Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Krzyżanowski, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909960

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Assessment of chemical character of surface of selected coals : abstract / P. BARAN, A. KRZYŻANOWSKI, M. WÓJCIK, K. ZARĘBSKA // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie struktury porów karbonizatów otrzymanych z węgla kamiennego z KWK Brzeszcze z wykorzystaniem metody porozymetrycznej oraz Skaningowego Mikroskopu ElektronowegoThe study on pore structure of chars derived from coal from Brzeszcze coal mine using porosimetry and SEM methods / Magdalena GAZDA, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Bronisław BUCZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 vol. 59 nr 2, s. 56–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, karbonizacja, porowatość, substancja mineralna, porozymetria, Skaningowy Mikroskop Elektronowy

  keywords: hard coal, porosity, carbonization, mineral matter, porosimetry, Scanning Electron Microstructure

3
 • Changes in the porous structure of acid-activated mixed sorbent (montmorillonite – silica gel) / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Anna Michałowska, Katarzyna ZARĘBSKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 100. — Bibliogr. s. 100. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Characterization of selected properties of areogels synthesized by lyophilization method / A. KRZYŻANOWSKI, A. TOMCZYK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA // W: ISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-83-7784-669-8. — S. 202–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Comparison of the sorption properties of coal in respect of saturated and unsaturated hydrocarbons : abstract / P. BARAN, J. Cygankiewicz, A. KRZYŻANOWSKI, K. ZARĘBSKA // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
8
 • Silica gel modified montmorillonite as catalytic supports in deNOx reaction / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Helmut Papp, Katarzyna ZARĘBSKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 101. — Bibliogr. s. 101. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Sorpcja par wody na próbkach polskich węgli kamiennych[Water vapour sorption on Polish hard coals samples] / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA, Mieczysław ŻYŁA // W: „Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — ISBN: 978-83-60988-12-1. — S. 383. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Sorption of methanol vapours on selected Polish hard coal samples : abstract / P. BARAN, G. JODŁOWSKI, A. KRZYŻANOWSKI, K. ZARĘBSKA // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Sorption of saturated and unsaturated hydrocarbons on selected coal sample from the Pniówek mine / Paweł BARAN, Janusz Cygankiewicz, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39, no. 4, s. 341–349. — Bibliogr. s. 348–349, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.4/geol.2013.39.4.341.pdf

 • keywords: coal, sorption, saturated and unsaturated hydrocarbons

12
 • Sorption properties of naturals and modified clay minerals / Krystyna KREINER, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 94. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • The investigation of influence of replaceable cations stabilization process on properties of received intercalates : [abstract] / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 102. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Warstwowe materiały z grupy hydrotalkituHydrotalcite-like layered materials / D. Ćwięka, A. KRZYŻANOWSKI, K. ZARĘBSKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 499–518. — Bibliogr. s. 516–518, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, XRD, warstwowe wodorotlenki podwójne

  keywords: hydrotalcite, XRD, Layered Double Hydroxides

15
 • Warstwowe materiały z grupy hydrotalkitu[Hydrotalcite-like layered materials] / D. Ćwięka, A. KRZYŻANOWSKI, K. ZARĘBSKA // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Zastosowanie danych sorpcyjnych do określenia potencjału magazynowania $CO_{2}$ dla polskich węgli kamiennychApplication of sorption data to determine the feasibility of $CO_{2}$ sequestration in hard coals in Poland / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Andrzej KRZYŻANOWSKI // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 443–459. — Bibliogr. s. 459, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sorpcja, pojemność magazynowa, ditlenek węgla

  keywords: carbon dioxide, sorption, storage potential

17
 • Zastosowanie danych sorpcyjnych do określenia potencjału magazynowania $CO_{2}$ dla polskich węgli kamiennych[Application of sorption data to determine the feasibility of $CO_{2}$ sequestration in hard coals in Poland] / ZARĘBSKA Katarzyna, BARAN Paweł, KRZYŻANOWSKI Andrzej // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Zastosowanie naturalnych i modyfikowanych minerałów ilastych w procesach katalitycznych : [streszczenie][Natural and modified clay minerals in catalytic processes] / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych