Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Mączyńska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Akt własności ziemi podstawą regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarach rolnychLand ovnership act basis for regulating legal status of real property located in agricultural areas / Anita KWARTNIK-PRUC, Aneta MĄCZYŃSKA // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 64–65. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: akt własności ziemi, stan prawny nieruchomości, obszary rolne

  keywords: land overship act, real estate legal status, agricultural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An analysis of the correctness of the data disclosed in the land register and buildings in the area of water flowing on the example of SmykówAnaliza poprawności danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wód płynących na przykładzie gminy Smyków / Aneta MĄCZYŃSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 2, s. 53–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/HySqYV

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustawa Prawo wodne, linia brzegu

  keywords: the Water Law, the register of land and buildings, the shoreline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.2.53

3
 • Land ownership act as a basis for legal status regulation of real estate located in rural areas / Aneta MĄCZYŃSKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2017 no. IV/1, s. 1493–1506. — Bibliogr. s. 1503–1505, Abstr.

 • keywords: regulation of legal status, land register, land ownership

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2017.4.1.114

4
5
 • Praktyczne problemy realizacji wybranych procedur określających przebieg granic : [abstrakt][Practical problems of implementation of selected procedures determining course of borders : abstract] / Aneta MĄCZYŃSKA // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 64

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustalenie granic, wyznaczenie granic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The accuracy of determination of shoreline of Drzewiczka river based on the orthophotomap / Aneta MĄCZYŃSKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 36. — A. Mączyńska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybór optymalnego algorytmu do określenia linii brzegowej rzeki Drzewiczka na podstawie ortofotomapy[Selection of the optimal algorithm to determine the shoreline of the Drzewiczka river on the basis of an orthophotomap] / Aneta MĄCZYŃSKA // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: