Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Kokosza, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901323

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Analiza naprężeń w warstwie wierzchniej odlewów staliwnych[Stress analysis in the surface layer of steel castings] / Adam KOKOSZA, Jerzy PACYNA // W: Odlewnictwo : technologia – praktyka – ekologia : 25–27 marca 2015, Karpacz / Instytut Odlewnictwa. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 11. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: odlew staliwny, analiza naprężeń, efekt Barkhausena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza naprężeń w warstwie wierzchniej odlewów staliwnychStress analysis in the surface layer of steel castings / Adam KOKOSZA, Jerzy PACYNA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 1, s. 17–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: warstwa wierzchnia, staliwo stopowe, stan naprężeń, metoda szumów Barkhausena, odprężanie

  keywords: surface layer, stress state, Barkhausen noise method, stress relief annealing, cast alloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2016.03

3
 • Effect of austenitising temperature on the kinetics of phase transformations in low carbon TRIP steel / A. KOKOSZA, J. PACYNA // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] BO3

 • keywords: TRIP steels, critical temperatures, CCT diagrams, phase transformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of retained austenite on the fracture toughness of tempered tool steel / A. KOKOSZA, J. PACYNA // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2008 vol. 31 iss. 2, s. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-06-01. — Abstact W: AMME'2008 : the sixteenth international scientific conference on “Achievements in Mechanical and Materials Engineering” : 22nd–25th June, 2008, Gliwice–Ryn, Poland : programme and proceedings / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : International OCSCO World Press, 2008 + CD-ROM. — ISBN 83-89728-47-8. — S. 80, 1.230. — tekst: http://www-1archivesmse-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/vol31_2/3125.pdf

 • keywords: retained austenite, tool materials, fracture toughness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Evaluation of 13MnSi6-5 TRIP steel properties by the impact tensile test : [poster abstracts] / A. KOKOSZA, D. Krzepkowski, W. Wajda, W. Skuza // W: Engineering, computer science and education, 2014 : 8\textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 9

 • keywords: mechanical properties, heat treatment, TRIP steel, impact tensile test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Evaluation of the retained austenite mechanical stability in the medium-carbon TRIP steel / A. KOKOSZA // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2012 vol. 55 iss. 2, s. 323–330. — Bibliogr. s. 329–330, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Formation of low carbon trip steel microstructure during annealing in the critical temperature range : [abstract] / KOKOSZA Adam // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 44

 • keywords: TRIP steels, retained austenite, critical temperatures, heat treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Formation of medium carbon TRIP steel microstructure during annealing in the critical temperature range / Adam KOKOSZA, Jerzy PACYNA // W: ISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], 2P1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Formation of medium carbon TRIP steel microstructure during annealing in the intercritical temperature rangeKształtowanie mikrostruktury średniowęglowej stali typu TRIP podczas wyżarzania w zakresie temperatur krytycznych / A. KOKOSZA, J. PACYNA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1017–1022. — Bibliogr. s. 1021–1022

 • keywords: TRIP steels, retained austenite, critical temperatures, phase transformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0170

10
11
 • Influence of intercritical annealing parameters on the kinetics of austenite formation in 41MnSi6-5 trip / KOKOSZA Adam // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 125. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 701–707. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 707, Abstr. — Tyt. w wersji elektronicznej: Influence of intercritical annealing parameters on the kinetics of the austenite formation in 41MnSi6-5 trip steel

 • keywords: TRIP steels, critical temperatures, phase transformation, IHT diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Irreversible temper embrittlement / J. PACYNA, A. KOKOSZA, R. DZIURKA // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2013 vol. 62 iss. 2, s. 67–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • keywords: phase transformations, temper embrittlement, fracture mechanics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali Mn-Si chłodzonych z zakresu temperatur krytycznychThe kinetics of phase transformations of undercooled austenite of C-Mn-Si alloys, during cooling from critical temperature range / Jerzy PACYNA, Adam KOKOSZA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 5, s. 386–391. — Bibliogr. s. 391, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu stali 13MnSi6-5 typu TRIP chłodzonej z zakresu temperatur krytycznych[Kinetics of overcooled austenite transformations in 13MnSi6-5 TRIP steel during cooling from intercritical range] / Adam KOKOSZA, Jerzy PACYNA, Rafał DZIURKA // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 82. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu stali 13MnSi6-5 typu TRIP chłodzonej z zakresu temperatur krytycznychKinetics of overcooled austenite transformations in 13MnSi6-5 TRIP steel during cooling from intercritical range / Adam KOKOSZA, Jerzy PACYNA, Rafał DZIURKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2015 R. 36 nr 5, s. 324–328. — Bibliogr. s. 328

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, temperatury krytyczne, wykresy CTPc, stale typu TRIP

  keywords: TRIP steels, critical temperatures, CCT diagrams, phase transformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2015.5.26

17
 • Kształtowanie mikrostruktury niskowęglowej stali typu TRIP podczas wyżarzania w zakresie temperatur krytycznychFormation of low carbon TRIP steel microstructure during annealing in critical temperature range / Adam KOKOSZA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 1, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, stale TRIP, temperatury krytyczne, austenit szczątkowy

  keywords: TRIP steels, retained austenite, critical temperatures, heat treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Measurement of residual stresses in hot-rolled steel sheets for laser cuttingPomiar naprężeń własnych w stalowych blachach gorącowalcowanych przeznaczonych do ciecia laserowego / Wojciech Szymański, Marzena Lech-Grega, Maciej Gawlik, Adam KOKOSZA, Adam Chochorowski // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 1, s. 251–257. — Bibliogr. s. 256, Abstr., Streszcz.

 • keywords: laser cutting, residual stress measurement, hot-rolled steel sheets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mechanical stability of retained austenite in unalloyed structural steels of various carbon contentStabilność mechaniczna austenitu szczątkowego w niestopowych stalach konstrukcyjnych o różnym stężeniu węgla / A. KOKOSZA, J. PACYNA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 4, s. 1001–1006. — Bibliogr. s. 1006

 • keywords: retained austenite, structural steel, stresses, mechanical stability, destabilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-010-0002-8

20
 • Microstructure and mechanical properties of structural steel after dynamic cold working deformationWpływ dynamicznego odkształcenia plastycznego na zimno na mikrostrukturę i własności stali konstrukcyjnej / J. PACYNA, R. DĄBROWSKI, E. ROŻNIATA, A. KOKOSZA, R. DZIURKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1699–1703. — Bibliogr. s. 1702–1703

 • keywords: mechanical properties, microstructure, structural steel, cold working

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0287

21
 • Microstructure and properties of $41MnSi6-5$ TRIP steel after annealing in pearlite to austenite transformation $(Ac_{s1}-Ac_{1f}$ temperature range / Adam KOKOSZA, Emilia Skołek // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mikrostruktura i własności stali do zbrojenia betonu wykonanych w technologii TEMPCOREMicrostructure and properties of steel for concrete reinforcement made according to TEMPCORE technology / Łukasz Baran, Piotr BAŁA, Bogdan PAWŁOWSKI, Adam KOKOSZA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 17, s. 53–58. — Bibliogr. s. 58. — Publikacje laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mikrostruktura i właściwości staliwa stopowego G200CrNiMo4-3-3[The microstructure and properties of cast steel G200CrNiMo4-3-3] / Edyta ROŻNIATA, Robert DĄBROWSKI, Adam KOKOSZA, Rafał DZIURKA, Jerzy PACYNA // W: Odlewnictwo : technologia – praktyka – ekologia : 25–27 marca 2015, Karpacz / Instytut Odlewnictwa. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 13. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości mechaniczne, walce hutnicze, staliwo stopowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mikrostruktura i właściwości staliwa stopowego G200CrNiMo4-3-3The microstructure and properties of cast alloyed G200CrNiMo4-3-3 steel / Edyta ROŻNIATA, Robert DĄBROWSKI, Adam KOKOSZA, Rafał DZIURKA, Jerzy PACYNA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2015 vol. 55 no. 4, s. 41–49. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości mechaniczne, obróbka cieplna, staliwo

  keywords: mechanical properties, microstructure, heat treatment, cast steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2015.21

25
 • Nowa technologia obróbki cieplnej narzędzi ze stali X153CrMoV12New heat treatment technology of tools made of X153CrMoV12 steel / Angelika Lizak, Jerzy PACYNA, Adam KOKOSZA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 161–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: