Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Krzyworzeka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwościThermovision analysis of temperature changes in lower extremities after exposing to general low frequency vibrations / Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej UHRYŃSKI // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2009 vol. 15 nr 1, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An application of splines in synchronous analysis of nonstationary machine runWykorzystanie funkcji sklejanych w analizie synchronicznej niestacjonarnego biegu maszyn / Tomasz KORBIEL, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 4, s. 119–124. — Bibliogr. s. 123–124, Summ., Streszcz.. — tekst: http://diagnostyka-1net-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/get-number-pdf/37

 • słowa kluczowe: diagnostyka, wibroakustyka, analiza rzędów

  keywords: diagnostics, vibroacoustics, order analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of wavelet-Fourier analysis into drawing-shaft reinforcement diagnosticsZastosowanie analizy falkowej-Fouriera w diagnostyce zbrojenia szybowego / Wojciech BATKO, Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej MIKULSKI // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 1, s. 127–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/17ZAjP

 • słowa kluczowe: diagnostyka, analiza niestacjonarna, transformata falkowa-Fouriera

  keywords: diagnostics, non-stationary analysis, wavelet-Fourier transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania wpływu drgań ogólnych niskiej częstotliwości na zmiany w termogramch nóg[A research concerning the influence of low frequency general vibration on changes in leg thermograms] / P. KRZYWORZEKA, Z. DAMIJAN, A. UHRYŃSKI // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Demodulation of non-stationary machine vibration using cycle-time scale / P. KRZYWORZEKA, W. CIOCH // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 2, s. 167–177. — Bibliogr. s. 176–177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnozowanie maszyn wirnikowych w zmiennych warunkach pracyDiagnosing of rotating machinery operating under variable conditions / Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ; ISSN 0860-889X. — 2007 R. 48 nr 169 K/1, s. 9–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — XI Krajowa konferencja automatyzacji i eksploatacji systemów sterowania i łączności : [Gdynia, 10–12 października 2007 r.] / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. — Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dobór właściwej falki dla opisu cech dystynktywnych drgań parasejsmicznychThe choice of the proper wavelet function for distinctive features of paraseismic signals description / Jordan MĘŻYK, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 4, s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dokładność przybliżonej analizy drgań maszyn w stanach niestacjonarnychAccuracy of machine vibrations approximated analysis in non-stationary states / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Ernest JAMRO // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 4, s. 203–208. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Evaluation of PLD efficiency: the case of rotating machinery / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // W: X international technical systems degradation conference : Liptovský Mikuláš, 27–30 April 2011 / Warsaw University of Technology. Faculty of Automotive and Construction Machniery Engineering, [etc.]. — Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo s. c., cop. 2011. — ISBN: 978-83-930944-2-4. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hardware abilities of linear decimation procedure in practical applications / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Ernest JAMRO // Journal of Polish CIMAC ; ISSN 1231-3998. — 2007 vol. 2 no. 2, s. 305–312. — Bibliogr. s. 312, Abstr.. — EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE '07 : keeping diesel engines and gas turbines in movement with regard to environmental protection : V international scientific-technical conference : Gdansk – Stockholm – Tumba, Poland – Sweden, 11 – 15 of May 2007 / Gdansk University of Technology. Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology. Department of Ship Power Plants [etc.]. — Warsaw : Polish National Committee of CIMAC, 2007

 • keywords: diagnostics, non-stationary signal, synchronism, decimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hardware abilities of linear decimation procedure in practical applications / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Ernest JAMRO // Journal of Polish CIMAC ; ISSN 1231-3998. — 2007 vol. 2 no. 2, s. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — ISBN10: 83-900666-2-9. — Dod. na okł.: Diagnosis, reliability and safety

 • keywords: diagnostics, non-stationary signal, synchronism, decimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Monitoring of nonstationary states in rotating machinery / Piotr KRZYWORZEKA, Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Ernest JAMRO. — Kraków ; Radom : Akademia Górniczo-Hutnicza ; Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — 116 s.. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji / red. nauk. Adam Mazurkiewicz). — Bibliogr. s. 112-114. — ISBN10:  83-7204-549-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nadpróbkowanie, a metody interpolacji w przetwarzaniu sygnałów niestacjonarnych opartym na procedurach decymacji o zmiennym kroku[Comparison of oversampling and interpolation methods in processing non-stationary signals employing variable decimation ratio procedures] / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Sławomir BIENIASZ // W: Diagnostyka maszyn : XXXVIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 28.02.–04.03.2011 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : PŚ], 2011 + CD. — ISBN: 978-83-930581-1-2. — S. 59. — Toż W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Non-stationary vibrations analyzer – a new approach using sequential time-scale equalization / Piotr KRZYWORZEKA, Ernest JAMRO, Witold CIOCH // W: VI międzynarodowe seminarium Degradacji systemów technicznych : Liptowski Mikulasz, 11–14 kwietnia 2007 = 6\textsuperscript{th} international seminar on Technical system degradation problems / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — ISBN: 978-83-7204-648-2. — S. 117–119. — Bibliogr. s. 119, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • PLD aided demodulation, case of naval turbo enginePLD we wspomaganiu demodukacji drgań silnika okrętowego / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2010 nr 4, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • PLD we wspomaganiu demodulacji drgań maszynPLD aided demodulation of machine vibrations / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 2, s. 199–210. — Bibliogr. s. 209–210, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • PLD we wspomaganiu demodulacji drgań maszyn[PLD aided demodulation of machine vibrations] / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // W: diag'2006 : diagnostyka techniczna urządzeń i systemów : VI krajowa konferencja : Ustroń 17–20 października 2006 r. / Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. — Warszawa : ISE WE WAT, 2006. — S. 103–104. — Pełny tekst W: DIAG'2006 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów : Ustroń, 17–20. 10. 2006 : materiały konferencyjne na prawach rękopisu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : [WAT], 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [11–12], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • PLD we wspomaganiu demodulacji rozruchowych drgań maszynPLD aided demodulation of starting vibrations in rotating machinery / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 3, s. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/jYrfJ3

 • słowa kluczowe: diagnostyka, synchronizm, demodulacja fazy

  keywords: diagnostics, synchronism, phase demodulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • PLD w praktyce – możliwości i ograniczenia[PLD in the practice – the possibilities and limitations] / Piotr KRZYWORZEKA, Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Ernest JAMRO // W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIV ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 05–10.03.2007 r. / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafał Burdzik ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : Drukarnia B&Z s. c.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Streszczenie W: Diagnostyka maszyn : XXXIV ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 05. 03. – 10. 03. 2007 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; oprac. Łukasz Konieczny ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2007. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Profesor Jan, taki jakim go widzę[Professor Jan, the way I see him] / Piotr KRZYWORZEKA // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. 15–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Programowalne urządzenie diagnostyczne stanów niestacjonarnych pracujące w czasie rzeczywistym[Programmable diagnostic device for real-time monitoring of non-stationary states] / Ernest JAMRO, Jan ADAMCZYK, Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // W: Diagnostyka maszyn : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06. 03. – 11. 03. 2006 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — S. 63. — Toż. W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06 – 11 marca 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafał Burdzik ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12, ref. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — Bibliogr. s. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Próba dopasowania funkcji analizującej do sygnału drgań parasejsmicznychAn attempt to match wavelet analytic function to the signal of paraseismic vibration / Jordan MĘŻYK, Piotr KRZYWORZEKA // W: Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 26.02–2.03.2007 / red. mater. Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2007. — ISBN: 9788391974469. — S. 219–230. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Real time PLD aided demodulation, case of naval turbo engine / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // W: TSD international conference : IX International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš 7–10 April 2010 / ed. in chief Jędrzej Mączak ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automative and Construction Machinery Engineering [etc.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. 2010. — ISBN: 978-83-911726-8-1. — S. 77–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sprzętowa implementacja procedury liniowej decymacji PLD[Hardware implementation of the linear decimation LDP] / Jan ADAMCZYK, Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Ernest JAMRO // W: Diagnostyka maszyn : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06. 03. – 11. 03. 2006 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — S. 33. — Toż. W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06 – 11 marca 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafał Burdzik ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1, ref. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stacjonarność skuteczna - czy użyteczna?[Stationary effective or useful] / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // W: WibroTech 2017 : XIX konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; XIV ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa - Pruszków, 19–20 maja 2017 r. / Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-946170-1-1. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: