Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Małecka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901091

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Catalytic activity for CO oxidation of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by sol-gel technique / Maria RAJSKA, Barbara MAŁECKA // W: Chemistry – the creative force : 3\textsuperscript{rd} EuCheMS chemistry congress : 29. 08. – 02. 09. 2010, Nürnberg, Germany : programme. — S. l. : s. n., [2010]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Catalytic activity of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by thermal decomposition of aerosols / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: MEDICTA 2009 : 9\textsuperscript{th} Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : June 15–18, 2009, Marseille, France : book of abstracts and conference program. — [Marseille : s. n.], [2009]. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characterization of gold catalysts for low temperature CO oxidation supported on ${Al_{2}O_{3}/Co_{3}O_{4}}$ powders produced by spray-pyrolysis method / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. ekran [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Characterization of highly active gold on ${TiO_{2}-Al_{2}O_{3}}$ catalysts for low temperature CO oxidation / B. MAŁECKA, M. RAJSKA // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 211–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka katalizatora złotowego $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ wytworzonego metodą pirolitycznego rozkładu aerozolu soli[The characterization of gold catalysts $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ produced by spray pyrolysis method] / B. MAŁECKA, M. RAJSKA // W: Materiały XLI ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : ”Kataliza w ochronie środowiska" : Kraków 30 marzec – 1 kwiecień 2009 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IK i FP PAN, 2009. — ISBN: 978-83-60514-09-2. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Copper oxalate decomposition in inert and oxidazing atmospheres / Barbara MAŁECKA // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 46–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • ${CO}$ oxidation over nanoparticles of gold supported on ${Al_{2}O_{3}}$ and ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ produced by spray pyrolysis and sol/gel methods / B. MAŁECKA, M. T. RAJSKA // W: Catalysis for society : XL annual Polish conference on Catalysis : Krakow, 11–15 May, 2008 : conference proceedings / Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Polish Catalysis Club under the auspices of NoE IDECAT. — [Krakow : IDECAT], [2008]. — 40 years of ICSC. — ISBN: 978-83-60514-06-1. — S. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Decomposition of cadmium oxalate trihydrate in air and in helium – mechanism and kinetics of reaction / Barbara MAŁECKA, Agnieszka ŁĄCZ, Andrzej MAŁECKI // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. ekran [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Formation of ${N_{2}O}$ during thermal decomposition of {\em d}-metal hydrates nitrates / Andrzej MAŁECKI, Barbara MAŁECKA // Thermochimica Acta ; ISSN 0040-6031. — 2006 vol. 446 iss. 1–2, spec. iss., s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.

 • keywords: thermal decomposition, d-metal nitrates, nitrous oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tca.2006.02.006

11
 • Identification of solid and gaseous products of cadmium malonate hydrate thermal decomposition / Barbara MAŁECKA, Agnieszka ŁĄCZ // W: MEDICTA 2005 : 7\textsuperscript{th} Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 2–6 July 2005, Thessaloniki, Greece / ed. Maria Lalia-Kantouri. — Greece : ZITI, cop. 2005. — ISBN10: 960-88724-1-3. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Katalizatory $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ do utleniania CO[Gold catalysts $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ for CO oxidation reaction] / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 168. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody analizy termicznej połączone z analizą produktów gazowych (TG-DSC-MS i TG-DSC-FTIR)[Thermal analysis methods coupled with the analysis of gaseous products (TG-DSC-MS and TG-DSC-FTIR)] / Barbara MAŁECKA // W: SAT'08 : V Szkoła Analizy Termicznej : 6–9 kwietnia 2008, Zakopane. — [Kraków] : s. n., 2008. — S. 15–16. — Pełny tekst W: SAT'08 [Dokument elektroniczny] : V Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane, 6–9 kwiecień 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : s. n., 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 1–29. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mixed metal oxide powders for catalysts produced by thermal decomposition of aerosols of salts / Barbara MAŁECKA // W: CCTA 10 : 10\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint with 2\textsuperscript{nd} Czech–Hungarian–Polish–Slovakian thermoanalytical conference : 20 August–3 September 2009 Zakopane, Poland : abstracts. — Szczecin : PPH Zapol, cop. 2009. — Na okł. dod.: conference materials. — ISBN: 978-83-751818-3-8. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nanomateriały – tworzywa XXI wieku[Nanomaterials – substance of XXI century] / Barbara MAŁECKA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2007 nr 2, s. 88–95. — Bibliogr. s. 95. — Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe : pierwsze polskie forum : 5–7 wrzesień 2007, Zakopane. — Kraków : PSWiOP, 2007. — Numer zawiera: Wykłady z I Szkoły Letniej PSWiOP : Kraków, 6–8 wrzesień 2006 ; Wykłady z Technicznego Uniwersytetu Otwartego : Kraków, 2, 9 grudzień 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nanotechnologie i nanoprodukty[Nanotechnologies and nanoproducts] / Barbara MAŁECKA // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2007 t. 108 nr 4–6, s. 112–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Niskotemperaturowe utlenianie CO na katalizatorach $Au-Al_{2}O_{3}-Co_{3}O_{4}$Low temperature oxidation of CO on $Au-Al_{2}O_{3}-Co_{3}O_{4}$ catalysts / Maria RAJSKA, Barbara MAŁECKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 286–291. — Bibliogr. s. 291, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1031

 • słowa kluczowe: termiczny rozkład aerozolu soli, y-Al2O3, Co3O4, katalizatory złote

  keywords: spray pyrolysis, gold catalysts, y-Al2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Otrzymywanie i właściwości katalizatorów złotych na podłożu ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ : [sesja posterowa][Synthesis and properties of gold catalysts ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ substrate / Maria T. RAJSKA, Barbara MAŁECKA // W: SAT'08 [Dokument elektroniczny] : V Szkoła Analizy Termicznej : 6–9 kwietnia 2008, Zakopane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : s. n., 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Podstawy metod analizy termicznej : [prezentacja slajdów][Method foundations of thermal analysis] / Barbara MAŁECKA // W: SAT'2010 [Dokument elektroniczny] : VI Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane, 25–28 kwiecień 2010 / AGH, PTKAT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : s. n., [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-60958-55-1. — S. 1–82. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Porównanie właściwości katalizatorów złotych na podłożach $Al_{2}O_{3}-CuO$ otrzymanych metodą spray-pyrolysis i zol-żel : [poster][The comparison of properties of golden catalysts on $Al_{2}O_{3}-CuO$ substrates prepared with the spray-pyrolysis and zol-gel methods] / M. RAJSKA, B. MAŁECKA // W: SAT'2010 [Dokument elektroniczny] : VI Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane, 25–28 kwiecień 2010 / AGH, PTKAT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : s. n., [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-60958-55-1. — s. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Preparation and characterization of Au supported $MO_{x}-Al_{2}O_{3},(M=Mn,Cu)$ nanopowders for low-temperature CO oxidation / MAŁECKA B., RAJSKA M. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 161. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 677–681. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 680–681, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Preparation and characterization of Au supported ${MO_{x}-Al_{2}O_{3}}$ (M=Mn, Cu) powders for low-temperature CO oxidationWytwarzanie i charakterystyka proszków ${MO_{x}-Al_{2}O_{3}}$ (M=Mn, Cu) jako nośnika Au dla niskotemperaturowego utleniania CO / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 4, s. 540–544. — Bibliogr. s. 544, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/373

 • słowa kluczowe: katalizator, proszek, Au, piroliza rozpyłowa, MOx–Al2O3

  keywords: catalyst, powder, spray pyrolysis, Au, MOx–Al2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozkład termiczny soli kadmu i wybranych kwasów karboksylowych[Thermal decomposition of salts of cadmium and selected carboxylic acids] / Barbara MAŁECKA, Agnieszka ŁĄCZ, Andrzej MAŁECKI // W: IX Krajowe seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera : z udziałem gości zagranicznych : Płock, [26–28] września 2007 : materiały seminaryjne / Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Instytut Chemii, Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział przy Zakładzie Głównym Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. w Płocku. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. 156–163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Secondary reactions during thermal decomposition on nitrates(V) of d-electron metals / Barbara MAŁECKA, Andrzej MAŁECKI // W: MEDICTA 2005 : 7\textsuperscript{th} Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 2–6 July 2005, Thessaloniki, Greece / ed. Maria Lalia-Kantouri. — Greece : ZITI, cop. 2005. — ISBN10: 960-88724-1-3. — S. 170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: