Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Rokita, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603315307

PBN: 901129

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Badania odporności na zużycie warstw bioceramicznych na tytanie wytwarzanych metodą hybrydowąThe study of wear resistance of bio-ceramic layers on titanium produced by hybrid method / Barbara Surowska, Jarosław Bieniaś, Tadeusz Wierzchoń, Magdalena ROKITA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 R. 11 no. 77–80 spec. ed., s. 39–40. — Bibliogr. s. 40, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania powłok krzemianowo-fosforanowych na podłożu $Ti6Al4V$[Studies of silicate-phosphate coatings based on $Ti6Al4V$] / Magdalena ROKITA, Anna ADAMCZYK // W: STM/AFM 2012 : badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań : VII seminarium : Zakopane, 28 listopada – 2 grudnia 2012 : streszczenia / NANOSAM, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków : NANOSAM, IF UJ, [2012]. — S. 111. — Afiliacja Autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanówSpectroscopic studies of crystalline phosphates / Maciej SITARZ, Magdalena ROKITA, Witold JASTRZĘBSKI, Mirosław HANDKE // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanówSpectroscopic studies of crystalline phosphates / M. SITARZ, M. ROKITA, W. JASTRZĘBSKI, M. HANDKE // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 517–522. — Bibliogr. s. 522, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania struktury i topografii powłok krzemianowo-fosforanowych oraz krzemianowo-tytanianowych, nanoszonych metodami zol-żel i elektroforezy na podłoża ze stali i stopów tytanowychInvestigations of structure and topography of silica and silica-titania coatings deposited by sol-gel method or electrophoresis on steel or titanium alloys substrates / Anna ADAMCZYK, Magdalena ROKITA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania warstw apatytowych na termostatowanych w SBF podłożach metalicznych z powłokami krzemianowo-fosforanowymiAnalysis of the apatie-silicate-phospate layers on metal substrates soaked in SBF / Magdalena ROKITA // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania warstw apatytowych na termostatowanych w SBF podłożach metalicznych z powłokami krzemianowo-fosforanowymiStudies on the apatite-silicate-phosphate layers on metal substrates soaked in SBF / Magdalena ROKITA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 4, s. 793–797. — Bibliogr. s. 797, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bioceramiczne warstwy kompozytowe wytwarzane metodą hybrydową na stopie Ti6Al4VBio-ceramic composite layers on Ti6Al4V alloy produced by hybrid method / Barbara Surowska, Jarosław Bieniaś, Tadeusz Wierzchoń, Maciej Ossowski, Magdalena ROKITA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 vol. 11 no. 73, s. 15–17. — Bibliogr. s. 17. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Effect of Si and Ca precursors on the phase composition and crystallinity of coatings on metallic substrate / Magdalena ROKITA // W: EUCMOS 2014 : 32nd European congress on Molecular spectroscopy : Düsseldorf, Germany, 24.8.2014 – 29.8.2014 : book of abstracts / ed. Michael Schmitt. — [Düsseldorf : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-3-00-046327-3. — S. 226. — Bibliogr. s. 226

 • keywords: calcium silicate gels, infrared spectroscopic studies of gels and coatings, phase composition of gels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Infrared spectroscopic studies of some phosphates structures / M. SITARZ, M. ROKITA, W. JASTRZĘBSKI, K. BUŁAT // W: X\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60958-47-6. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Infrared spectroscopy of sol silicate coatings containing inorganic calcium precursors / ROKITA M. // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Krystalizacja żeli krzemianowych zawierających wapńCalcium containing silicate gels crystallization / ROKITA M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Krystalografia i krystalochemia dla ceramików[Crystalography and crystalochemistry for ceramists] / Mirosław HANDKE, Magdalena ROKITA, Anna ADAMCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 431 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0308). — Bibliogr. s. 413–418, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-192-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Phosphate layers on titanium and ${Ti6Al4V}$ titanium alloy – comparison of hydroxyapatite layers obtained during SBF soaking / M. ROKITA, M. SITARZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 137, P2-21. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • SBF soaking test of the phosphate-silicate layers modified by calcium and hydroxylapatite / M. ROKITA, A. BROŻEK // W: X\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60958-47-6. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Spectroscopic studies of calcium silicate layers derived from different organic precursors / Magdalena ROKITA // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 198. — Bibliogr. s. 198

 • keywords: IR spectra, silica sol, Si-precursors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Spectroscopic studies of silicate layer derived from different organic precursors / ROKITA M., DŁUGOŃ E. // W: EUCMOS 2014 : 32nd European congress on Molecular spectroscopy : Düsseldorf, Germany, 24.8.2014 – 29.8.2014 : book of abstracts / ed. Michael Schmitt. — [Düsseldorf : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-3-00-046327-3. — S. 223. — Bibliogr. s. 223

 • keywords: sol-gel method, IR spectroscopy of calcium silicate gels, SBF soaking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The comparison of phosphate-titanate-silicate layers on the titanium and T16Al4V alloy base / M. ROKITA // W: X\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60958-47-6. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • The FTIR structural studies of the antibacterial $TiO_{2}-SiO_{2}$ gels and thin films containing Ag nanoparticles / Anna ADAMCZYK, Magdalena ROKITA, Elżbieta DŁUGOŃ // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The influence of sol concentration on the properties of layers deposited on the metal substrate / Magdalena ROKITA // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 197. — Bibliogr. s. 197

 • keywords: IR spectra, sol-gel method, silica layers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25