Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Juzoń, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
2
  • High temperature oxidation behaviour of RE-doped or not $Fe_{3}Al$ intermetallics in different gaseous environments / Jean-Pierre Larpin, Piotr JUZOŃ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Sébastien Chevalier // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2008 vol. 33 Suppl. 1, s. 17–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr., Rés.. — Zastosowano procedurę peer review. — 15th French-Polish seminar on Reactivity of solids : June 30–July 2, 2008, Dijon, France / eds. Florence Baras [et al.]. — Paris : Editions Scientifiques Medicales Elsevier, 2008

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Wpływ Zr na kinetykę i mechanizm utleniania związku międzymetalicznego ${Fe_{3}AL}$The influence of Zr on the oxidation kinetic and mechanism of ${Fe_{3}AL}$ intermetalics / Kazimierz PRZYBYLSKI, Piotr JUZOŃ, Sebastien Chevalier // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych