Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kosowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Kompozyty polimerowe modyfikowane nanorurkami węglowymiPolymeric composites modified by carbon nanotubes / Karolina KOSOWSKA, Elżbieta DŁUGOŃ, Tomasz LIS, Marta BŁAŻEWICZ // W: Diagnostyka materiałów polimerowych : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [Folgaria, Italia] 22–27 styczeń 2017 : program konferencji. — [Gliwice : s. n.], [2017]. — S. 30–31. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ dodatku tlenku grafenu na właściwości hydrożeli do zastosowań biomedycznych[Effect of graphene oxide on the properties of chitosan-based hydrogel for biomedical application] / Karolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Joanna Jagiełło, Ludwika Lipińska, Jan CHŁOPEK // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ tlenku grafenu i jego modyfikacji na właściwości hydrożeli do zastosowań biomedycznych : [abstrakt][Properties of hydrogels with graphene oxide and its modification : abstract] / Karolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Joanna Jagiełło, Ludwika Lipińska, Jan CHŁOPEK // W: NanoMat 2017 : doktoranckie sympozjum nanotechnologii : Łódź, 19–20 czerwca 2017 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2017]. — ISBN: 978-83-7283-841-4. — S. 74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • „Zielona” synteza redukowanego tlenku grafenu i nanokompozytów na bazie chitozanu[”Green” synthesis of reduced graphene oxide and chitosan-based nanocomposites] / Karolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK // W: BioOrg [Dokument elektroniczny] : II ogólnopolskie sympozjum chemii bioorganicznej, organicznej i biomateriałów : 02.12.2017, Poznań : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2017. — e-ISBN: 978-83-916087-5-3. — S. 132–133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bioorg.put.poznan.pl/wp-content/uploads/Ksi%C4%85%C5%BCka-BioOrg-2017-2-XII.pdf [2017-12-09]. — Bibliogr. s. 133, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: