Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksander Kryshtal, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6528-8821

ResearcherID: brak

Scopus: 66024065553
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itremThe study of the structure of the grain boundaries of the $Cr_2O_3$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 R. 60 nr 11, s. 387. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

2
 • Characterization of the glass-coated CoSb3 thermoelectric material by electron microscopy / Kinga ZAWADZKA, Oleksandr KRYSHTAL, Marek NOCUŃ, Elżbieta GODLEWSKA, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EMC 2016 : European Microscopy Congress 2016. Vol. 2[.2], Materials science / ed. by Odile Stéphan, Martin Hytch, Thierry Epicier. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH, 2016. — ISBN: 978-3-527-34299-0. — S. 926–927. — Błąd w zapisie nazwiska: O. Krysthal

 • keywords: thermoelectrics, CoSb3, glass coating

3
 • Combinatorial study of gradient Ag-Al thin films: microstructure, phase formation, mechanical and electrical properties / Fang Mao, Mamoun Taher, Oleksandr KRYSHTAL, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Mikael Ottosson, Anna M. Andersson, Urban Wiklund, Ulf Jansson // ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2016 vol. 8 iss. 44, s. 30635–30643. — Bibliogr. s. 30642–30643, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17

 • keywords: electrical contact, Ag-Al alloy, combinatorial approach, low friction, adhesive wear, hexagonal phase

4
5
6
 • Glass coating/$CoSb_{3}$ interface: characterization by transmission electron microscopy / K. ZAWADZKA, E. GODLEWSKA, O. KRYSHTAL, M. NOCUŃ, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, M. Chmielewski, R. Zybała // W: ECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 173. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Interfacial kinetics in nanosized Au/Ge films: an \emph {in situ} TEM study / Aleksandr P. KRYSHTAL, Alexey A. Minenkov, Paulo J. Ferreira // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2017 vol. 409, s. 343–349. — Bibliogr. s. 349, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-08. — A. P. Kryshtal – dod. afiliacja: Karazin Kharkiv National University. — tekst: https://goo.gl/O0Pb12

 • keywords: solid/liquid interface, metal-induced crystallization, liquid film migration, fcc germanium, in situ transmission electron microscopy (TEM)

8
 • Melting process and the size dependence of the eutectic temperature of Ag-Ge films / O. KRYSHTAL, A. Minenkov, S. Bogatyrenko, A. GRUSZCZYŃSKI // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Microstructure and phase composition of the Ag-Al film wear track: through-thickness characterization by advanced electron microscopy / O. KRYSHTAL, A. KRUK, F. Mao, U. Jansson, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • On the mechanism of metal-induced crystallization: an in situ TEM study of nanosized Au/Ge films : [abstract] / Aleksandr KRYSHTAL, Alexey Minenkov, Paulo Ferreira // W: EMC 2016 : European Microscopy Congress 2016. Vol. 2[.1], Materials science / ed. by Odile Stéphan, Martin Hytch, Thierry Epicier. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH, 2016. — ISBN: 978-3-527-34299-0. — S. 7–8. — O. Kryshtal - dod. afiliacja: Karazin Kharkiv National University, Ukraine

 • keywords: eutetic melting, de-wetting, fcc GE, in situ TEM

11
 • Synteza anizotropowych nanostruktur metalicznych na powierzchniach kryształów półprzewodnikowych typu AIIIBV : [abstrakt][Synthesis of anisotropic metallic nanostructures on AIIIBV semiconductor crystals surfaces : abstract] / A. Janas, B. R. Jany, K. Szajna, O. KRYSHTAL, G. CEMPURA, A. KRUK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, F. Krok // W: NanoMat 2017 : doktoranckie sympozjum nanotechnologii : Łódź, 19–20 czerwca 2017 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2017]. — ISBN: 978-83-7283-841-4. — S. 67. — O. Kryshtal, G. Cempura, A. Kruk, A. Czyrska-Filemonowicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Synteza anizotropowych nanostruktur metalicznych na powierzchniach kryształów półprzewodnikowych typu AIIIBV[Synthesis of anisotropic metallic nanostructures on AIIIBV semiconductor crystals surfaces] / A. Janas, B. R. Jany, K. Szajna, O. KRYSHTAL, G. CEMPURA, A. KRUK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, F. Krok // W: VIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — ISBN: 978-83-8088-712-1. — S. 42. — O. Kryshtal, G. Cempura, A. Kruk, A. Czyrska-Filemonowicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • TEM basics / Oleksandr KRYSHTAL // W: The 5\textsuperscript{th} Stanisław Gorczyca European school on Electron microscopy and electron tomography : Kraków, 5-8.07.2016 : proceedings / ed. by G. Cempura, A. Gruszczyński, A. Czyrska-Filemonowicz ; AGH University of Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-81-0. — S. 9–23. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wzrost krystalicznych przewodzących nanodrutów na powierzchni ${SrTiO_3}$[Growth of crystalline conductive nanowires on ${SrTiO_3}$ surface] / Dominik Wrana, [et al.], O. KRYSHTAL, G. CEMPURA, A. KRUK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, [et al.] // W: VIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — ISBN: 978-83-8088-712-1. — S. 111. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych