Wykaz publikacji wybranego autora

Bolesław Karwat, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507812538

PBN: 900882

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • 60 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH[60 years of the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH UST] / Zbigniew Witold ENGEL, Janusz KOWAL, Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2012 nr 58, s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza przepływu materiałów w hucie surowcowej do celów harmonogramowania produkcji[Analysis of material flow in a steelworking plant for the scheduling purposes] / Bolesław KARWAT // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza statystyczna wybranych parametrów pracy systemu wytwarzania stali[Statistical analysis of selected operating parameters of the steel working system] / Bolesław KARWAT // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN: 978-83-60560-07-5. — 2008 nr 5, s. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza systemu transportu w wydziałach gorących huty surowcowej stali[Analysis of transport system in hot department of steelworks] / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analysis of materials' flow in a steel mill in order to determine exploitation parameters of technological line's devicesAnaliza przepływu materiałów w hucie stali w celu określenia parametrów eksploatacji urządzeń ciągu technologicznego / Bolesław KARWAT // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 z. 4, s. 51–68. — Bibliogr. s. 67–68, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analysis of the influence of factors on the photometry of the optical light system CHMSL car lampsAnaliza czynników wpływających na fotometrię systemu optyczno-świetlnego lampy samochodowej typu CHMSL / Bolesław KARWAT, Dariusz Głowiński, Emil STAŃCZYK // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2013 vol. 15 no. 4, s. 369–375. — Bibliogr. s. 375

 • słowa kluczowe: fotometria, systemy optyczne, lampy samochodowe, tworzywa sztuczne

  keywords: photometry, optical system, car lamp, plastics

7
8
9
 • Badania reakcji czujek pożarowych w różnych warunkach pożaruTesting the reaction of fire detectors in various fire conditions / Bolesław KARWAT, Artur Górski, Emil STAŃCZYK // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2015 vol. 37 iss. 1, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Abstr., Annot.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo w budynkach, czujka pożarowa, zjawiska zwodnicze, systemy pożarowe

  keywords: safety in buldings, deceptive events, fire detector, fire systems

10
 • Badania wpływu czynników technologicznych na parametry fotometryczne lampy samochodowej typu CHMSLStudy of the impact of technological factors on the photometric parameters of CHMSL automotive lamps / Bolesław KARWAT, Dariusz Głowiński, Emil STAŃCZYK // Przetwórstwo Tworzyw ; ISSN 1429-0472. — 2015 nr 2, s. 29–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz.

 • słowa kluczowe: fotometria, lampy samochodowe, tworzywa sztuczne, zgrzewanie ultradźwiękowe

11
 • Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych PZL Mielec : wizyta władz AGH w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu[Center for Research and Testing of Aircraft PZL Mielec : visit of AGH UST authorities in the Regional Modern Manufacturing Technologies Transfer Center in Mielec] / Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 61, s. 12–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Conception of 3D scanner applied to surface digital recording of rock mass experimental modeling / Ireneusz DOMINIK, Stanisław FLAGA, Bolesław KARWAT, Yurij Shalapko // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3, s. 989–993. — Bibliogr. s. 993, Abstr.

 • keywords: 3D scanner, analogue modeling

13
14
 • Dust extraction system at the blast furnace department of a raw materials mill / KARWAT Bolesław, MACHNIK Ryszard, GARA Paweł // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Dust extraction system at the ore sintering plant of a raw materials steel mill / KARWAT Bolesław, MACHNIK Ryszard // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 158–163. — Bibliogr. s. 163, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Elektrofiltry : badania, projektowanie, eksploatacja[Electrostatic precipitators : research, design, exploitation] / red. Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2010. — 177 s.. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 42). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89772-60-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Festiwal Nauki w Krakowie – 10 lat minęło[Festival of Science – ten years have passed] / Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2010 nr 29, s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Festiwal Nauki w Krakowie 2013[Festival of Science in Krakow 2013] / Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 65, s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Festiwal Nauki w Krakowie 2014[Festival of Science in Krakow 2014] / Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 78–79, s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Harmonogramowanie pracy urządzeń ciągu technologicznego w hucie staliOperation and maintenance of process lines in steelworks / Bolesław KARWAT // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2009 vol. 29 no. 4, s. 113–125. — Bibliogr. s. 124–125, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Harmonogramowanie produkcji w hucie surowcowej[Production scheduling in a steel working plant] / Bolesław KARWAT // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN: 978-83-60560-07-5. — 2008 nr 5, s. 111–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Implementation of Total Productive Maintenance – TPM in an enterpriseWdrażanie TPM (Kompleksowe Utrzymanie Maszyn) w przedsiębiorstwie / Edward MICHLOWICZ, Bolesław KARWAT // Zeszyty Naukowe = Scientific Journals / Akademia Morska w Szczecinie ; ISSN 1733-8670. — 2010 z. 24, s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wskaźniki jakości, szczupłe zarządzanie, metody poprawy

  keywords: lean management, methods to improve, quality indicators

23
 • Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 : Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Mielcu[The inauguration of the 2009/2010 academic year : nonresident educational centre of AGH UST in Mielec] / Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 23, s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Influence of structural changes in Polish steel industry on pollution emissions / B. KARWAT // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 264–268. — Bibliogr. s. 268, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Introduction to the subject of controllable suspensions / Janusz KOWAL, Jarosław KONIECZNY, Bolesław KARWAT // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych