Wykaz publikacji wybranego autora

Czesław Malinowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Alternatywny sposób przerobu odpadowych materiałów cynkonośnych[An alternative method of processing zinc waste materials] / Cz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania możliwości wytrącania żelaza z roztworu w postaci jarozytuInvestigation of possiblity of iron precipitation from solution in the jarosite form / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Mirosław Fatyga, Ł. Jochymek, S. Złociński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 4, s. 182–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości małoodpadowego recyklingu ZSEE[The possibility of low-waste recycling of WEEE] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — ISBN: 978-83-928069-8-1. — S. 47–55. — Bibliogr. s. 55. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w procesach otrzymywania żelazomolibdenuPossibilities of waste material application to the ferromolybdenum alloys production process / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Czesław MALINOWSKI, Krzysztof GARGUL, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XI konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane : 3–5 czerwca 2009 / Fundacja Metale Niezależne – Tradycja i Rozwój, Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — [Kraków : FMN; AGH; SIiTMN], 2009. — S. [45–52]. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości zagospodarowania szlamu powstającego po ługowaniu magnezytu prażonego[Possibilities of utilization of the slurry formed after leaching calcined magnesite] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Adam Ciura, Mirosław Fatyga // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 85–90. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Numeryczna symulacja procesu roztwarzania granulowanego trójtlenku molibdenu w ciekłym żeliwie stopowymNumerical simulation of the trioxide molybdenum granule dissolution in the liquid alloy cast iron / Andrzej PIOTROWSKI, Czesław MALINOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 693–701. — Bibliogr. s. 701

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Obtaining monohydrate zinc and magnesium sulphates / Kazibut J., Węglarz A., MALINOWSKI C., MAŁECKI S. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss., s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.. — [The metal recycling and treatment of secondary raw materials II : September 12–14, 2001, Podbanské, Slovakia]

 • keywords: zinc oxide, leaching, dust, spray-drying, monohydrate zinc sulphate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Obtaining zinc oxide from chlorinated materials / MALINOWSKI C., MAŁECKI S., Kazibut J., Węglarz A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss., s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — [The metal recycling and treatment of secondary raw materials II : September 12–14, 2001, Podbanské, Slovakia]

 • keywords: leaching, zinc salt precipitation, zinciferous

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Odzysk metali ze szlamów z mokrego odpylania gazów pieca fluidyzacyjnego do prażenia koncentratów cynkuRecovery of metals from the wet dust cleaning slimes of fluidized furnace gases to roasting of zinc concentrates / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 23–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odzysk metali z odpadów hutniczych pod kątem otrzymywania czystych składników wykorzystywanych do produkcji chelatów paszowych i nawozowych[Recovery of metals from metallurgical wastes in terms of obtaining the pure ingredients used in production of feed and fertilizers chelates] / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Kazimiera MALINOWSKA, Piotr JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 45–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Określenie warunków wydzielania żelaza w postaci jarozytu w procesie kwaśnego ługowania szlamu cynkowegoDetermination of iron precipitation conditions in jarosite form during acid leaching process of zinc slime / Cz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN], [2008]. — ISBN: 978-83-920877-9-3. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Otrzymywanie seleninów metaliRecovery of metals selenites / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 20–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola molibdenu jako dodatku stopowego w materiałach na osnowie żelazaThe role od molybdenum as an alloy addition in iron based materials / Czesław MALINOWSKI, Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 659–665. — Bibliogr. s. 665

 • słowa kluczowe: dodatki stopowe, żeliwo, staliwo, molibden, stale stopowe

  keywords: cast iron, cast steel, steel, molybdenum, alloy additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób usuwania talu z ołowiu surowego[Method for removing thallium from the crude lead] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MALINOWSKI Czesław, JAROSZ Piotr, MAŁECKI Stanisław, Grzesiak Wiesław, Krawczyk Jan. — Int.Cl.: C01G 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379185 A1 ; Opubl. 2007-09-17. — Zgłosz. nr P.379185 z dn. 2006-03-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 19, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL379185A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Sposób wytwarzania selenitów metali, zwłaszcza seleninu sodu, seleninu baru i seleninu cynku układ urządzeń do wytwarzania seleninów metali[Method for the manufacture of metal selenates, particularly sodium selenate, barium selenate and zinc selenate and installation for the manufacture of metal selenates] / wynalazca: MALINOWSKI Czesław, MAŁECKI Stanisław, JAROSZ Piotr [et al.]. — Int.Cl.: C01F 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379104 A1 ; Opubl. 2007-09-17. — Zgłosz. nr P.379104 z dn. 2006-03-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 19, s. 10–11. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL379104A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stopowanie żeliwa molibdenem dodawanym w postaci ${MoO_{3}}$Cast iron alloying by molybdenum in ${MoO_{3}}$ / Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 679–685. — Bibliogr. s. 685

 • słowa kluczowe: żeliwo, lepiszcze, molibden, stopowanie

  keywords: cast iron, alloying, binder, molybdenum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Stopowanie żeliwa, staliwa i stali molibdenem dodawanym w postaci granul ${MoO_{3}}$ z dodatkiem reduktoraCast iron, cast steel and steel alloying with ${MoO_{3}}$ granules with reducers / Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 686–689. — Bibliogr. s. 689

 • słowa kluczowe: żeliwo, stal, lepiszcze, staliwo, molibden, stopowanie, trójtlenek moblidenu

  keywords: cast iron, cast steel, steel, alloying, binder, molybdenum, molybdenum trioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Technologia otrzymywania tlenku cynku z materiałów zachlorowanych[Technology of zinc oxide obtaining from chloride materials] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Julian Kazibut, Adam Węglarz // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 3, s. 119–122. — Bibliogr. s. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Termiczna redukcja ${PbSO_{4}}$ za pomocą mieszaniny ${(CO+CO_{2})}$Thermal reduction of ${PbSO_{4}}$ by ${(CO+CO_{2})}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: Metalurgia metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków 19–21 października 2008 : materiały konferencyjn = Metallurgy of non-ferrous metals : conference proceedings. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-910092-8-4. — S. 199–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Termodynamiczna analiza procesów związanych ze stopowaniem żeliw, staliw i stali molibdenem, wprowadzanym w postaci $MoO_{3}$Thermodynamic analysis of alloying process of cast irons, cast steels and steels by molybdenum entered as $MoO_{3}$ / Czesław MALINOWSKI, Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 675–679. — Bibliogr. s. 678–679

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Usuwanie indu i talu z ołowiu oraz hydrome-talurgiczny przerób zgarów[Indium and thalium recovery from lead and hydrometallurgical processing of drosses] / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Czesław MALINOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 72–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ dodatku żużli stalowniczych na proces topienia koncentratów miedzi w piecach szybowychInfluence of steelmaking slags addition on copper concentrate shaft furnace melting process / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI, Wacław Styrna // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 7, s. 522–524. — Bibliogr. s. 524. — XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Produkcja i zarządzanie w hutnictwie” = The XVII-th international conference on Production and management in metallurgy : Zakopane 25–27.06.2009 / Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ; przy współudz. SITPH. Koło. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ fluorku glinowego na przewodnictwo elektryczne kriolitu w fazie ciekłej oraz w stanie stałymInfluence of aluminium fluoride on electrical conductivity of cryolite in liquid and solid state / Piotr PALIMĄKA, Czesław MALINOWSKI // W: Metalurgia metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków 19–21 października 2008 : materiały konferencyjn = Metallurgy of non-ferrous metals : conference proceedings. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-910092-8-4. — S. 206–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wzbogacanie grawitacyjne i procesy flotacji żużla poołowiowegoGravity separation and enrichment by flotation of lead slag / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: Wybrane zagadnienia produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Siwki ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMFS PC, 2011. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2072 ; nr 19). — ISBN: 978-83-87745-39-4. — S. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: