carboniferous strata based on well-logging data from the Brońsko reef area (SW Poland) : [abstract] / M. WALICZEK, M. BAŁA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 188–189. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Can we determine permeability with the stoneley wave slowness from acoustic full waveform / M. J. BAŁA // W: Barcelona'10 [Dokument elektroniczny] : 72\textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-86-3. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu?Can electric anisotropy be caused by variations of water and gas saturation in micro- and macropores of Miocene rocks? / Maria BAŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2013 vol. 61 nr 9, s. 523–531. — Bibliogr. s. 530–531, Abstr.. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/doc_download/1918-czy-anizotropia-elektryczna.html

 • keywords: electrical anisotropy, horizontal resistivity, water saturation, hydrocarbon saturation, microporosity, macroporosity, Miocene

10
 • Effect of water and gas saturation in layers on elastic parameters of rocks and reflection coefficients of waves / Maria BAŁA // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 1994 vol. 42 no. 2, s. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Elastic parameters of rocks from well logging even in near surface sediments / J. A. JARZYNA, M. J. BAŁA, A. CICHY // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Evaluating electrical anisotropy parameters in Miocene formations in the Cierpisz deposit / Maria BAŁA, Adam CICHY // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2015 vol. 63 no. 5, s. 1296–1315. — Bibliogr. s. 1313–1315, Abstr.

 • keywords: electrical anisotropy, horizontal resistivity, vertical resistivity, dual laterolog tools, induction device HRAI

14
15
16
 • Metodyka oceny zależności stosunku prędkości fal podłużnych \emph {Vp} do poprzecznych \emph {Vs} od współczynnika nasycenia \emph {Sw} w skałach węglanowych dolomitu głównegoMethodology of compression wave \emph {Vp} velocity to shear wave \emph {Vs} velocity ratio relation versus \emph {Sw} saturation coefficient estimation in Main Dolomite carbonate rocks / Jadwiga Zalewska, Maciej Kozłowski, Tomasz Solarski, Dariusz Cebulski, Maria BAŁA. — Kraków : INiG, cop. 2008. — 80 s.. — (Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 154). — Bibliogr. s. 77–80, Streszcz., Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Modelowanie odpowiedzi sterowanych sond do profilowania oporności w zróżnicowanych ośrodkach geologicznych dla poprawienia wyznaczania oporności rzeczywistej warstwModeling of laterolog response in various geological formations for resistivity corrections / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Andrzej OSSOWSKI // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 377–383. — Bibliogr. s. 382–383, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Modelowanie parametrów sprężystych w łupkach ilastych przy wykorzystaniu teoretycznych relacji Kustera-ToksözaModeling of elastic parameters in shales using theoretical Kuster-Toksöz relationships / Maria BAŁA // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 385–390. — Bibliogr. s. 389–390, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Modelowanie własności sprężystych skał łupkowych z gazem z użyciem programu Estymacja[Modeling of elastic properties of shale gas using of the Estymacja software] / Maria BAŁA // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — s. 48–75. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008Modelling of variable gas-saturation degree of the pore space on results of acoustic logs and other well logs and seismic wave fields / kierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.. — Bibliogr. s. 113–116

22
 • Multi-method approach to velocity determination from acoustic well logging / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina KRAKOWSKA // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2013 vol. 83 iss. 2, s. 133–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.

 • keywords: P-wave slowness, S-wave slowness, acoustic full waveforms, FalaFWS application, estymacja program, acoustic wave frequency, seismic wave frequency

23
24
 • Nowe aplikacje systemu GeoWin® – do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej[New applications of GeoWin software for processing and interpretation of well logs] / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Wiktor Gądek, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Marek Stadtmüller, Tomasz ZORSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Obliczanie ciepła radiogenicznego osadów cechsztynu i karbonu na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie rafy BrońskoRadiogenic heat of Zechstein and Carboniferous rocks calculated using well-logging data from the Brońsko Reef area / Maria BAŁA, Marta WALICZEK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2012 t. 60 nr 3, s. 155–163. — Bibliogr. s. 163, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych