Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Doktor, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602419994

PBN: 900379

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Analysis of radiometric signal in sedimentating suspension flow in open channel / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski, Marek DOKTOR, Wojciech MASTEJ // W: EFM 2014 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2014 : November 18.–21., 2014, Český Krumlov, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Tomáš Vít. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 785–789. — Bibliogr. s. 788–789, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • Atrakcje turystyczne partnerskich miast Orange (Francja) i Jarosławia (Polska)Tourist attractions of partner Orange cities (France) and Jarosław (Poland) / Janusz Dąbrowski, Marek DOKTOR, Anna Szeliga // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2010 nr 1, s. 3–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — Janusz Dąbrowski – afiliacja: Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: Orange, Prowansja, Jarosław, walory turystyczne, geoturystyka

  keywords: Orange, Provence, Jarosław, touring attractions, geotourism

5
6
7
 • Formy polodowcowe atrakcją geoturystyczną Doliny Pięciu Stawów PolskichPost-glacial forms as geotouristic attractions of the Five Ponds Valley, the Tatra Mts. / Paulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA, Marek DOKTOR // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2008 nr 3, s. 49–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • “Geotourism” magazine – 6 years of activity within the geological tourism issues / T. SŁOMKA, M. DOKTOR, E. M. WELC // W: Arouca 2011 : Geotourism in action : international congress of geotourism : Arouca Global Geopark – Portugal, 9–13 November 2011 : proceedings / coords. Daniela Rocha, Artur Sá. — [Portugal] : Arouca Geopark Association, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-989-96055-5-8. — S. 163–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Geotourism magazine – the international platform of exchange the geotourism information (6 years of activity) / Ewa M. WELC, Marek DOKTOR // W: Geotrends 2010 : 1\textsuperscript{st} international conference on Geoheritage & geotourism research : 24–26\textsuperscript{th} June 2010, Novi Sad, Vojvodina, Serbia : abstract book / University of Novi Sad. Faculty of Science. Department of Geography, Tourism and Hotel Management ; ed. in chief Neda Mimica-Dukić. — Novi Sad : [s. n.], 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-86-7031-217-3. — S. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Geoturystyka nową formą turystyki – wyzwania i problemy[Geotourism new tourism form – challenges and problems] / MADEJA Grzegorz, MROWCZYK Paulina, DOKTOR Marek // W: Geoparki – georóżnorodność – geoturystyka : ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu pracy naukowej : Lublin, 6–8 czerwca 2011 : streszczenia wystąpień / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. — Lublin : [UMCS], 2011. — S. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Importance of geotourism valorization criteria specified for various recipients - a new approach / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa WELC, Marek DOKTOR, Wojciech MAYER // W: 3MG [Dokument elektroniczny] : Managing Mediterranean Mountain Geoheritage : international conference : Manteigas, Portugal, 6–7 May 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: assessment, value, recipients of geotourism

14
15
16
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników przyrody i rezerwatów przyrody nieożywionejCatalogue of geotourist sites in areas of abiotic nature monuments and reserves / Tadeusz SŁOMKA, Marek DOKTOR // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2011 t. 59 nr 4, s. 335–339. — Bibliogr. s. 339, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Koncepcja projektu: „Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej"The Sudetic Geostrada – an idea of geological and landscape studies heritage with inventarization of the objects of abiotic nature / Tadeusz SŁOMKA, Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ, Marek ŁODZIŃSKI, Wojciech MAYER, Michał STEFANIUK, Marek DOKTOR, Jacek Koźma, Stefan Cwojdziński, Andrzej Stachowiak // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4, s. 3–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000[Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale] / red. BARTUŚ T ; aut.: T. SŁOMKA, BARTUŚ T., MASTEJ W., STEFANIUK M., ŁODZIŃSKI M., MAYER W., DOKTOR M., BĘBENEK S., GOLONKA J., WAŚKOWSKA-OLIWA A., SŁOMKA E, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. — Kraków : [s. n.], 2012. — mapa na 55 ark.

20
 • Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000[Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale] / red. BARTUŚ. T. ; aut.: T. SŁOMKA, BARTUŚ T., MASTEJ W., STEFANIUK M., ŁODZIŃSKI M., MAYER W., DOKTOR M., BĘBENEK S., GOLONKA J., WAŚKOWSKA-OLIWA A., SŁOMKA E, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. — Kraków : [s. n.], 2012. — mapy na 42 ark.

21
 • Model entropii dla węglonośnych utworów karbonu górnego Zagłębia Górnośląskiego i próba jego geologicznej interpretacjiThe model of entropy for the Upper Carboniferous coal-bearing formations in the Upper Silesian Coal Basin and an attempt of its geological interpretation / Marek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 37–47. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, entropia, sukcesja węglonośna, górny karbon

  keywords: entropy, Upper Silesian Coal Basin, upper Carboniferous, coal-bearing successions

22
 • Modern university-level education for the purposes of geoparks development and management / Marek DOKTOR, Wojciech MAYER, Tadeusz SŁOMKA // W: 3MG [Dokument elektroniczny] : Managing Mediterranean Mountain Geoheritage : international conference : Manteigas, Portugal, 6–7 May 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [31]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: geotourism, education, geoparks

23
 • Most significant geosites of the Cieszyn Foothills, Outher Flysch Carpathians, Poland and Czech Republic / Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA, Marek DOKTOR, Miroslav Bubik, Daniela Reháková, Zdenek Vašíček, Andrzej Ślączka, Michael A. Kaminski // e-Review of Tourism Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1941-5842. — 2016 vol. 13 no. 5/6, s. 525–535. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/BvmGp5 [2016-11-23]. — Bibliogr. s. 534–535. — M. A. Kaminski – afiliacja: King Fahd University of Petroleum & Minerals, Arabia Saudyjska

 • keywords: geotourism, Carpathians, geology, geosites

24
 • New proposed geoparks in the North-western VietnamNowe propozycje geoparków w północno-zachodnim Wietnamie / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Jan GOLONKA, Michał KROBICKI, Nguyen van Giang, Marek DOKTOR, Tadeusz SŁOMKA // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 37–39. — Tekst ang.-pol.. — M. Krobicki – dod. afiliacja: Polish Geological Institute – National Research Institute

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Obiekty geologiczne jako atrakcje turystyczneGeological objects as tourist attractions / Marek DOKTOR, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK, Wojciech MAYER // Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach ; ISSN 1428-9520. — 2011 z. nr 46 Zeszyt naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, s. 60–71. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych