Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kustra, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8416-4405

ResearcherID: P-2498-2015

Scopus: 36102862200

PBN: 909478

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • Assessing the profitability of an upgrade investment for the copper ore concentration plant of KGHM SAOcena opłacalności inwestycji modernizacyjnej dla Zakładu Wzbogacania Rudy Miedzi KGHM SA / Robert RANOSZ, Arkadiusz KUSTRA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 291–300. — Bibliogr. s. 300, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.291.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Bonus systems in mining industry : current situation and future developmentsSystem pomiarowy w górnictwie : stan obecny i kierunki zmian / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 223–235. — Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mining industry, motivation system, bonus systems

3
 • Bonus systems in mining industry, current situation and future developments / M. SIERPIŃSKA, A. KUSTRA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Comparative analysis of sustainable value distribution for stakeholders in the mining industry / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 29 art. no. 00013, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — XVII\textsuperscript{th} conference of PhD students and young scientists : Szklarska Poręba, May 23–26, 2017. — tekst: https://goo.gl/AG1XCh

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Cost calculation in the mining activity treated as a project – strategic and operational approachKalkulacja kosztów w działalności górniczej traktowanej jako projekt – ujęcie strategiczne i operacyjne / Arkadiusz KUSTRA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 237–249. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2442/kustra.pdf

 • keywords: costs, mining, effectiveness, mining-geological project

6
 • Cost calculation in the mining activity treated as a project – strategic and operational approach / A. KUSTRA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Decyzja o zamknięciu projektu geologiczono-górniczego wspomagana rachunkiem opcji rzeczywistychDecision to close a geological-mining project supported by real option valuation method / Arkadiusz KUSTRA, Cezary Mróz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, decyzja o likwidacji kopalni, opcje rzeczywiste, projekt geologiczno-górniczy

  keywords: reclamation, real options, geological-mining project, decision to close a mine

8
 • Dylematy kierunków wzrostu wartości przedsiębiorstw górniczych: fuzje i przejęcia czy eksploracja?Dilemma of directions of value increasing in mining companies: mergers and acquisitions or exploration? / Arkadiusz KUSTRA, Krzysztof Kubacki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 2, s. 61–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Ekosystem leśny na terenach poeksploatacyjnych jako sukces branży górnictwa węgla brunatnego na przykładzie KWB "Sieniawa”Forest ecosystem in post-mining areas as a success of the lignite mining industry: a case study of the ”Sieniawa” mine / Grzegorz GALINIAK, Arkadiusz KUSTRA, Andrzej Bik, Lech Kołdyka, Agnieszka Szlęzak // W: Forestry in the mountains and industrial regions on the 65\textsuperscript{th} anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : 22–23 September 2014, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. Józef Bieniek. — Kraków : Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2014. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.. — Grzegorz Gliniak, Arkadiusz Kustra - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwOrdinary bonds issue as a source of funding of a company's development / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 vol. 61 nr 1, s. 35–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwieEvolution of CFO functions in the enterprise / Arkadiusz KUSTRA, Maria Sierpińska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 66 Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw, s. 757–766. — Bibliogr. s. 765–766, Streszcz., Abstr.. — Arkadiusz Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, dyrektor finansowy, kompetencje

  keywords: CFO, competence, enterprise management

12
 • Financial liquidity management in energy sector in Poland / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 60

 • keywords: energy, cash flow, financial liquidity

13
 • Financial presentation of liquidation costs in mining-geological project / Arkadiusz KUSTRA // W: Enterprises facing new economic challenges : management – development – restructuring / scientific eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : CUE DEOE, 2010. — ISBN: 978-83-929699-8-3. — S. 241–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Finansowanie korporacji międzynarodowych funkcjonujących w warunkach kryzysu gospodarczegoFinancing of international corporations in conditions of economic crisis / Arkadiusz KUSTRA, Agata Sierpińska-Sawicz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 791–804. — Bibliogr. s 802–803, Streszcz., Summ.. — Arkadiusz Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Future developments of renumeration systems in the coal mining industry / Maria Sierpińska, Arkadiusz KUSTRA // W: Global and regional challenges for the 21\textsuperscript{st} century economies / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, cop. 2009. — ISBN: 978-83-927790-4-9. — S. 227–237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Koszt kapitału własnego spółek górniczych w PolsceThe cost of equity for mining companies in Poland / Robert RANOSZ, Arkadiusz KUSTRA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2013 nr 60 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 277–285. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Kreowanie wartości dla interesariuszy jako efekt strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa[Value creation for stakeholders as a result of sustainable development strategy of an enterprise] / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności : strategie - finanse - kompetencje : praca zbiorowa / pod red. Marka Jabłońskiego. — Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. — ISBN: 978-83-64927-99-7. — S. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, wartość przedsiębiorstw, raportowanie zintegrowane

  keywords: sustainable development, integrated reporting, enterprise value

18
 • Managing net working capital at mining company operating as a multi-facility enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA, Łukasz Siodłak // W: Deep mining challenges : International Mining Forum 2009 : 18–21 February 2009, Kraków / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Piotr Saługa. — London [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2009. — ISBN: 978-0-415-80428-8. — S. 215–223. — Bibliogr. s. 222–223, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Mining project financing in the life cycle / Arkadiusz KUSTRA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Ocena wpływu przedsiębiorstw górniczych dla interesariuszy w strategii zrównoważonego rozwoju[The impact assessment of mining companies for stakeholders in the sustainable development strategy] / Arkadiusz KUSTRA, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2014 [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : Gliwice 26 listopada 2014 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : s. n., [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz.. — A. Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Proces dystrybucji wartości dodanej dla interesariuszy przedsiębiorstw górniczych oparty na przepływach pieniężnych[The distribution measurement of value added to stakeholders of mining companies based on cash flow] / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 60–62. — Bibliogr. s. 61–62

 • słowa kluczowe: wartość dodana, dystrybucja wartości, interesariusze przedsiębiorstw górniczych

22
 • Project finance w finansowaniu projektów górniczo-geologicznych w świetle aktualnych tendencji rynkowychProject financing in mining-geological projects in the light of actual market tendencies / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 1003–1010. — Bibliogr. s. 1010, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rachunek kosztów cyklu życia projektu górniczego identyfikowanego z polem ścianowym w kopalni węgla kamiennegoLife cycle cost account of mining project identified as exploitation wall in coal mine / Arkadiusz KUSTRA, Barbara Ryguła, Zbigniew Maroszek, Łukasz Siodłak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 16, s. 669–683. — Bibliogr. s. 682, Streszcz., Summ.. — Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki = contemporary challenges of theory and practice : [10 międzynarodowa konferencja : 22–24 kwietnia 2009, Międzyzdroje] /red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : USz, 2009. — (Czas na Pieniądz)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Raportowanie danych niefinansowych w świetle aktualnych zmian ustawy o rachunkowościReporting non-financial data in the light of current changes in the accounting act / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Finanse. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 488). — ISBN: 978-83-7695-684-8. — S. 99–113. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: interesariusze, sprawozdanie z działalności, raport zintegrowany, dane niefinansowe

  keywords: stakeholders, integrated report, non-financial data, report on the company's operation

25
 • Raportowanie wskaźników bezpieczeństwa pracy w świetle strategii budowania wartości przedsiębiorstw górniczych : (komunikat)Reporting of labour safety indicators in light of the value building strategy in mining enterprises : (announcement) / Arkadiusz KUSTRA, Eugeniusz Małobęcki // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2011 nr 2, s. 28–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych