Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Mendrok, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 16638318300

PBN: 900930

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Ambient temperature effect elimination using local modal filters / Ziemowit DWORAKOWSKI, Krzysztof MENDROK // W: 6WCSCM [Dokument elektroniczny] : Sixth World Conference on Structural Control and Monitoring : proceedings of the 6th edition of the World conference of the International Association for Structural Control and Monitoring (IACSM) : Barcelona, Spain, 15–17 July 2014 / eds. J. Rodellar, A. Güemes, F. Pozo. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-84-942844-6-5. — S. 1946–1953. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1953, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • An application of operational deflection shapes and spatial filtration for damage detection / Krzysztof MENDROK, Jeremi WÓJCICKI, Tadeusz UHL // Smart Structures and Systems ; ISSN 1738-1584. — 2015 vol. 16 no. 6, s. 1049–1068. — Bibliogr. s. 1067–1068, Abstr.

 • keywords: damage detection, modal filter, spatial filter, operational deflection shapes

3
4
 • Application of adaptive modal filter to damage detection / Krzysztof MENDROK // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków ; Radom : Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Reserch Institute, 2009. — Na s. red. błędny ISBN. — Zawiera materiały 13/th School of Modal Analysis. — ISBN: 978-83-7204-832-5. — S. 101–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Application of FBG sensors for modal analysis of overhead wires / Piotr KUROWSKI, Krzysztof MENDROK // W: Diagnostyka maszyn : XLIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 29.02–4.03.2016 r. : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [Politechnika Śląska], 2016. — ISBN: 978-83-930581-6-7. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Application of inverse dynamics problem to estimation of rail roughnessZastosowanie zagadnienia odwrotnego do estymacji nierówności toru / Krzysztof MENDROK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr  6 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8. — Transcomp – international conference : computer systems aided science, industry and transport [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia referatów W: Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2009 : 13th international conference : Zakopane, 30.XI–3.XII.2009, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engeenering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-857-8. — S. 170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Application of inverse linear and nonlinear models in the identification of rail track irregularities / Piotr Czop, Krzysztof MENDROK // Machine Dynamics Research ; ISSN 2080-9948. — Tytuł poprz.: Machine Dynamics Problems ; ISSN: 0239-7730. — 2010 vol. 34 no. 3, s. 46–61. — Bibliogr. s. 59–61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Application of modal filtering for damage detection / Krzysztof MENDROK, Tadeusz UHL, Wojciech MAJ // W: CM 2011 / MFPT 2011 : the eight international conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies : 20–22 June 2011, Cardiff, UK : abstracts of papers. — Northampton : The British Institute of Non-Destructive Testing, cop. 2011. — Opis na podstawie okł.. — S. 47. — Pełny tekst W: The eight international conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies [Dokument elektroniczny] : 20–22 June 2011, Cardiff, Wales. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM - Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Application of operational modal analysis to road viaduct integrity assessment / K. MENDROK, T. UHL // W: EVACES'09 : proceedings of the international conference on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures : 14–16 October 2009, Wrocław, Poland / eds. Jan Bień. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne], [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7125-184-9. — S. 249–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Application of SHM system based on modal filtration to the truss structure / K. MENDROK, T. UHL, W. MAJ // W: Research and applications in structural engineering, mechanics and computation : proceedings of the fifth international conference on Structural engineering, mechanics and computation : Cape Town, South Africa, 2–4 September 2013 / ed. Alphose Zingoni. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2013 + CD. — ISBN: 978-1-138-00061-2 ; e-ISBN: 978-1-315-85078-8. — S. 813–814. — Bibliogr. s. 814, Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 2263–2267. — Bibliogr. s. 2267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Application of the modal filtration to the damage detection in truss structureZastosowanie filtracji modalnej do wykrywania uszkodzeń dźwigara konstrukcji dachowej / Krzysztof MENDROK, Wojciech MAJ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2012 nr 4, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Application of vision measurements for modal analysis of wires for the purpose of overhead transmission lines monitoring / Krzysztof MENDROK, Ziemowit DWORAKOWSKI, Krzysztof HOLAK, Piotr KOHUT // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 842 art. no. 012011, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — DAMAS 2017 : 12th international conference on damage assessment of structures : Kitakyushu, Japan, 10–12 July 2017. — tekst: https://goo.gl/4AjeAF

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Assessment of uncertainty of experimentally obtained modal parameters / K. MENDROK, Ł. PIECZONKA, T. UHL // W: ISMA 2008 [Dokument elektroniczny] : proceedings of ISMA 2008 : international conference on Noise and vibration engineering : Leuven, September 15 to 17, 2008 / eds. Sas P., Bergen B. ; Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Haverlee, Belgium : Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde, [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-7380-286-5. — S. 3899–3910. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3910, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Comparison of selected algorithms for force identification in time domain / J. Deręgowski, K. MENDROK // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Comparison of selected algorithms for force identification in time domainPorównanie wybranych algorytmów identyfikacji wymuszeń działających w dziedzinie czasu / Jan Deręgowski, Krzysztof MENDROK // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2012 nr 3, s. 27–34. — Bibliogr. s. 33–34, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Damage detection based on mode shapes and wavelet analysis / Aleksandra Ziaja, Krzysztof MENDROK // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków : Department of Robotics and Mechatronics, University of Science and Technology AGH, cop. 2011. — Monografia jest wynikiem 15\textsuperscript{th} School on Modal Analysis. — ISBN: 978-83-7789-074-5. — S. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Damage detection with use of adaptive modal filterWykrywania uszkodzeń z zastosowaniem adaptacyjnego filtru modalnego / Krzysztof MENDROK // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2009 nr 3, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Damage localization and monitoring of load changes in truss structuresLokalizacja uszkodzeń i monitorowanie zmian obciążenia w strukturach kratownicowych / Krzysztof MENDROK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2014 vol. 33 no. 1, s. 10–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2014.33.1/mech.2014.33.1.10.pdf

 • słowa kluczowe: wykrywanie uszkodzeń, lokalizacja uszkodzeń, konstrukcje kratownicowe, filtr modalny

  keywords: damage detection, modal filter, truss structures, damage localization

22
23
 • Damage location with use of modal filtering – experimental verification / Krzysztof MENDROK // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-927690-0-2. — S. 126. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie pt.: Lokalizacja uszkodzenia z zastosowaniem filtracji modalnej – weryfikacja eksperymentalna. — S. 85–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Experimental verification of the damage localization procedure based on modal filtering / Krzysztof MENDROK, Tadeusz UHL // Structural Health Monitoring ; ISSN 1475-9217. — 2011 vol. 10 no. 2, s. 157–171. — Bibliogr. s. 171, Abstr.

 • keywords: modal filtration, health monitoring, damage localization

25
 • Force identification with use of spatial filter based on ODSIdentyfikacja siły z zastosowaniem filtru przestrzennego opartego na ODS / Krzysztof MENDROK // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2015 vol. 16 no. 1, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: identyfikacja sił, eksploatacyjne formy drgań, filtr modalny, filtr przestrzenny

  keywords: modal filter, force identification, spatial filter, operational deflection shapes