Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Krzysztoń, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Analiza emisji akustycznej zarejestrowanej podczas ściskania próbek piaskowca i węglaAnalysis of the acoustic emission registered during compression of sandstone and coal samples / Jerzy Gawryś, Danuta KRZYSZTOŃ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 1, s. 9–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-01/GG_2007_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa, sztywna maszyna wytrzymalościowa, komora wysokociśnieniowa, aktywność akustyczna, widmo amplitudowe

  keywords: stress-strain characteristics, stiff testing machine, high pressure chamber, acoustic activity, amplitude spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Frictional resistance in the post-critical failure of rock samples caused by triaxial compressionOpór tarcia w pokrytycznym niszczeniu próbek skalnych wywołanym trójosiowym ściskaniem / Danuta KRZYSZTOŃ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 387–408. — Bibliogr. s. 407–408. — 2nd national conference on Rock mechanics : Gliwice, Poland : November 30, 2006. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/504/513

 • słowa kluczowe: stabilny poślizg, poślizg przerywany, opór tarcia, kruche pękanie, ciśnienie okólne, ciągliwe płynięcie

  keywords: brittle fracture, stick-slip, stable sliding, frictional resistance, ductile flow, confining pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Krytyczne i pokrytyczne własności próbek skalnych badanych w konwencjonalnym trójosiowym ściskaniu w sztywnej maszynie wytrzymałościowej[Critical and post-critical properties of rock samples tested in the conventional triaxial compression in a stiff testing machine] / Danuta KRZYSZTOŃ, Urszula Sanetra, Danuta Szedel // Seria: Konferencje. — 1998 no. 26, s. 69–80. — Bibliogr. s. 80. — Tąpania'98 : V konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych : Ustroń, 18–20 listopada 1998

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Określenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowejDetermining the rock susceptibility to bumps on the basis of investigation of rock samples from Peru mines in a stiff testing machine / Danuta KRZYSZTOŃ, Ryszard WOSZ, Jerzy CIEŚLIK, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 4, s. 23–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.. — tekst: http://goo.gl/kgBgv7

 • słowa kluczowe: energie właściwe w poszczególnych zakresach niszczenia próbki, wskaźniki skłonności skał do tąpań, przedkrytyczne i pokrytyczne własności skał

  keywords: pre-critical and post-critical properties of rocks, specific energies in particular ranges of sample failure, indexes of rock susceptibility to bumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu: