Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Lichota, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913566
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Analiza systemu pomiarowego dla danych alternatywnych przy kontroli wzrokowej dla procesu kucia matrycowegoAlternative data measurement system analysis along with visual evaluation in case of die forging / Łukasz Dudkiewicz, Adam LICHOTA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: systemy pomiarowe, zarządzanie jakością, MSA, ocena wzrokowa

  keywords: measurement systems, quality control, MSA, visual evaluation

2
 • Analiza systemu pomiarowego dla danych alternatywnych przy kontroli wzrokowej procesu kucia matrycowegoAlternative data measurement system analysis along with visual evaluation in case of die forging / Łukasz Dudkiewicz, Adam LICHOTA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 231–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy pomiarowe, zarządzanie jakością, MSA, ocena wzrokowa

  keywords: measurement systems, quality control, MSA, visual evaluation

3
 • Analiza wahań sezonowych zapotrzebowania na energię elektryczną na lokalnym małopolskim rynku energii[The analysis of electricity demand seasonality in the local electricity market] / Adam LICHOTA // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2008 vol. 13 spec. iss. 2/2, s. 9–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Capability indices analysis for processes revealing significant asymmetry with respect to tolerance limits / Lech BUKOWSKI, Adam LICHOTA // W: Effectiveness of the machines maintenance and processes : monography / eds. Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak. — Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2009. — ISBN: 978-5-7782-1166-7. — S. 119–128. — S. 128, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Computer-aided measurement system analysis / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: Quality engineering : monography / eds. Stanisław Borkowski, Piotr Czaja. — Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2009. — ISBN: 978-5-7782-1167-4. — S. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Forecasting method in logistics / LICHOTA Adam, FELIKS Jerzy // W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Repubkic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012 + CD. — ISBN: 978-80-87294-33-8. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowejThe concept of the use of agent based approach for modeling the systems of repair logistics / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: system wieloagentowy, logistyka części zamiennych, logistyka serwisowa

  keywords: multi-agent system, spare-parts logistics, repair logistics

8
 • Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowejThe concept of the use of agent based approach for modeling the systems of repair logistics / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 89–98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: system wieloagentowy, logistyka części zamiennych, logistyka serwisowa

  keywords: multi-agent system, spare-parts logistics, repair logistics

9
 • Metody prognozowania w logistyceForecasting methods in logistics / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: Problemy logistyczne, jakościowe i personalne w zarządzaniu przedsiębiorstwem : monografia = Logistic, quality and personal problems in business management / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-79-0. — S. 83–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Model szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi w prognozowaniu zużycia oleju napędowego dla autobusów szynowychTime series model with seasonal variation in predicting rail buses' diesel fuel consumption / Izabela Dziaduch, Adam LICHOTA // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Transport ; ISSN 1230-9265. — 2013 z. 98: Środki i infrastruktura transportu, s. 125–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: prognoza, zużycie oleju napędowego, autobus szynowy

  keywords: prediction, diesel fuel consumption, rail bus

11
 • Model szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi w prognozowaniu zużycia oleju napędowego dla autobusów szynowych : streszczenieTime series model with seasonal variation in predicting rail buses' diesel fuel consumption : summary / Izabela Dziaduch, Adam LICHOTA // W: Transport XXI wieku = The transport of the 21\textsuperscript{st} century : międzynarodowa konferencja naukowa : Ryn 16–19 września 2013 : materiały konferencyjne = conference proceedings / red. nauk. Mirosław Siergiejczyk ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Warsaw University of Technology. Faculty of Transport. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2013. — Na okładce dodatkowo: Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — ISBN: 978-83-7814-139-6. — S. 76. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: prognoza, zużycie oleju napędowego, autobus szynowy

  keywords: prediction, diesel fuel consumption, rail bus

12
 • Ocena niezawodności systemów logistycznych w oparciu o liczby rozmyte i podejście wieloagentowe : streszczenieReliability assessment of logistic systems based on fuzzy numbers and multi-agent approach : abstract / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: TLM 2015 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XIX konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 9–12 grudnia 2015 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: liczby rozmyte, system wieloagentowy, system logistyczny, niezawodność systemów

  keywords: fuzzy numbers, multi-agent system, logistics system, system reliability

13
 • Ocena niezawodności systemu transportu zaopatrzeniowego w elektrociepłowni z wykorzystaniem oprogramowania ReliaSoftDependability evaluation of transport supply system at the power plant with the use of ReliaSoft software / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: TLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13]. Streszcz., Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Ocena niezawodności systemu transportu zaopatrzeniowego w elektrociepłowni z wykorzystaniem oprogramowania ReliaSoftDependability evaluation of transport supply system at the power plant with the use of ReliaSoft software / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 2 = Selected aspects of logistics management, Vol. 2 / pod red. Jerzego Feliksa i Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-647-5. — S. 205–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, nieuszkadzalność, system transportu zaopatrzeniowego

  keywords: dependability, reliability transport supply system

15
 • Ocena zdolności procesów o dużej asymetrii względem granic tolerancjiAssessment of capability index of processes revealing significant asymmetry with respect to tolerance limits / L. BUKOWSKI, A. LICHOTA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena zdolności procesów o dużej asymetrii względem granic tolerancji[Assessment of capability index of processes revealing significant asymmetry with respect to tolerance limits] / L. BUKOWSKI, A. LICHOTA // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Reliability analysis of internal transport system for production of petroleum extraction equipment / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: CLC'2013 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : December 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2013, Cracow, Poland : congress proceedings / AGH University of Science & Technology, Krakow, Poland, EU [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : TANGER Ltd.], cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Na s. red. dodatkowo: ISBN 978-80-87294-50-5. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: (reviewed version). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-87294-53-6. — S. 555–560. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 560, Abstr.

 • keywords: reliability, internal transport system, reliability importance, reliability allocation

18
 • Reliability analysis of internal transport system of manufactuging equipment for petroleum extraction / Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Repubkic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012 + CD. — ISBN: 978-80-87294-33-8. — S. 46. — Pełny tekst W: CLC 2012 [Dokument elektroniczny] : Carpathian logistics congress 2012 : November 7th – 9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Tanger, VSB Technical University Ostrava, TU, AGH. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-87294-33-8.— S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Rozmyta analiza drzewa niezdatności FFTA do oceny niezawodności systemów logistycznychFuzzy Fault Tree Analysis FFTA for reliability assessment of logistics systems / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 4 = Selected aspects of logistics management, Vol. 4 / pod red. Jerzego Feliksa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-913-1. — S. 321–332. — Bibliogr. s. 331–332, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: liczby rozmyte, system logistyczny, niezawodność systemów, analiza drzewa niezdatności

  keywords: fuzzy numbers, system reliability, logistic system, fault tree analysis

20
 • System zarządzania incydentami jako nowoczesne narzędzie w zarządzaniu jakością na przykładzie branży motoryzacyjnejIncident management system as a modern tool of quality management based on automotive industry / Francesco Crisanti, Adam LICHOTA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wspomaganie analizy systemów pomiarowych (MSA)Computer-aided measurement system analysis / J. FELIKS, A. LICHOTA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 169–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wspomaganie analizy systemów pomiarowych (MSA)[Computer-aided measurement system analysis] / J. FELIKS, A. LICHOTA // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wspomaganie decyzji logistycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowychLogistic decisions aid with the use of artificial neural network / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. nauk. Lech Bukowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — Na s. tyt. dod. 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-249-1. — S. 20–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 1Selected aspects of logistics management, Vol. 1 / pod red. Adama LICHOTY i Katarzyny MAJEWSKIEJ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 336 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-646-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych