Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Leśniak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56270762500
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 71 publikacji Autora


1
2
 • An investigation of the effect of silicone oil on polymer intraocular lenses by means of PALS, FT-IR and Raman spectroscopies / Kordian Chamerski, Magdalena LEŚNIAK, Maciej SITARZ, Marcin Stopa, Jacek Filipecki // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2016 vol. 167, s. 96–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-24. — tekst: http://goo.gl/W1ExyJ

 • keywords: Raman spectroscopy, FT-IR, positron annihilation, intraocular lens, silicone oil

3
 • Badanie bioaktywności powłok cyrkonowo-wapniowych na podłożu tytanowym otrzymywanych metodą zol-żel i elektroforetycznego osadzania (EPD) : [abstrakt][The bioactivity of $ZrO_{2}-CaO$ coatings on titanium obtained via sol-gel and electrophoretic deposition routes] / DŁUGOŃ Elżbieta, Szymańska Marzena, JELEŃ Piotr, NIEMIEC Wiktor, LEŚNIAK Magdalena, SITARZ Maciej // W: Tytan i jego stopy - 2015 : XII ogólnopolska konferencja naukowa : 11–14 października 2015 roku, Zawiercie. — [Polska : s. n.], [2015]. — Opis wg okł.. — S. 17–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • słowa kluczowe: powłoki, zol-żel, hydroksyapatyt, materiały bioaktywne, EPD

4
 • Bioactive layers based on black glasses on titanium substrates / Magdalena GAWĘDA, Piotr JELEŃ, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksandra WAJDA, Magdalena LEŚNIAK, Wojciech Simka, Maciej Sowa, Rainer Detsch, Aldo R. Boccaccini, Maciej SITARZ // Journal of the American Ceramic Society ; ISSN 0002-7820. — 2018 vol. 101 iss. 2, s. 590–601. — Bibliogr. s. 599–601, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-20

 • keywords: coating, sol-gel, biocompatibility, bioceramics, silicon oxycarbide

5
6
 • Characterization of structure and microstructure properties glazes from $SiO{_2}-Al{_2}O{_3}-K{_2}O-Na{_2}O-CaO$ system by variable molar ratio of the $SiO{_2}/Al{_2}O{_3}$ using infrared and RAMAN spectroscopy / Magdalena LEŚNIAK, Janusz PARTYKA, Maciej SITARZ // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — e-ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 610–611 ID C064. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icavs.org/icavs8/images/program/Abstracts_Poster_web.pdf [2015-07-31]. — Bibliogr. s. 611. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: microstructure, structure, spectroscopy, Raman, glasses

7
 • Characterization of structure and microstructure properties glazes from $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-K_{2}O-Na_{2}O-CaO$ system by variable molar ratio of the $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ using infrared and RAMAN spectroscopy : [abstract] / Magdalena LEŚNIAK, Janusz PARTYKA, Maciej SITARZ // W: Materials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. 53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Characterization of zinc-containing raw glazes: correlations between composition, structure and properties / M. LEŚNIAK, J. PARTYKA, M. SITARZ // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 62–63 OC-43. — Bibliogr. s. 63. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Cyklokrzemian wapnia jako środek zmętniający ceramicznych szkliw szklano-krystalicznych[Calcium cyclosilicate as a opacifier for glass-ceramic glazes] / Maciej SITARZ, Janusz PARTYKA, Magdalena LEŚNIAK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 23–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Effect of addition of alkali metal oxides on structure and selected parameters of the ceramic glazes form the $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-MgO-R_{2}O$ system / Janusz PARTYKA, Magdalena LEŚNIAK, Katarzyna PASIUT, Mirosław BUĆKO, Piotr JELEŃ // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 191. — Bibliogr. s. 191

 • keywords: structure, ceramic glaze, smoothness, infrared

11
 • Effect of $GeO_{2}$ content on structural and spectroscopic properties of antimony glasses doped with $Sm^{3+}$ ions / J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, M. LEŚNIAK, M. SITARZ, W. Pisarski, J. Pisarska, D. Dorosz // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-04. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/JE0Ehs

 • keywords: structural properties, antimony-germanate glass, Sm3+, luminescence decay

12
 • Effect of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ ratio on the structure and microstructure of the glazes from $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-MgO-Na_{2}O-K_{2}O$ system / J. PARTYKA, M. SITARZ, M. LEŚNIAK // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Effect of the ZnO addition on the structure and technological properties of the ceramic glazes by variable molar ratio of the $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ / M. LEŚNIAK // W: 12th Pacific Rim conference on Ceramic and glass technology (PACRIM 12) [Dokument elektroniczny] : May 21–26 2017, Waikoloa, Hawaii, [USA] : abstract book / The American Ceramic Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2017]. — S. 116–117. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramics.org/wp-content/uploads/2017/05/PACRIM17_Abstracts-lo-res.pdf [2017-06-02]. — Toż na dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Effect of ZnO on the microstructure of the glazes from $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-MgO-Na_{2}O-K_{2}O$ system / M. LEŚNIAK, J. PARTYKA // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Examination of doped zirconia-based layers deposited on metallic substrates / Magdalena GAWĘDA, Elżbieta DŁUGOŃ, Piotr JELEŃ, Magdalena LEŚNIAK, Renata JADACH, Aleksandra WAJDA, Magdalena Szymańska, Maciej SITARZ // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 160. — Bibliogr. s. 160. — Błędny zapis imienia Autorki: Aaleksandra Wajda

 • keywords: sol-gel, bioactivity, ceramic coatings, biomaterial, EDP

16
 • Functional properties of poly(tetrafluoroethylene)(PTFE) gasket working in nuclear reactor condition / Magdalena LEŚNIAK, Edyta Wyszkowska, Łukasz Kurpaska, Rafał Prokopowicz, Maciej SITARZ // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 166. — Bibliogr. s. 166

 • keywords: Raman spectroscopy, X-ray, polytetrafluoroethylene, nanoindenation

17
 • Glass-ceramic glazes with different crystalline phases from $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-MgO-Na_{2}O-K_{2}O$ system / M. LEŚNIAK, J. PARTYKA, M. SITARZ // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Impact of ZnO on the structure of aluminosilicate glazes / M. LEŚNIAK, J. PARTYKA, M. SITARZ // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 251–258. — Bibliogr. s. 257–258, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-09. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/06e9yI

 • keywords: microstructure, glazes, structure, ZnO, glass network

19
 • Implementation of GIXRD analysis and nanoindenation technique to study functional properties of materials - ODS case study / Łukasz Kurpaska, Małgorzata Frelek-Kozak, Wioleta Pawlak, Magdalena LEŚNIAK, Iwona Jozwik, Jarosław Jasiński, Marcin Chmielewski, Jacek Jagielski // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 34. — Bibliogr. s. 34

 • keywords: X-ray, ion implantation, ODS

20
 • Influence of Ar-irradiation on structural and nanomechanical properties of pure zirconium measured by means of GIXRD and nanoindentation techniques / L. Kurpaska, M. Gapinska, J. Jasinski, M. LEŚNIAK, M. SITARZ, K. Nowakowska-Langier, J. Jagielski, K. Woźniak // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 226–231. — Bibliogr. s. 230–231, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-18. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/1Qa9C9

 • keywords: nanoindentation, zirconium, ion irradiation, GIXRD analysis

21
 • Influence of ${SiO_2/Al_2O_3}$ molar ratio on phase composition and surfaces quality of aluminum silicate sanitary glazes in the ${SiO_2–Al_2O_3–CaO–Na_2O}$ system / M. LEŚNIAK, J. PARTYKA, M. SITARZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no 4, s. 1739–1746. — Bibliogr. s. 1746. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-18. — tekst: http://goo.gl/O3Txbk

 • keywords: microstructure, surface, glazes, roughness, SiO2/Al2O3 molar ratio

22
 • Influence of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ molar ratio on sintering of glass-ceramic materials from $SiO_{2}-Al_{2}O_{2}-Na_{2}O-K_{2}O-MgO$ system : [abstract] / Janusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT, Magdalena LEŚNIAK, Marcin GAJEK, Maciej SITARZ // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Influence of ZnO addition on the multicomponent aluminosilicate glazes: thermal analysis studies : [abstract] / Magdalena LEŚNIAK, Marcin GAJEK, Janusz PARTYKA, Maciej SITARZ, Katarzyna PASIUT // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Innovative glass – ceramic glazes : abstract / Magdalena LEŚNIAK, M. SITARZ, J. PARTYKA // W: 3\textsuperscript{rd} International PhD seminar : 25.–26. September 2014, Dresden – Kraków – Warsaw / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Innowacyjne szkliwa szklano-krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną[Innovative glass-ceramic glazes of high chemical, mechanical and surface parameters for sanitary porcelain] / Magdalena LEŚNIAK // W: Dokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-40-1. — S. 82. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 82. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych