Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Identyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskiego przewoźnika kolejowegoIdentification and measurement of affective and normative commitmentin the context of work environment quality based on the example of a passenger rail carrier / Beata KLAJA-GAWEŁ // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-22-1. — S. 89–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: środowisko pracy, zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie normatywne, pasażerski przewoźnik kolejowy

  keywords: work environment, affective commitment, organizational commitment, normative commitment, passenger rail carrier

2
 • Niska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysieA low efficiency of work as a consequence of employees' dissatisfaction with hr policy – case study of organization in crisis / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2016 nr 3, s. 110–121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 120–121, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf

 • słowa kluczowe: efektywność pracy, satysfakcja z pracy, strategia personalna, praktyki personalne, kryzys w organizacji, polityka personalna

  keywords: work efficiency, personal practices, job satisfaction, crisis in the organization, personnel strategy, personnel policy

3
 • Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowejHRM practices and the level of organizational commitment, based on the example of railway industry enterprise / Beata KLAJA-GAWEŁ // W: Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — ISBN: 978-83-64927-63-8. — S. 227–237. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie użytkowe (trwania), praktyki personalne

  keywords: HRM practices, affective commitment, organizational commitment, continuance commitment

4
 • Przyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznychA friendly work environment as a pillar of the Employee Relationship Management (ERM) strategy in the railway company - empirical research findings / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2017 nr 1, s. 77–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2017_1.pdf [2017-07-13]. — Bibliogr. s. 86, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: organizacja, transport kolejowy, work environment, Koncepcja Zarządzania Relacjami z Pracownikami (ZRzP)

  keywords: work environment, organization, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)

5
 • System wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnychRewarding system in the railway company in the light of own research / Beata KLAJA-GAWEŁ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2017 t. 18 z. 3 cz. 2: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania, s. 217–228. — Tryb dostępu: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-3-2.pdf [2017-06-21]. — Bibliogr. s. 227–228, Abstr.

 • keywords: rewarding employees, rewarding system, Railway Transport Company employee satisfaction from rewards

6
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowyThe employee relationship management and the level of organizational trust (institutional trust), based on the research in the organization representing the railway transport / Beata KLAJA-GAWEŁ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2016 t. 17 z. 4 cz. 3 Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna, s. 225–239. — Bibliogr. s. 238–239, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf

 • keywords: organization, institutional trust, organizational trust, relationships in the group, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)