Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kuźmiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506386707

PBN: 901336

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza płynięcia metalu w projektowaniu złożonych wykrojów kształtowychMetal flow analysis used in the design of compound roll grooves / Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 11, s. 786–791. — Bibliogr. s. 791

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of metal flow during rolling of Z-section sheet pile / TURCZYN Stanisław, DZIEDZIC Michał, KUŹMIŃSKI Zbigniew // W: Metal 2013 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Metallurgy and materials : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} 2013, Brno : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2013. — S. 44. — Pełny tekst W: Metal 2013 [Dokument elektroniczny] : 22nd international conference on Metallurgy and materials : May 15th–17th, Brno : conference METAL 2013 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [7], Abstr. — ISBN 978-80-87294-39-0. — W bazie Web of Science strony: 279–284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A study on design of slitting grooves used for rebar rolling / TURCZYN Stanisław, DZIEDZIC Michał, KUŹMIŃSKI Zbigniew // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 53–54. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 303–308. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 308, Abstr. — Tyt. w wersji elektronicznej: A study on design of slitting passes used for rebar rolling

 • keywords: finite element analysis, metal flow, rolling of ribbed bars, slit rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania i analiza wpływu warunków odkształcenia sekwencyjnego na wartość naprężenia uplastyczniającego stali do wytwarzania prętów zbrojeniowychResearch and analysis of sequent strain conditions impact on a yield stress value od a reinforcement bar steel / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wojciech Sołtykiewicz // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 11, s. 495–500. — Bibliogr. s. 499–500

 • słowa kluczowe: plastometryczna próba skręcania, odkształcanie sekwencyjne

  keywords: plastometric torsion test, sequent strain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania plastometryczne półwyrobów ze stali 100Cr6Study of plastometric tests of blanks of 100Cr6 steel / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 10, s. 525–529. — Bibliogr. s. 529

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, odkształcalność graniczna, stale łożyskowe

  keywords: flow stress, torsion test, deformation limit, bearing steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania procesu prostowania dwuteowników z wykorzystaniem modelowania numerycznegoInvestigations of the straightening process of H-beams using numerical modeling / Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Mirosław Michałowski, Ksenia PŁATEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 10, s. 459–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Abstr.. — Walcownictwo 2017 : VII Konferencja Naukowa : innowacje i postęp

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, naprężenia własne, prostowanie, dwuteowniki

  keywords: residual stresses, numerical simulation, straightening process, H-beams

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.8

7
 • Badania procesu prostowania dwuteowników z wykorzystaniem modelowania numerycznegoInvestigations of the straightening process of H-beams using numerical modeling / Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Mirosław Michałowski // W: Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — ISBN: 978-83-63663-99-5. — S. 73–74

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, naprężenia własne, prostowanie, dwuteowniki

  keywords: residual stresses, numerical simulation, straightening process, H-beams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej $C-Mn-Al-Si$ w zależności od parametrów procesuChanges in characteristics of flow stress of $C-Mn-Al-Si$ multiphase steel in relation to process parameters / Ksenia PŁATEK, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 10, s. 442–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz., Abstr.. — Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, walcowanie na gorąco

  keywords: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.4

9
 • Charakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej $C-Mn-Al-Si$ w zależności od parametrów procesuChanges in characteristics of flow stress of $C-Mn-Al-Si$ multiphase steel in relation to process parameters / Ksenia PŁATEK, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC // W: Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — ISBN: 978-83-63663-99-5. — S. 33–34. — Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, walcowanie na gorąco

  keywords: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Designing of hot rolling and cooling conditions for dual phase and complex phase steel strips / TURCZYN Stanisław, DZIEDZIC Michał, KUŹMIŃSKI Zbigniew // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 44. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7] poz. 3794. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [7], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8, odmienna kolejność nazwisk autorów oraz zakres stron: 182–188

 • keywords: mechanical properties, thermo-mechanical rolling, DP and CP steel, CCT curves, hot workability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Fizyczne modelowanie procesu walcowania blach i taśm na gorąco z zastosowaniem plastometru skrętnegoPhysical simulation of strip and sheet hot rolling process with application of a torsion plastometer / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI, Przemysław Śmiały // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 10, s. 444–449. — Bibliogr. s. 449

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Fizyczne modelowanie procesu walcowania na gorąco w plastometrycznym teście skręcaniaPhysical simulation of hot rolling process in plastometric torsion testing / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Arkadiusz Mańkut // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 10, s. 751–757. — Bibliogr. s. 757

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Material aspects of hot rolling and cooling conditions for strips from martensitic steel / Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUZMINSKI // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2016 vol. 854, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.. — Production and further processing of flat products : selected, peer reviewed papers from the international conference MEFORM 2016 : March 16–18, 2016, Freiberg, Germany

 • keywords: thermo-mechanical rolling, strip rolling, martensitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.854.35

14
 • Material aspects of hot rolling and cooling conditions for strips from Martensitic steel / M. DZIEDZIC, S. TURCZYN, Z. KUŹMIŃSKI // W: MEFORM 2016 : production and further processing of flat products : March 16\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} 2016, Freiberg, Germany : abstracts and presenters / Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Germany : Technische Universität Bergakademie Freiberg], [2016]. — S. 24. — Pełny wykaz autorów publikacji znajduje się w spisie treści

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metal flow during rolling of long products with use of compound grooves / S. TURCZYN, M. DZIEDZIC, Z. KUŹMIŃSKI // W: ICIT & MPT 2014 : 9\textsuperscript{th} International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies : Slovenia, Ljubljana, April 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2014 : conference proceedings / eds. Aleš Hančič, [et al.]. — Celje : TECOS – Slovenian Tool and die Development Center, [2014] + CD. — Na s. tyt. błędnie podano miesiąc odbycia konferencji: October. — ISBN: 978-961-6692-03-8. — S. 337–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • keywords: roll pass design, rolling of sheet pile, FEM simulation, metal flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Multistage compression modelling of hot rolling of steel products / TURCZYN Stanisław, DZIEDZIC Michał, KUŹMIŃSKI Zbigniew // W: Metal 2016 : 25\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-66-6. — S. 40–41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 279–284. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 284, Abstr. — ISBN 978-80-87294-67-3. — Kolejność autorów w wersji elektronicznej: Dziedzic Michał, Turczyn Stanisław, Kuźmiński Zbigniew

 • keywords: thermo-mechanical rolling, hot workability, gleeble simulator, DP and MS steels, RB500W steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowe kalibrowanie walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminiumNew roll pass design of the roughing stands for rolling of the wire rod from the aluminum alloys / Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Ksenia PŁATEK // W: Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — ISBN: 978-83-63663-99-5. — S. 79–80

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, kalibrowanie walców, wykroje kształtujące

  keywords: numerical simulation, roll pass design, rolling processes, forming grooves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowe kalibrowanie walców walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminiumNew roll pass design of the roughing stands for rolling of the wire rod from the aluminum alloys / Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Ksenia PŁATEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 10, s. 454–458. — Bibliogr. s. 458, Streszcz., Abstr.. — Walcownictwo 2017 : VII Konferencja Naukowa : innowacje i postęp

 • słowa kluczowe: kalibrowanie walców, symulacja numeryczna procesu walcowania, wykroje kształtujące

  keywords: roll pass design, numerical simulation of the rolling processes, form grooves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.7

19
 • Nowe kalibrowanie walców walcowni dużej do walcowania grubych prętów kwadratowych o zawężonym polu tolerancji wymiarowychNew roll pass design for heavy-gauge square bars rolling with narrowed dimension tolerances in the heavy mill / Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Michał DZIEDZIC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 10, s. 697–703. — Bibliogr. s. 703

 • słowa kluczowe: walcowanie prętów kwadratowych, kalibrowanie walców, komputerowe modelowanie

  keywords: computer simulation, square bar rolling, roll pass design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowe kalibrowanie walców walcowni dużej z uwzględnieniem stosowania wsadu z COSNew roll pass design of the heavy mill taking into account CC ingots / Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Michał DZIEDZIC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 12, s. 816–820. — Bibliogr. s. 820

 • słowa kluczowe: kalibrowanie walców, komputerowa symulacja walcowania, wykroje skrzynkowe

  keywords: roll pass design, computer simulation of rolling, box grooves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowoczesne linie cięcia i obróbki wykończającej taśm stalowych walcowanych na gorąco i na zimnoModern line for cutting and finishing of hot and cold rolled steel strips / Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Michał DZIEDZIC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 10, s. 661–665. — Bibliogr. s. 10

 • słowa kluczowe: cięcia wzdłużne, cięcia poprzeczne, prostowanie blach, walcowanie wygładzające

  keywords: lengthwise cutting, cutting to length, sheet straightening, skin-pass rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena naprężenia uplastyczniającego stali do wytwarzania prętów żebrowanych w plastometrycznym teście skręcania na gorącoYield stress evaluation of steel for ribbed bars in hot plastometric torsion test / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 657–662. — Bibliogr. s. 662. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55968

 • słowa kluczowe: walcowanie, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, stale na pręty żebrowane

  keywords: yield stress, rolling, plastometric torsion test, steels for ribbed bars

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena naprężenia uplastyczniającego stali do wytwarzania prętów żebrowychEvaluation of yield stress of steel for ribbed bars / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 99–107. — Bibliogr. s. 107, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena naprężenia uplastyczniającego stali konstrukcyjnej i stali na łożyska toczne w plastometrycznym teście sekwencyjnego skręcania na gorącoEvaluation of the yield stress of constructional steel and bearing steel in hot plastometric sequential torsion test / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC, Aleksander Żak // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 12, s. 972–977. — Bibliogr. s. 977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena wartości naprężenia uplastyczniającego stali do walcowania grodzic w plastometrycznym teście skręcania na gorącoEstimation of the yield stress of steel used for sheet pile rolling by hot plastometric torsion test / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 9, s. 691–694. — Bibliogr. s. 694

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: