Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Ożóg, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Comparison between chemical composition of Cr-spinels forming massive and disseminated chromite ores: an example from the Vardar Zone, Kosovo / Magdalena OŻÓG, Jadwiga PIECZONKA, Gabriela A. KOZUB-BUDZYŃ // W: Mineral resources to discover [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada]: Society for Geology Applied to Mineral Deposits, cop. 2017. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-9816898-0-1. — S. 559–562. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 562, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w vol. 2

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Mineralizacja chromitowa w ofiolitowych masywach Kosowa: krótka charakterystyka i nowe dane dla wybranych rejonówChromite mineralization related to ophiolitic massifs in Kosovo: brief characteristic and new data for selected regions / Magdalena OŻÓG, Jadwiga PIECZONKA // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 284–287. — Bibliogr. s. 287

  • słowa kluczowe: chromit, kompleksy ofiolitowe, strefa Wardar, Kosowo, strefa Mirdita-Gjakova

    keywords: Kosovo, chromite, Vardar zone, ophiolitic complexes, Mirdita-Gjakova zone

3
  • New occurrence of chromite with PGM inclusions in the Central Vardar Zone (Kosovo area) – preliminary study / Magdalena OŻÓG, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI // W: Mineral resources in a sustainable world [Dokument elektroniczny] : 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 24–27 August 2015 : proceedings : [set of 5 volumes] / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-85555-066-4. — S. 967–970. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 970, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w vol. 3. — W bazie Web of Science ISBN: 978-2-85555-066-4

  • keywords: Kosovo, chromite, ophiolite, platinum-group minerals, PGE