Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Magiera, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36852621100

PBN: 900437

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Badania geologiczne materiałów kamiennych wczesnośredniowiecznych budowli KrakowaGeological investigations of stonework of early mediaeval buildings in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 425–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Building stones used in early mediaeval edifices of Krakow and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 95–112. — Bibliogr. s. 109–112, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.2/geol.2013.39.2.95.pdf

 • keywords: Pre-Romanesque and Romanesque buildings, Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.2.95

3
4
 • Can satellite Remote Sensing be applied to geological mapping of tropics? / Janusz MAGIERA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Distribution of heavy metals in the channel sediments of the Odra river – by means of the spatial analysis (GIS) / E. HELIOS-RYBICKA, J. MAGIERA, M. Ogrodowczyk // W: Erosion, transport and deposition of sediments : abstracts of oral and poster contributions to the international CHR workshop – expert consultation : Berne, Switzerland, 28–30 April, 2008 / UNESCO International Hydrological Program. International Sediment Initiative [etc.]. — [Switzerland : s. n.], [2008]. — Opis wg okł.. — S. 95–97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geologiczno-górnicza problematyka złóż kamienia dla budowli wczesnośredniowiecznego KrakowaStones used in the early mediaeval Kraków buildings : geological and mining issues / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 62–71. — Bibliogr. s. 71. — XI Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż) : Gdańsk Sobieszewo, 4–6 czerwca 2008 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza, Gdańsk, [et al.]. — Wrocław : Poltegor-Instytut, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta : [streszczenie]Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city : [abstract] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta[Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 315–335. — Bibliogr. s. 333–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa : ich pochodzenie na tle geologii miastaBuilding stones used in early mediaeval edifices of Krakow : their origin and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 171 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0638). — Bibliogr. s. 161–171, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-829-5

 • keywords: Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone, pre-Romanesque and Romanesque buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kamień wczesnośredniowiecznych budowli WaweluStones of early Mediaeval buildings of the Wawel Hill (Cracow, Poland) / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Acta Archeologica Waweliana ; ISSN 1231-1332. — 2009 t. 4, s. 5–[52]. — Bibliogr. s. 49–[52], Summ.. — ISBN: 978-83-88476-94-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kamień w budowlach krakowskich BenedyktynówBuilding stones in the Benedictine abbey Tyniec in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 18–20 kwietnia 2007 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 119. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 48). — S. 13–27. — Bibliogr. s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konflikt kopalni odkrywkowych kamienia z obiektami sieci Natura $2000$[Conflict of the open-pit mines of the stones with the European Ecological Natura 2000 Network] / Janusz MAGIERA // Infrastruktura : ludzie – innowacje – technologie. — 2006 nr 1, s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kruszywa łamane w \emph {Naturze 2000}Natural crushed aggregates and European Ecological Network \emph {Natura 2000} / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 26–28 kwietnia 2006 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — S. 3–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obniżenie wartości złóż kamieni budowlanych i drogowych w wyniku ograniczeń środowiskowych[Depreciation of the deposits of dimension and road stones due to the environmental restrictions] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2006 nr 4, s. 48–50, 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The Tatra Mts – rocks, landforms, weathering and soilsTatry – skały, rzeźba, wietrzenie i gleby / Marek Drewniak, Ireneusz FELISIAK, Irena Jerzykowska, Janusz MAGIERA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2008 [nr] 2, s. 51–74. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Znajomość litologii surowca pomocą w rekonstrukcjach architektonicznych romańskich budowli na przykładzie refektarza klasztoru oo. Dominikanów w KrakowieThe lithology of the buildings stones as a key to the architectural reconstruction : a case study of the Romanesque refectory of the Dominican convent in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 54–60. — Bibliogr. s. 60. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: