Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Kaźmierczuk, dr inż.

poprzednio: Kotuła

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza skupień dla danych geofizyki otworowej pochodzących z mioceńskich utworów zapadliska przedkarpackiegoCluster analysis for log data from the miocene formation from the Carpathian Foredeep / Monika KAŹMIERCZUK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł. — Toż W: GEOPETROL 2006 [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki : Zakopane 18–21. 09. 06. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Improvement of lithology and saturation determined from well logging using statistical methods / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2006 vol. 54 no. 4, s. 378–398. — Bibliogr. s. 397–398, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/R5rBZi

 • keywords: Carpathian Foredeep, well logging, statistical methods, Miocene deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-006-0030-y

3
 • Wykorzystanie analizy składowych głównych do opracowania parametrów zbiornikowych w rejonie złóż Międzychód, Sieraków, Sowia Góra, Grotów i LubiatówPrincipal components analysis for processing reservoir parameters for hydrocarbon deposits of Międzychód, Sieraków, Sowia Góra, Grotów and Lubiatów / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA, Roman SEMYRKA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wykorzystanie metod statystycznych do identyfikacji piaskowców w mioceńskich utworach z rejonu złoża DzikówIdentification of sandstones in the Miocene deposit of Dzików with the use of statistical methods / Monika KAŹMIERCZUK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 177–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża Dzików[Multidimensional statistical methods used in geological interpretation of well logs in the Miocene formation in Dzików region] / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej w mioceńskich utworach z rejonu złoża gazu Dzików w SE PolsceApplication of statistical methods to geological interpretation of well logs of the miocene formation in the area of Dzików gas field in SE Poland / Monika KAŹMIERCZUK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 11, s. 1004–1014. — Bibliogr. s. 1014, Abstr.. — Polski Kongres Geologiczny : sesja geofizyczna : Kraków, 26–28.06.2008 r. / pod red. Jadwigi Jarzyny. — Warszawa : Polski Instytut Geologiczny, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej[Application of statistical methods to aid geological interpretation of well logs] / Monika KAŹMIERCZUK // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych / red. Janusz Wątroba ; StatSoft Polska. — Kraków : StatSoft Polska Sp. z o. o., 2006. — Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w październiku 2006 r. w Warszawie. — ISBN: 9788388724312 ; ISBN10: 8388724312. — S. 71–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej[Application of statistical methods to aid geological interpretation of well logs] / Monika KAŹMIERCZUK // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 3 / red. nauk. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. — Kraków : StatSoft Polska Sp. z o. o., 2008. — ISBN: 978-83-88724-38-1. — S. 369–377. — Bibliogr. s. 377

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania interpretacji profilowań geofizyki otworowejApplication of statistical methods to aid well log interpretation / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 409–417. — Bibliogr. s. 416, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża KsiężpolApplication of statistical methods to geological interpretation of well logs of the Miocene formation in the area of Księżpol gas field / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 577–590. — Bibliogr. s. 590, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie wybranych metod statystycznych do opracowania parametrów zbiornikowych utworów dolomitu głównego w rejonie MiędzychódApplication of selected statistical methods in processing of reservoir parameters of main dolomite deposits in Międzychód region / Jadwiga JARZYNA, Monika KAŹMIERCZUK, Roman SEMYRKA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 487–496. — Bibliogr. s. 495–496, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. wg okł. — Toż na CD. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: