Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Korbel, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6678-2514

ResearcherID: S-8448-2017

Scopus: 55487050000

PBN: 900893

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Accounting for the effect of riveting process in fatigue life predictions for lap joints / Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Jaap Schijve, Adam KORBEL // W: ICAF 2013 : 33\textsuperscript{rd} conference : June 3–4, 2013 ; 27\textsuperscript{th} symposium : June 5–7, 2013 : Jerusalem, Israel : program & abstracts / ICAF International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity. — [Israel : s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 81–83. — Bibliogr. s. 83. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wtórnego zginania w mimośrodowych połączeniach nitowychAnalysis of secondary bending for riveted joints with eccentricities / Małgorzata SKORUPA, Adam KORBEL, Tomasz MACHNIEWICZ // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2009 vol. 58 nr 2, s. 137–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An experimental investigation of the fatigue performance of riveted lap joints / M. SKORUPA, A. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. KORBEL // W: ICAF 2009, Bridging the gap between theory and operational practice : proceedings of the 25th symposium of the International Committee on Aeronautical Fatigue, Rotterdam, the Netherland, 27–29 May 2009 / ed. M. J. Bos. — Dordrecht [etc.] : Springer Science+Business Media, B. V., cop. 2009. — ISBN: 978-90-481-2745-0. — S. 449–473. — Bibliogr. s. 472–473, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An experimental investigation on crack initiation and growth in aircraft fuselage riveted lap joints / Andrzej SKORUPA, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Adam KORBEL // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2012 vol. 726, s. 211–217. — Bibliogr. s. 217, Abstr.. — Fatigue failure and fracture mechanics : selected, peer reviewed papers from the conference on XXIV symposium on fatigue failure and fracture mechanics, May 22–25, 2012, Bydgoszcz-Pieczyska, Poland / ed. Dariusz Skibicki. — Durnten-Zurich : Trans Tech Publications LTD, cop. 2012. — ISBN 13:978-3-03785-487-7. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.726.211.pdf

 • keywords: fatigue life, riveted joints, fatigue tests, squeeze force, thickness effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.726.211

5
 • An experimental investigation on crack paths and fatigue behaviour of riveted lap joints in aircraft fuselage : [abstract] / A. SKORUPA, M. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. KORBEL // W: CP 2012 : the 4th international conference on Crack paths : Gaeta (Italy), 19–21 September, 2012 / University of Cassino [etc.]. — [Italy : s. n.], [2012]. — S. 130. — Pełny tekst W: Proceedings of the 4th international conference on Crack path (CP 2012) [Dokument elektroniczny] : Gaeta, 19th–21th September 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 951–958. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 958, Abstr. — ISBN 978889594041. — (Crack path meetings ; ISSN 2281-1060)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Badania wpływu czynników związanych z procesem nitowania na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie[Study of the impact of riveting process parameters on the fatigue properties of riveted joints used in aircraft structures] / Adam KORBEL, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA // W: XVI krajowa konferencja Mechaniki pękania : Warszawa-Pułtusk, 12–15 września 2017 : książka abstraktów / oprac. red. Lucjan Śnieżek, Krzysztof Grzelak ; Wojskowa Akademia Techniczna. — [Warszawa] : Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. — ISBN: 978-83-7938-149-4. — S. 34–35. — Bibliogr. s. 35. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania wpływu tarcia na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie : [abstrakt][Investigation of the friction effect on the fatigue properties of riveted joints used in aircraft structures : abstract] / Tomasz MACHNIEWICZ, Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL // W: Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI sympozjum : [Bydgoszcz–Fojutowo, maj 2016] / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania współczynników działania karbu połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie[Investigation of the fatigue notch factors in riveted lap joints used in aircraft structures] / Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL // W: Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXV sympozjum / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014. — S. 140–141. — Bibliogr. s. 141. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 389–396. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 396

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Doświadczalna i teoretyczna analiza wtórnego zginania w zakładkowych połączeniach nitowych blach ze stopniowaną grubością[Experimental and theoretical investigation on secondary bending in riveted lap joint of staggered thickness plates] / Małgorzata SKORUPA, Adam KORBEL, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2011 nr 7–8, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Eksperymentalna i numeryczna analiza procesu instalacji nituExperimental and numerical analysis of a rivet installation process / Adam KORBEL, Elżbieta Szymczyk, Andrzej SKORUPA // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2013 vol. 62 nr 2, s. 181–200. — Bibliogr. s. 199–200, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: MES, połączenia nitowe, nity lotnicze, siła zakuwania nitu, ekspansja otworu nitowego, naprężenia resztkowe

  keywords: residual stresses, FEM, riveted joints, squeeze force, hole expansion, aircraft rivets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Eksperymentalne badania inicjacji i rozwoju pęknięć zmęczeniowych w zakładkowych połączeniach nitowych konstrukcji lotniczych[An experimental study of crack initiation and fatique crack growth in riveted lap joints used in aircraft structure] / Andrzej SKORUPA, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Adam KORBEL // W: Zmęczenie i mechanika pękania [Dokument elektroniczny] : materiały XXIV sympozjum : Bydgoszcz-Pieczyska, maj 2012 / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bydgoszcz] : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 479–487. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 487. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Eksperymentalne badania własności zmęczeniowych zakładkowych połączeń nitowych stosowanych w lotnictwieAn experimental investigation on the fatigue performance of the aircraft riveted lap joints / Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 12, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
19
20
21
 • Koncepcja prognozowania trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie : [abstrakt][Fatigue life predictions of riveted joints used in aircraft structures : abstract] / Adam KORBEL, Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // W: Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI sympozjum : [Bydgoszcz–Fojutowo, maj 2016] / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016. — S. 44–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Measurements of rivet flexibility and load transfer in a lap joint / Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL, Jaap Schijve // W: Fracture of materials and structures from micro and macro scale [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} European conference on Fracture : August 30–September 03, 2010, Dresden, Germany : book of abstracts / eds. D. Kingbeil, M. Vormwald, K. G. Eulitz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Berlin : Deutscher Verband für Materialforschung und prüfunge e. V., cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-3-00-031802-3. — S 94. — ełny tekst W: Fracture of materials and structures from micro and macro scale [Dokument elektroniczny] : 18th European conference on Fracture : August 30–September 03, 2010, Dresden, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Berlin : Deutscher Verband für Materialforschung und prüfunge e. V., cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelling the secondary bending in riveted joints with eccentricitiesModelowanie wtórnego zginania w nitowych połączeniach z mimośrodem / Małgorzata SKORUPA, Adam KORBEL // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2008 vol. 55 no. 4, s. 369–387. — Bibliogr. s. 386, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Observations on fatigue crack growth and fatigue life of riveted lap jointsBadania rozwoju pęknięć i trwałości zmęczeniowej w zakładkowych połączeniach nitowych / Andrzej SKORUPA, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Adam KORBEL // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2012 vol. 31 no. 3, s. 108–114. — Bibliogr. s. 114, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2012.31.3/mech.2012.31.3.108.pdf

 • słowa kluczowe: połączenia nitowe, trwałość zmęczeniowa, inicjacja pęknięć, rozwój pęknięć zmęczeniowych

  keywords: fatigue crack growth, fatigue life, riveted joints, crack initiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2012.31.3.108