Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Lenda, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8876-1055

ResearcherID: brak

Scopus: 55179055000

PBN: 900584

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2015 H. 5, s. 357–372. — Bibliogr. s. 371–372, Summ., Zsfassung

 • keywords: measurement error, terrestial lidar, material tests

2
 • Algorithms for automatic surface scanning of any given shape for reflectorless robotized tacheometersAlgorytmy automatycznego skanowania powierzchni dowolnego kształtu dla bezzwierciadlanych tachimetrów zrobotyzowanych / Grzegorz LENDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 2, s. 57–69. — Bibliogr. s. 69, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-02/Geomatics_2009_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: laserowe skanowanie powierzchni

  keywords: surface laser scanning

3
 • An algorithm for uniform scanning of coating buildings modeled with spline functionsAlgorytm równomiernego skanowania budowli powłokowych opisywanych za pomocą funkcji sklejanych / Grzegorz LENDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

6
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 389–399. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Determining the geometrical parameters of exploited rail track using approximating spline functions / G. LENDA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2014 vol. 60 iss. 3, s. 295–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • keywords: spline functions, curvature graph, rail track adjustment

9
10
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznychAccuracy of reflectorless rangefinders for measurements of objects made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286. — Bibliogr. s. 1286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektówTexture filters in the process of automatic object classification / Urszula MARMOL, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 235–243. — Bibliogr. s. 242–243, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Hallotron sensor system for control of robotized total station operations to monitor movements of building structuresHallotronowy system czujników sterujących pracą tachimetrów zrobotyzowanych do monitorowania przemieszczeń budowli / Grzegorz Mirek, Grzegorz LENDA, Rafał KOCIERZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 89–99. — Bibliogr. s. 99, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Integracja precyzyjnych dylatometrów hallotronowych oraz tachimetrów zrobotyzowanych dla ciągłego monitorowania przemieszczeń budowliIntegration of precise hall-effect dilatometers and robotized total stations for continuous monitoring of displacements of buildings / Grzegorz Mirek, Grzegorz LENDA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 1, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Określanie geometrii tras szynowych z wykorzystaniem aproksymacyjnych funkcji sklejanychDetermining the geometry of rail routes using the approximating spline functions / Grzegorz LENDA, Michał STRACH // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 12, s. 1082–1086. — Bibliogr. s. 1086, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Parametrization of spline functions to describe the shape of shell structuresParametryzacja funkcji sklejanych na potrzeby opisu kształtu budowli powłokowych / Grzegorz LENDA, Grzegorz Mirek // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 65–73. — Bibliogr. s. 72–73, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.65.pdf

 • słowa kluczowe: funkcje sklejane, parametryzacja, obiekty powłokowe

  keywords: shell structures, spline functions, parametrization

17
 • Rozwinięcie metod tworzenia funkcji sklejanych w aspekcie budowy modeli na podstawie danych dyskretnychDevelopment of the methods to create spline functions in terms of building models based on discrete data / Grzegorz LENDA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 146, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 246). — Bibliogr. s. 143–[147], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-504-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Splines and kriging – the use of two methods for shell structures shape analysis / Grzegorz LENDA, Marcin LIGAS // W: FIG Working Week 2011 & 6\textsuperscript{th} national congress of ONIGT [Dokument elektroniczny] : bridging the gap betwen cultures : Marrakech, Morocco, May 18–22, 2011 : technical programme and proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : International Federation of Surveyors, cop. 2011. — ISBN: 978-87-90907-92-1. — S. 1–13. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2011/papers/ts01e/ts01e_lenda_ligas_4907.pdf [2011-12-06]. — Bibliogr. s. 12–13, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
21
 • Using spline functions for the shape description of the surface of shell structuresWykorzystanie funkcji sklejanych do opisu kształtu powierzchni budowli powłokowych / Grzegorz LENDA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 21–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

 • słowa kluczowe: aproksymacja, funkcje sklejane, budowle powłokowe

  keywords: approximation, splines, shell structures, quadrics

22
 • Wykorzystanie funkcji sklejanych do opisu powierzchniowych budowli inżynierskich na podstawie badań geometrii galerii autorskiej Bronisława Chromego w Parku Decjusza w KrakowieUsage of b-spline functions in modeling of surfaces of engineering buildings based on geometry surveying of author's gallery of Bronisław Chromy located in Park Decjusza in Krakow / Michał Sachar, Grzegorz LENDA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 16, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów X edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wykorzystanie funkcji sklejanych do wyznaczania wysokości niwelety toru kolejowego obserwowanego za pomocą pomiarów klinometrycznychThe use of spline functions to determine the grade line of railway tracks observed by clinometer surveys / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 7, s. 713–716. — Bibliogr. s. 716, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowegoApplication of laser scanning to the inventory of the railway tunnel / Grzegorz LENDA, Michał STRACH // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2011 R. 66 nr 9–10, s. 78–83. — Bibliogr. s. 83. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa. — „Drogi kolejowe 2011” : XVI konferencja naukowa : Gdańsk–Gdynia, 5–7.10.2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych